Jak Polacy oceniają prezydenta?

121

Jak Polacy oceniają działania prezydenta Andrzeja Dudy? Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że w czerwcu w porównaniu do badań z ostatnich miesięcy notowania głowy państwa się pogorszyły.

Problemy prezydenta Dudy

Pozytywnie o prezydencie wypowiada się już tylko 52 proc. respondentów. Notowania naszej głowy państwa pogorszyły się więc o 3 pkt. proc. Aż 38 procent negatywnie ocenia prezydenturę Dudy. To wzrost o 3 pkt. proc. Z kolei 10 proc. respondentów nie ma zdania.

Skąd ta zmiana? Możliwe, że skończył się efekt skupiania się społeczeństwa wokół ośrodka władzy, który rozpoczął się po wybuchu wojny na Ukrainie. Początkowo Duda prezentował się też jak mąż stanu, reprezentując Polskę na arenie międzynarodowej.

Jak oceniamy Sejm?

Pogorszyły się również wyniki parlamentu. Działalność Sejmu pozytywnie ocenia jedynie 26 proc. respondentów. To mniej o 3 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego sondażu. Z kolei aż 59 proc. ankietowanych negatywnie ocenia działalność Sejmu. To wzrost aż o 5 punktów proc. Natomiast 15 procent uczestników sondaż nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie.

Jak na tym tle wypada Senat. Jedynie 31 procent badanych dobrze ocenia pracę senatorów (spadek o 2 punkty procentowe), ale aż 49 proc. respondentów ma negatywną opinię (wzrost o aż 4 punkty procentowe). Aż 20 proc. ankietowanych nie ma zdania w tym temacie.

„Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (386) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 30 maja do 9 czerwca 2022 roku na próbie liczącej 1050 osób (w tym: 61,6 proc. metodą CAPI, 23,1 proc. – CATI i 15,2 proc. – CAWI).”

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments