Inflacja bije kolejne rekordy! Opał podrożał o ponad 100%

401

zakupy w sklepieW środę, 15 czerwca 2022 roku Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze rezultaty inflacji konsumenckiej (CPI). Z raportu tego wynika, że ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły w maju br. w stosunku do poprzedniego miesiąca, tj. do kwietnia br. o 1,7 proc. (w tym towarów – o 1,9 proc. i usług – o 1,0 proc.), a w stosunku do maja 2021 r. aż o 13,9 proc. (przy wzroście cen towarów – o 14,9 proc. i usług – o 10,8 proc.).

Inflacja wymknęła się spod kontroli

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych aż o 13,9 proc. oznacza dalszy wzrost inflacji z 12,4 proc. raportowanych w kwietniu br. Ostatni raz inflację na wyższym poziomie w skali roku widzieliśmy w lutym 1998 roku. Ceny rosły wówczas o 14,2 proc.

Dla porównania, średnia inflacja w strefie euro (według wstępnych danych) wyniosła w maju 2022 r. „zaledwie” 8,1 proc. wzrastając z 7,4 proc. w kwietniu br.

Fakt ten sprawia, że ceny dóbr i usług rosną w Polsce w jednym z najszybszych temp w całej Wspólnocie. Według wstępnych danych, spośród państw członkowskich strefy euro, wyższa inflację niż w Polsce (nie należącej do strefy euro) odnotowano jedynie w Estonii (20,1 proc.), na Litwie (18,5 proc.) oraz na Łotwie (16,4 proc.).

Ceny rosną szybciej niż powinny

Warto zwrócić także uwagę, że wzrost cen dóbr i usług konsumpcyjnych w maju o 13,9 proc. wyraźnie przebija cel inflacyjny oraz górną granicę odchyleń od celu określonego przez Radę polityki Pieniężnej (RPP).

Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (w %) | źródło danych GUS

Opał podrożał o 101,5 proc.

Spośród wszystkich dóbr i usług wchodzących w skład koszyka wykorzystywanego do obliczenia inflacji największy wzrost cen odnotowano w przypadku:

 • ryżu o 18,3 proc.
 • mąki o 34 proc.
 • pieczywa o 26,5 proc.
 • mięsa wołowego o 32,6 proc.
 • mięsa wieprzowego o 16,7 proc.
 • mięsa drobiowego o 41,1 proc.
 • ryb i owoców morza o 15 proc.
 • mleka o 19,1 proc.
 • serów i twarogów o 15,5 proc.
 • jaj o 16,7 proc.
 • tłuszczy roślinnych o 36,6 proc.
 • tłuszczy zwierzęcych o 28,8 proc.
  • w tym masła o 28,9 proc.
 • warzyw o 9 proc.
 • cukru o 36,4 proc.
 • kawy o 12,8 proc.
 • gazu o 46,4 proc.
 • opału o 101,5 proc.
 • usług związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego o 16,2 proc.
 • paliw do prywatnych środków transportu o 35,4 proc. w tym:
  • oleju napędowego o 40,1 proc.
  • benzyny o 30,6 proc.
  • gazu o 54,1 proc.

Równocześnie odnotowano także spadki cen:

 • sprzętu telekomunikacyjnego o 6,5 proc.
 • sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i informatycznego o 0,7 proc.

Na uwagę zasługuje fakt, iż spośród wszystkich dóbr i usług branych pod uwagę podczas obliczania inflacji, spadek cen odnotowano tylko i wyłącznie w przypadku wspomnianego wyżej sprzętu telekomunikacyjnego, audiowizualnego, fotograficznego i informatycznego. Wszystkie pozostałe towary i usługi podrożały w kwietniu 2022 r.

Presja inflacyjna stale rośnie

Warto w tym miejscu wspomnieć także, że opracowywany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł w czerwcu 2022 r. o kolejne 2,4 punktu w stosunku do poziomu z ubiegłego miesiąca.

– Od dwóch lat obserwujemy w gospodarce narastanie presji inflacyjnej, zaś ostatnie trzy miesiące to wyjątkowo wysokie tempo jej wzrostu – wskazują ekonomiści BIEC dodając, że na razie nie ma podstaw, aby przypuszczać, że w najbliższych miesiącach tempo wzrostu cen wyhamuje. 

pastedGraphic_2.png

Ponad 92% badanych przedstawicieli gospodarstw domowych uważa, że inflacja w najbliższym czasie będzie rosła. Na uwagę zasługuje fakt, iż absolutnie żaden z ankietowanych nie spodziewa się, że ceny spadną, co jest zjawiskiem bardzo rzadkim w tego typu badaniach.

Ponadto, przewaga odsetka firm deklarujących wzrost cen nad odsetkiem firm planujących w najbliższym czasie ceny obniżyć sięgnęła w kwietniu br. 40%.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments