Jak działają parki przemysłowe i technologiczne?

223

park przemysłowyParki przemysłowe i technologiczne to kompleksy gospodarcze, zapewniające firmom przestrzeń biurową i produkcyjną, infrastrukturę, jak również doradztwo w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw. Parki posiadają wiele cech wspólnych, jednak każdy ze względu regionalnych uwarunkowań oraz dostępnych czynników wzrostu każdy jest specyficzny. Pierwszy park technologiczny to Poznański Park Naukowo-Technologiczny, który powstał w maju 1995 roku. Powstawaniu parków technologicznych w Polsce patronuje Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości z siedzibą w Poznaniu.

Parki wyspecjalizowane w wąskiej dziedzinie oferują wyspecjalizowane laboratoria, np. Kraków Park Life Science skierowany do branży lifescience, Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis specjalizujący się w rozwoju przemysłu lotniczego. W zdecydowanej większości parków oferowana jest infrastruktura biurowa, hale produkcyjne i magazynowe, zapewniają przedsiębiorcom w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne pod budowę własnych zakładów. Doradztwo w tworzeniu i rozwoju firm często realizowane jest za pomocą Inkubatorów Przedsiębiorczości, które oferują dostęp do powierzchni w konkurencyjnych cenach. Co więcej, parki wspierają firmy również poprzez ulgi i zwolnienia podatkowe, np. zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Przeważająca ilość parków została stworzona przez jednostki samorządu terytorialnego (miasto lub gmina), często we współpracy z uczelniami wyższymi. Nieznaczny odsetek jest efektem zainwestowania kapitału prywatnego np. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny jako współpraca koncernu Orlen i miasta Płock, lub też pierwszy w pełni prywatny park technologiczny YouNick Technology Park w Wielkopolsce. Struktura właścicielska Parków, zgodnie z Raportem sektorowym z 2019 roku nie przesądza o komercyjnej działalności podmiotu.

Wszystkie uwzględnione w Raporcie ośrodki w swoich aktach założycielskich lub statutach mają wpisaną działalność „non for profit”. Oznacza to, że w przypadku pojawiania się zysku jest on przeznaczany na realizację celów statutowych parku i nie podlega podziałowi między właścicielami podmiotu. Potencjał każdego z parków może być wzmocniony dzięki współpracy z innymi podmiotami. W 31% parków powstało w znaczących ośrodkach akademickich takich jak Kraków, Wrocław, Poznań czy Katowice (warunkuje to charakter parków – w tym przypadku przedsiębiorcy korzystają ze współpracy na linii nauka – biznes). Pozostałe parki (69%) zostały zlokalizowane w miastach o liczbie mieszkańców od 60 do 250 tys., z tego większa ich część powstała na terenach o profilu rolniczym w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim czy zachodniopomorskim.

workPark przemysłowy na etapie wstępnego rozwoju, nie posiada statusu SSE (Specjalna Strefa Ekonomiczna). Kluczową zachętą w formie pomocy publicznej dla inwestorów lokujących swoje projekty w SSE jest zwolnienie z podatku dochodowego. Od początku swojego funkcjonowania Specjalne Strefy Ekonomiczne przyciągnęły inwestycje warte blisko 112 mld złotych, a przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach SSE stworzyły 312 tys. miejsc pracy. Na mocy obowiązujących obecnie przepisów Specjalne Strefy Ekonomiczne będą funkcjonować do 31 grudnia 2026 roku.

Parki przemysłowe i technologiczne, Specjalne Strefy Ekonomiczne oferują atrakcyjne warunki dla przedsiębiorców, jak i wsparcie doradcze. Dzięki takim podmiotom rozwój gospodarczy postępuje bardziej dynamicznie, a przedsiębiorstwa stają się bardziej innowacyjne i konkurencyjne.

Autor: Karolina Lenda, analityk inwestycyjny Prosper Capital DM

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments