Investeko notuje wzrost przychodów i EBIDTA

Udostępnij

W II kwartale 2023 r. spółka Investeko S.A. wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w kwocie 1.726 tys. zł, co oznacza wzrost o 3% w porównaniu z przychodami za
I kwartał 2023 roku. Wynik EBITDA za II kwartał 2023 r. wyniósł 464 tys. zł. i wzrósł o ponad 100% w porównaniu z I kwartałem bieżącego roku.

Spółki notowane na warszawskiej giełdzie stosują różne metody zmierzające do ograniczenia zużycia zasobów. Jedna z dużych spółek zajmująca się recyklingiem metali, odzyskuje część ciepła wytwarzanych przez piece, a chłodzenie tychże pieców odbywa się w zamkniętym obiegu wody. Kolejna spółka produkująca profile stalowe wydłuża cykl ich życia, a także poddaje recyklingowi profile nienadające się do dalszego użycia. Te wszystkie działania są logiczne, mają sens ekologiczny i bardzo duży sens ekonomiczny. Ale duże zmiany w gospodarce cyrkularnej mogą się dokonać tylko wtedy jeśli zmiana modelu działania jest fundamentalna.

I taką fundamentalną zmianą mogą być gazownie odpadów, które spełniają założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Termiczne przekształcanie odpadów w gazowniach ma tę ważną przewagę nad klasycznymi spalarniami, że w efekcie obróbki produkowana jest energia elektryczna i/lub energia cieplna. Więc nie tylko dokonujemy recyklingu, ale dodatkowo wytwarzamy energię. Co więcej taka gazownia może otrzymać koncesję OZE (odnawialne źródła energii). Tego typu instalacje wprowadza na polski rynek firma Investeko S.A. Spółka stworzyła pierwszą instalację LIFE COGENERATION.PL w Siemianowicach Śląskich. Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie Investeko projektuje dwa zakłady przetwarzania odpadów w Długoszynie oraz w Lubaniu. Wyzwania stawiane przez Unię Europejską każą sądzić, że to dopiero początek zmian.
Jednym z hitów „Oddziału Zamkniętego” była piosenka „Obudź się”, wydaje się, że podobne przesłanie może być zaadresowane do szerokorozumianej branży produkcyjnej czy budowlanej. Jak donosi prasa ekonomiczna branża budowlana zużywa około 50% zasobów naturalnych planety, wytwarza 40% globalnej emisji dwutlenku węgla i około 30% odpadów. Liczy mówią same za siebie. Dlatego wszyscy powinniśmy się obudzić, bo może i plan B istnieje, ale nie ma czegoś takiego jak planeta B.

Oczywiście dbanie o środowisko niemal wszyscy mamy wypisane na sztandarach. Unia Europejska promuje gospodarkę o obiegu zamkniętym inaczej gospodarkę cyrkularną. Cel jest prozaiczny maksymalne wykorzystywanie zasobów, ponowne ich używanie, recykling, przedłużanie życia produktów. Na poziomie konsumenckim można mówić o segregacji śmieci, nie wymienianiu urządzeń na nowe, jeśli stare dobrze działa i kilku innych prostych ruchach. Jednak w przypadku przemysłu i branży budowlanej wyzwanie jest znacznie poważniejsze.

Najnowsze

Zobacz również