Hubstyle sprzeda aktywa odzieżowe, wejdzie na rynek branży gamingowej

182

HubStyleZarząd Hubstyle rozpoczął negocjacje w sprawie zbycia aktywów odzieżowych tj. spółek Sugarfree oraz New Fashion Brand, jak również praw własności intelektualnej do marek: Sugarfree oraz Cardio Bunny, poinformowała spółka. Ponadto Hubstyle podało, że planuje przejąć 3R Studio Mobile z Grupy Playway i rozpocząć działalność w branży gamingowej.

„Zarząd Hubstyle podjął uchwałę o rozpoczęciu negocjacji z panem Dawidem Urbanem, będącym znaczącym akcjonariuszem spółki, w sprawie zbycia przez spółkę aktywów odzieżowych na rzecz pana Dawida Urbana lub podmiotu wskazanego przez pana Dawida Urbana. Zamiarem spółki jest zbycie wszystkich posiadanych przez spółkę aktywów odzieżowych tj. spółek Sugarfree Sp. z o.o. oraz New Fashion Brand Sp. z o.o., jak również praw własności intelektualnej do marek: Sugarfree oraz Cardio Bunny” – czytamy w komunikacie.

Spółka zastrzegła, że sposób i warunki zbycia nie są jeszcze ustalone i będą przedmiotem negocjacji, a decyzja o zbyciu aktywów nie została jeszcze podjęta przez zarząd emitenta.

„Nie ma zatem pewności, czy i ewentualnie, kiedy i na jakich warunkach taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości” – czytamy także.

W osobnym komunikacie spółka poinformowała, że jej zarząd podjął decyzję o zamiarze dokonania połączenia – jako spółka przejmująca – ze spółką 3R Studio Mobile sp. z o.o. (Grupa Playway) z siedzibą w Poznaniu. Połączenie ma nastąpić w trybie art. 492 §1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na emitenta w drodze sukcesji uniwersalnej (łączenie przez przejęcie) za akcje, które emitent wyda udziałowcom spółki przejmowanej. W związku z tym na skutek planowanego połączenia zostanie podwyższony kapitał zakładowy emitenta w drodze emisji nowych akcji.

„W ocenie zarządu, powyżej opisane połączenie przyczyni się do rozwoju działalności emitenta, z uwagi na wejście przez emitenta w perspektywiczny rynek branży gamingowej, o czym emitent informował raportem 25/2020 z dnia 16 września. Przejęcie 3R Studio Mobile Sp. z o.o. (Grupa Playway) pozwoli emitentowi na pozyskanie i rozwijanie unikalnych kompetencji w zakresie produkcji gier w szczególności na perspektywicznych i dynamicznie rozwijających się rynkach rzeczywistości wirtualnej (VR – Virtual Reality) oraz rzeczywistości rozszerzonej (AR – Augmeted Reality). Spółka przejmowana zajmuje się produkcją i portowaniem popularnych tytułów gier m.in. na najnowszą platformę Oculus Quest 2, którego premiera odbyła się w dniu 17 września 2020 r.” – podsumowano w materiale.

HubStyle zarządza obecnie dwiema markami – Sugarfree i Cardio Bunny. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments