Jak wyrobić kartę EKUZ?

Udostępnij

Gdy organizujemy sobie podróż za granicę, zawsze powinniśmy pamiętać, że życie bywa nieprzewidywalne. Z tego powodu, jeśli nasz wyjazd do któregoś z europejskich krajów ma być rzeczywiście okazją do relaksu lub rozrywki, warto zadbać o siebie oraz naszych najbliższych.

Właśnie dlatego na każdy wyjazd zagraniczny powinniśmy posiadać wyrobioną kartę EKUZ. Co dokładnie kryje się pod tą nazwą? Jak wyrobić kartę EKUZ krok po kroku? Zapraszam do zapoznania się z poniższym poradnikiem:

Karta EKUZ – co to jest? Karta EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który umożliwia dostęp do opieki medycznej podczas tymczasowego pobytu w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Dzięki karcie EKUZ osoby podróżujące mogą korzystać z niezbędnej medycznie pomocy na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju.

W efekcie, podczas pobytu za granicą, w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku, możemy liczyć na świadczenia zdrowotne w placówkach, które mają podpisane umowy z lokalnym funduszem zdrowia. Koszty leczenia są wówczas pokrywane przez NFZ.

Co istotne, karta EKUZ jest dostępna dla wszystkich osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Obejmuje to zarówno pracowników, emerytów, jak i studentów czy osoby bezrobotne.

Ważność karty EKUZ może różnić się w zależności od indywidualnych okoliczności. W praktyce może ona wynosić już od 2 miesięcy (w przypadku osób bezrobotnych) do nawet 20 lat (w przypadku osób pobierających świadczenia emerytalne). Dla zdecydowanej większości osób ubezpieczonych karta EKUZ jest ważna przez 18 miesięcy lub 3 lata.

Karta EKUZ – jak wyrobić?

Aby ubiegać się o kartę EKUZ, w pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić, czy ten dokument nam przysługuje. Okazuje się bowiem, że Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą otrzymać wszystkie osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, a także:

 • Członkowie rodzin ubezpieczonych
 • Nieubezpieczone osoby, które nie ukończyły 18. roku życia i posiadają polskie
  obywatelstwo
 • Nieubezpieczone kobiety posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu
 • Nieubezpieczone kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu
 • Nieubezpieczone osoby, które nie ukończyły 18. roku życia i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
 • Nieubezpieczone kobiety posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie połogu
 • Nieubezpieczone kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie połogu

Wyrobienie karty EKUZ – niezbędne dokumenty

Następnie należy przygotować odpowiednie dokumenty. W zdecydowanej większości przypadków chodzi tutaj o:

 • Dowód osobisty lub paszport
 • Aktualne zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym (można je uzyskać w zakładzie pracy lub w placówce Narodowego Funduszu Zdrowia)

Wniosek o wydanie karty EKUZ – krok po kroku

Po upewnieniu się, że jesteśmy w posiadaniu odpowiednich dokumentów należy wypełnić wniosek o wydanie karty EKUZ. Możemy go pobrać ze strony internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia lub innych stron rządowych, albo wziąć bezpośrednio w placówce NFZ.

W kolejnym kroku trzeba złożyć wypełniony przez nas wniosek. Możemy tego dokonać:

 • Osobiście – w najbliższym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Elektronicznie – poprzez rządową platformę ePUAP
 • Pocztą – wysyłając wypełniony wniosek wraz z kserokopią dowodu osobistego na adres odpowiedniego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek

Po złożeniu wniosku, Narodowy Fundusz Zdrowia ma siedem dni roboczych na jego rozpatrzenie. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zostanie wydana.

Jeśli w składanym przez nas wniosku wybraliśmy opcję dostarczenia karty EKUZ pocztą, karta zostanie wysłana w ten sposób na wskazany przez nas adres. Jeśli nie, to będziemy mogli odebrać ją osobiście w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym składaliśmy wniosek.

Na koniec, warto pamiętać, że jak już zostało wcześniej wspomniane, karta EKUZ jest ważna przez określony czas, który może się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności.

Z tego powodu przed kolejnymi wyjazdami zagranicznymi powinniśmy zawsze sprawdzać datę ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i w razie potrzeby przedłużyć jej ważność.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również