Inflacja znów przyspiesza! Owoce podrożały o ponad 13 proc.

472

W czwartek, 15 października 2020 roku Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze rezultaty inflacji konsumenckiej (CPI). Z raportu tego wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły we wrześniu 2020 r. w porównaniu z sierpniem 2020 r. o 0,2 proc. (przy wzroście cen usług – o 0,4 proc. i towarów – o 0,2 proc.).

Ceny rosną coraz szybciej

Inflacja roczna a więc zmiana poziomu cen dóbr i usług konsumpcyjnych w stosunku do września 2019 roku wskazuje natomiast na ich wzrost aż o 3,2 proc. Na uwagę zasługuje rosnąca dysproporcja między dynamiką wzrostu cen usług i towarów. O ile te drugie podrożały na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy o 1,7 proc., o tyle te pierwsze wzrosły aż o 7,2 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (zmiana w % do analogicznego okresu roku poprzedniego) | Źródło: GUS

Wywóz śmieci podrożał o 50,4%

Spośród wszystkich dóbr i usług wchodzących w skład koszyka wykorzystywanego do obliczenia inflacji największy wzrost cen odnotowano w przypadku:

 • ryżu, którego ceny wzrosły o 7,7 proc.
 • mąki, której ceny wzrosły o 6,4 proc.
 • pieczywa, którego ceny wzrosły o 8,4 proc.
 • wędlin, których ceny wzrosły o 7,6 proc.
 • mleka, którego ceny wzrosły o 6,7 proc.
 • owoców, których ceny wzrosły o 13,5 proc.
 • wywozu śmieci, czego ceny wzrosły o 50,4 proc.
 • energii elektrycznej, której ceny wzrosły o 11,7 proc.
 • usług lekarskich, których ceny wzrosły o 9 proc.
 • usług stomatologicznych, których ceny wzrosły o 13,8 proc.
 • usług finansowych, których ceny wzrosły o 40,4 proc.

Równocześnie odnotowano także spadki cen:

 • mięsa wieprzowego o 0,6 proc.
 • mięsa drobiowego o 3,4 proc.
 • masła o 2 proc.
 • warzyw o 5,8 proc.
 • odzieży i obuwia o 2 proc.
 • paliw o 9,2 proc.

Niepewność kształtuje inflację

Chwilę przed raportem GUS, Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) poinformowało, także że Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych utrzymał się w październiku br. na niezmienionym poziomie.

– Od lipca br. wykazuje on tendencje do wzrostu, sygnalizując tym samym możliwość nasilenia presji inflacyjnej w gospodarce – wskazują autorzy raportu dodając, że z drugiej jednak strony sytuacja jest bardzo niepewna a to nie sprzyja podnoszeniu cen.

Jedyną składową, która działała w tym miesiącu w kierunku wolniejszego wzrostu cen były oczekiwania konsumentów dotyczące inflacji. O ile jeszcze przed miesiącem obawy o przyspieszony wzrost inflacji nasilały się, o tyle w ostatnich badaniach uległy one znacznej redukcji Z drugiej jednak strony, nikt z ankietowanych nie wskazał na możliwość spadku cen w najbliższej przyszłości, co zdarza się niezwykle rzadko a ostatni raz miało miejsce w listopadzie 2013 roku.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments