Ilość godzin pracy 2024

Udostępnij

W 2024 roku mamy do dyspozycji 366 dni. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku pracownicy przepracują 251 z nich. Warto wiedzieć, że zatrudnieni zyskają w nadchodzącym roku również kilka dni wolnych od pracy, w tym prawo do odebrania jednego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.

Czas pracy 2024

Czas pracy pracowników regulują przepisy Kodeksu pracy, a konkretnie jego art. 129. Zgodnie z nim, maksymalny czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy w celu wyznaczenia wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym należy:

 • Pomnożyć przez 40 liczbę tygodni przypadających do przepracowania w tym okresie (dla miesięcznego okresu rozliczeniowego jest to 4)
 • Dodać do otrzymanej liczby liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku pomnożoną przez 8
 • Odjąć po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w dniu innym niż niedziela

Pracownicy zatrudnieni w pięciodniowym tygodniu pracy, dla których dniem wolnym od pracy jest sobota w 2024 roku, w trakcie 251 dni pracy, przepracują 2008 godzin. Co istotne, w 2024 roku występuje jeden dzień świąteczny przypadający w sobotę. Do wymiaru czasu pracy należy zatem dodać jeden dzień wolny od pracy.

Nie zmienia to faktu, że w przyszłym roku pracownicy przepracują o 8 godzin więcej niż w obecnym.

Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy – 2024

Wliczając weekendy, w 2024 roku będziemy mieć aż 115 dni wolnych od pracy. 13 z nich to święta i dni wolne od pracy wyznaczone ustawowo. Są nimi:

 1. Poniedziałek, 1 stycznia – Nowy Rok
 2. Sobota, 6 stycznia – Święto Trzech Króli
 3. Niedziela, 31 marca – Niedziela Wielkanocna
 4. Poniedziałek, 1 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny
 5. Środa, 1 maja – Święto Państwowe (Święto Pracy)
 6. Piątek, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (Święto Konstytucji 3 Maja)
 7. Niedziela, 19 maja – pierwszy dzień Zielonych Świątek (Zesłanie Ducha Świętego)
 8. Czwartek, 30 maja – Boże Ciało
 9. Wtorek, 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego (oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny)
 10. Piątek, 1 listopada – Wszystkich Świętych
 11. Poniedziałek, 11 listopada – Święto Niepodległości
 12. Środa, 25 grudnia – Boże Narodzenie
 13. Czwartek, 26 grudnia – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia

Dni świąteczne przypadające na weekend

Rok 2024 przyniesie trzy dni wolne od pracy, które wystąpią w niedzielę. Dwa z nich są świętami, które nie mają konkretnej daty, ale zawsze przypadają w tym dniu tygodnia (Niedziela Wielkanocna i Pierwszy Dzień Zielonych Świątek). Za dni wolne wypadające w niedzielę pracodawca nie ma obowiązku oddania dnia wolnego w innym terminie.

Inaczej jest natomiast ze świętami przypadającymi w sobotę – za nie przysługuje już dzień wolny od pracy i pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. W 2024 roku w sobotę wypada jedynie Święto Trzech Króli.

Szczegółowy wymiar czasu pracy 2024

Poniżej prezentujemy zestawienie wymiaru czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2024 roku. Jak już zostało wspomniane, całkowity, roczny wymiar czasu pracy wynosi 2008 godzin.

Tabela wymiaru czasu pracy 2024

Wymiar czasu pracy a niepełny etat

Dla pracowników zatrudnionych na część etatu wymiar czasu pracy ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby godzin na pełnym etacie. Oznacza to, że dla pracownika zatrudnionego na pół etatu etatu wymiar czasu pracy wyniesie 80 godzin, jeżeli w danym miesiącu wymiar czasu pracy wynosi 160 godzin.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również