Inwestycje zagraniczne – które kraje i w co inwestują w Polsce

2618

biz - inwestycje zagraniczne w PolsceChoć nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, nasz kraj przyciąga różnorodne inwestycje zagraniczne w ogromnej ilości. Pod względem tworzonych w ten sposób miejsc pracy plasuje się w ścisłej światowej czołówce, a często nawet bywa liderem rankingu. Tak właśnie dzieje się również obecnie. W pierwszych czterech miesiącach tego roku tylko kilku krajom udało się zwiększyć napływ projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W Polsce wyniósł on aż 165 takich inwestycji, co gwarantuje naszemu państwu bezsprzeczną pierwszą pozycję. Co ciekawe to także wynik lepszy niż w zeszłym roku – wtedy po czterech miesiącach wyniósł on 145. Jakie kraje najmocniej inwestują w Polsce i w jakich branżach działają? Dowiemy się poniżej.

Niemcy – lider wśród inwestorów zagranicznych w Polsce

Niemcy są zdecydowanie najważniejszym krajem eksportującym kapitał do Polski w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. To niekwestionowany i niezmienny od lat lider. Do tej pory niemieckie podmioty zainwestowały w Polsce około 173 miliardy złotych, co stanowi ponad 20% całości ulokowanych BIZ.

Niemieccy inwestorzy niezmiennie wysoko cenią członkostwo Polski w Unii Europejskiej, które zwiększa jakość i stabilność otoczenia regulacyjnego. Innymi ważnymi czynnikami są kwalifikacje, produktywność i motywacja pracowników, a także jakość i dostępność lokalnych poddostawców. Co więcej, ponad 96% niemieckich inwestorów deklaruje, iż ponownie zainwestowałaby w Polsce. Tak się zresztą dzieje, ponieważ najważniejszym składnikiem napływu BIZ są obecnie reinwestowane zyski. Ich wartość jest znacząco wyższa nawet od dywidend.

Pozostali najwięksi inwestorzy zagraniczni w Polsce

Inne kraje, które lokują najwięcej kapitału w Polsce w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych to:

 • Francja (90 miliardów PLN)
 • Stany Zjednoczone (89 miliardów PLN)
 • Hiszpania (50 miliardów PLN)
 • Wielka Brytania
 • Holandia
 • Włochy
 • Austria

Z każdym rokiem gwałtownie rośnie także udział Luksemburgu oraz Cypru z powodu korzystnych, z punktu widzenia międzynarodowych grup, regulacji podatkowych. Wiele koncernów właśnie w tych krajach lokuje swoje europejskie siedziby i najpierw transferuje swoje zyski tam, a dopiero później inwestuje je na pozostałych rynkach.

Z kolei jakie branże są w Polsce najbardziej atrakcyjne dla inwestycji zagranicznych?

Inwestycje zagraniczne w Polsce – branże

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski charakteryzuje się silną koncentracją branżową. Ponad 30% łącznej wartości BIZ w naszym kraju stanowi przetwórstwo przemysłowe.

Ekonomiści oraz decydenci coraz częściej podkreślają jak duże znaczenie ma obecnie tworzenie konkurencyjnych warunków dla produkcji. Wynika to z faktu, iż przemysł pozytywnie wpływa na gospodarki nie tylko poprzez sam efekt skali, ale również poprzez zdolność do absorpcji zagranicznych technologii czy tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości.

Szczególnie Niemcy charakteryzują się wysokim udziałem wysokim udziałem przemysłu przetwórczego w wartości dodanej całej gospodarki. Dzięki konkurencyjności Polska posiada korzystne warunki dla dalszego rozwoju tej branży. Jest to chociażby w widoczne w branży motoryzacyjnej mające bardzo duże znaczenie dla przemysłu w naszym kraju. Bardzo dobrze rozwija się także produkcja maszyn i urządzeń, AGD oraz mebli.

Kolejne miejsca zajmują:

 • Finanse i ubezpieczenia
 • Handel i naprawa pojazdów
 • Rynek nieruchomości
 • Nowoczesne usługi biznesowe (BPO/SSC)
 • Działalność naukowa, profesjonalna i techniczna
 • Informacja i komunikacja
 • Energetyka
 • Budownictwo

Co najbardziej zyskuje w ostatnich latach?

Zdecydowanie rynek nieruchomości, nowoczesne usługi biznesowe oraz energetyka za sprawą odnawialnych źródeł energii. Pozostałe czołowe sektory pod względem inwestycji zagranicznych rozwijają się w zadowalającym, szybkim tempie w stosunku do innych krajów tej części Europy. Z kolei w ostatnich latach systematycznie maleje wartość rolnictwa i górnictwa.

Co więcej, według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce działalność prowadzi ponad 30 tysięcy podmiotów z kapitałem zagranicznym. Ponad połowa jego wartości była ulokowana w przedsiębiorstwach zatrudniających 250 i więcej osób. Dominują jednak jednostki małe i mikro, o liczbie pracujących do 49 osób. Stanowią one ponad 83% podmiotów z kapitałem zagranicznym. Średnie (50-249) 11%, a duże 6%.

Co ciekawe najwięcej prowadzi działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów – 31%. Firmy zajmujące się przetwórstwem przemysłowym plasują się na drugim miejscu i stanowią 19%, podium zamykają te zajmujące się rynkiem nieruchomości – 10%. Nie zmienia to jednak faktu, że duże podmioty są miejscem pracy aż dla 76% ogółu pracowników w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym.

Jeśli chodzi o podział branżowy, to pod tym względem sytuacja również wraca do normy – przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem przemysłowym zatrudniają 46% ogółu pracowników w firmach z kapitałem zagranicznym, a podmioty prowadzące działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów 24%. Przeciętny duży podmiot z kapitałem zagranicznym zatrudnia 1020 osób, średni 116, a mały 23.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments