Jak obcokrajowiec może kupić nieruchomość w Polsce?

Kawa z ekspertem kredytowym

W kolejnym odcinku Kawy z ekspertem kredytowym, Piotr Ochnio – CEO Profesjonalne Finanse opowiada o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca. Oto czego się dowiedzieliśmy:

Jakie warunki musi spełnić obcokrajowiec, aby nabyć i sfinansować nieruchomość?

Warunki, które musi spełnić obcokrajowiec, aby nabyć oraz sfinansować nieruchomość, zależą od kilku czynników. W sprzyjających przypadkach procedury są zbliżone do tych, które obowiązują także Polaków. Zdarza się jednak, że procedury są znacznie bardziej rozbudowane.

Obcokrajowiec z EOG

Najmniej formalności leży po stronie z krajów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W tym przypadku zakupy nieruchomości są takie same, jak dla Polaków, a do otrzymania kredytu trzeba posiadać numer PESEL, być rezydentem Polski, mieć zarejestrowany pobyt obywatela Unii Europejskiej.

Jeśli taka osoba uzyskuje dochód w złotówkach, to zasady kredytowania są standardowe. W przypadku innych walut, akceptowane są tylko te obowiązujące w Unii Europejskiej, jednak tylko dwa banki oferują taki kredyt.

Cudzoziemiec spoza EOG

Z kolei cudzoziemiec spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który zamierza nabyć nieruchomość w Polsce, musi uzyskać wcześniej zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W tym celu należy złożyć wniosek w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Można je uzyskać, jeśli nabycie przez cudzoziemca nieruchomości nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie będą sprzeciwiać się temu względy polityki społecznej oraz zdrowia społeczeństwa.

W tym celu należy także udowodnić swoje więzi z Polską. Można wskazać:

  • Polską narodowość lub pochodzenie
  • Małżonka będącego obywatelem Polski
  • Zezwolenie na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  • Bycie członkiem zarządu kontrolowanej spółki handlowej
  • Prowadzenie w Polsce działalności gospodarczej lub rolniczej zgodnie z przepisami prawa.

Kiedy zezwolenie MSW nie jest konieczne?

Co istotne, obcokrajowiec nie potrzebuje zezwolenia, jeśli nabywa:

  • Samodzielny lokal mieszkalny – lokal składający się z pokoju i pomieszczeń pomocniczych, zapewniający odpowiednie warunki mieszkaniowe
  • Lokal lub udział w lokalu przeznaczonym na garaż – jeśli nabywca chce mieć garaż, aby sobie zapewnić odpowiednie warunki mieszkaniowe
  • Nieruchomość, gdy mieszka się w Polsce minimum 5 lat od uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  • Nieruchomość, która wejdzie w skład wspólnoty majątkowej – gdy posiada się małżonka z obywatelstwem polskim i mieszka się w Polsce minimum 2 lata od uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  • Nieruchomość od osoby, która jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat i jest się uprawnionym do dziedziczenia po tej osobie.

Co z kredytem hipotecznym?

Jeśli obcokrajowiec ma zezwolenie na nabycie nieruchomości, ale potrzebujemy kredytu hipotecznego, to warunki nie będą skomplikowane. Wystarczy posiadanie numeru PESEL oraz karty pobytu czasowego lub stałego.

W tej konfiguracji otrzyma się dostęp do kredytu hipotecznego w części banków, a w celu zwiększenia ich ilości dodatkowymi atutami będą adres zameldowania w Polsce i rezydencja Polsce.

Zapraszam do samodzielnego zapoznania się z całym nagraniem, znajduje się ono poniżej.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments