Indie, Malezja, Rumunia szansą dla polskich BIZ

298

biz - inwestycje zagraniczne w PolsceNowymi, obiecującymi kierunkami ekspansji polskich firm w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w okresie postpandemicznym mogą być Indie, Malezja, Rumunia, Chile i Tajlandia wynika z raportu przygotowanego przez PwC we współpracy z PFR TFI pt. „W poszukiwaniu okazji inwestycyjnych”.

„Polska gospodarka i przemysł potrzebują przestrzeni inwestycyjnej, która może zagwarantować rozwój technologiczny i produkcyjny oraz dostęp do surowców. Potrzebują także odwagi i determinacji przedsiębiorców w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dziś Niemcy i Czechy jako potencjalne kierunki inwestycji są rozwiązaniem dla konserwatywnych inwestorów. Dobrze je znamy i potrafimy bardzo precyzyjnie zdefiniować związane z nimi szanse i zagrożenia. Warto jednak popatrzeć trochę szerzej na naszą część Europy oraz świata i poszukać ciekawych okazji inwestycyjnych” – powiedziała prezes PFR TFI Ewa Małyszko, cytowana w raporcie.

W raporcie wskazano, że Indie, Malezja, Rumunia, Chile i Tajlandia to szybko rosnące rynki, przeprowadzające wiele reform w celu podniesienia swojej atrakcyjności biznesowej dla zagranicznych inwestorów.

Przypomniano, że BIZ skutkują także zwiększoną integracją z globalną gospodarką, a także występuje komplementarność inwestycji względem eksportu kraju pochodzenia – inwestycje mogą przyczynić się do wzrostu eksportu.

Raport wyróżnia rynki atrakcyjne od strony zdobywania nowych klientów (zwiększenia sprzedaży) oraz zmniejszenia kosztów w łańcuchach dostaw.

W pierwszym przypadku – obok wyżej wymienionych krajów – wskazano kolejno również kraje europejskie, takie jak Czechy, Węgry, Słowenia, Estonia zamykająca pierwszą dziesiątkę i następnie m.in Turcja, Korea Południowa.

W sytuacji zmniejszenia kosztów w łańcuchach dostaw (zmniejszania kosztów) pierwszą dziesiątkę krajów otwiera Maroko, Ukraina, Białoruś, Bułgaria, Rumunia.

Najbardziej atrakcyjne kraje dla polskich BIZ pod względem potencjału sektorowego w przetwórstwie dóbr konsumpcyjnych to Dania, w przetwórstwie dóbr produkcyjnych – Indie, w budownictwie – Indie, w handlu – Korea Płd. w ITC – Dania.

„Kapitałowa ekspansja zagraniczna, a dokładniej bezpośrednie inwestycje zagraniczne wychodzące, jest naturalnym etapem rozwoju polskich firm. Po latach aktywności eksportowej polskie firmy wykazują coraz większe zainteresowanie kapitałową formą ekspansji zagranicznej. Przedsiębiorstwa mają świadomość tego, że mogą rozwijać się globalnie, inwestując również poza dobrze rozpoznanym już kontynentem europejskim. Dla niektórych firm dużą trudnością jest dostęp do finansowania oraz wysoki poziom ryzyka inwestycji, szczególnie na pozaeuropejskich rynkach wschodzących. W pokonywaniu tych barier może pomóc Fundusz Ekspansji Zagranicznej zarządzany przez PFR TFI. Mimo turbulencji gospodarczych, które obserwujemy na globalnym rynku, Fundusz Ekspansji Zagranicznej ocenia kolejne wnioski inwestycyjne zgłoszone przez polskie spółki. Jestem przekonany, że najbliższe miesiące przyniosą wiele ciekawych inwestycji zagranicznych” – ocenił członek zarządu ds. inwestycyjnych PFR TF Piotr Kuba, cytowany w raporcie.

Zdaniem autorów raportu, BIZ mogą być istotnym elementem wsparcia krajów w odzyskaniu stabilności finansowej i ożywienia gospodarczego po recesji spowodowanej pandemią COVID-19.

„Chociaż obecnie większość polskich bezpośrednich inwestycji zlokalizowana jest w Europie (ponad 90% pod względem skumulowanej wartości w 2019 r.), istnieje wiele nowych kierunków, charakteryzujących się dużym potencjałem” – czytamy dalej.

PWC podał, że zgodnie z szacunkami OECD, przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2020 roku mogą spaść o nawet 30% w najbardziej optymistycznym scenariuszu.

„Firmy podejmując decyzje o inwestycjach zagranicznych często nie biorą pod uwagę interesujących możliwości, jakie otwierają się zarówno w odległych krajach, jak też w państwach bliższych nam geograficznie, ale mniej dotychczas popularnych pod względem inwestycyjnym. Atrakcyjność tych rynków dla polskich przedsiębiorców wynika z różnych czynników. W przypadku niektórych krajów będzie to bliskość geograficzna, kulturowa, jak też podobne doświadczenia związane z transformacją gospodarczą. Bardziej odległe kierunki, takie jak Indie czy Malezja charakteryzują się dynamicznie rosnącym rynkiem oraz coraz bardziej przyjaznym otoczeniem biznesowym i z tego powodu zasługują na zainteresowanie” – podsumował dyrektor w zespole ds. sektora publicznego w PwC Polska Dionizy Smoleń.

Instytucje z Grupy PFR – Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czy Agencja Rozwoju Przemysłu – zapewniają polskim przedsiębiorcom finansowanie eksportu i inwestycji zagranicznych oraz świadczą usługi doradcze. W Grupie PFR, PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PFR TFI) zajmuje się tworzeniem funduszy inwestycyjnych, zarządzaniem nimi, reprezentowaniem ich oraz zarządzaniem zbiorczym portfelem papierów wartościowych wspierając zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju. PFR TFI zarządza aktywami o wartości ponad 9 mld zł. Fundusz Ekspansji Zagranicznej zarządzany przez PFR TFI, wspiera polskie firmy w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, podano w materiale.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments