GTC Holding nabył 21,89 mln akcji GTC w wezwaniu, redukcja: 85,91%

280

GTC HoldingW wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Globe Trade Centre (GTC), ogłoszonym przez GTC Holding ZMR, zawarto transakcje, których przedmiotem było 21 891 289 akcji, podał podmiot pośredniczący: Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie.

„W związku z tym, że liczba akcji objętych zapisami przekroczyła liczbę akcji wskazaną w punkcie 5 wezwania, zastosowana została proporcjonalna redukcja zapisów. Średnia stopa redukcji wyniosła 85,91%” – czytamy w komunikacie.

7 września GTC Holding poinformował, iż ogłosił wezwanie do zapisywania się na 21 891 289 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym GTC. Wzywający zamierzał nabyć akcje, które reprezentują 4,51% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje objęte wezwaniem miały być nabywane po cenie 6,89 zł za sztukę.

30 września br. zarząd GTC ocenił, że wezwanie ogłoszone przez GTC Holding jest zgodne z interesem spółki, jednak cena akcji w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej. Zdaniem zarządu, wartość godziwa akcji spółki określona na podstawie wartości jej aktywów netto powinna mieścić się w przedziale od 9,25 zł do 10,67 zł.

9 października GTC Holding podwyższył cenę w wezwaniu do 8,76 zł z 6,89 zł za akcję.

1 października br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała, że podjęła środki prawne w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustawy o ofercie publicznej w związku z ogłoszeniem 7 września br. przez GTC Holding wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Globe Trade Centre (GTC). KNF zażądała wprowadzenia niezbędnych zmian i uzupełnień w treści wezwania, które uwzględnił wzywający i przesunął termin przyjmowania zapisów w ten sposób, że rozpoczynają się 2 października 2020 r. Ponadto z upoważnienia przewodniczącego KNF 28 września 2020 r. wydano zarządzenie o przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na wzywającego kary pieniężnej.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

Poprzedni artykułJakie aktywa kupować w czasie kryzysu: złoto czy akcje [VIDEO]
Następny artykułGfK: Siła nabywcza w Polsce per capita to ponad 51% średniej w Europie w 2020 r.
Agencja informacyjna ISBnews od lat dostarcza najistotniejszych informacji o życiu gospodarczym zarówno dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Szeroki przekój depesz ISBnews pozwala każdemu znaleźć interesujący go temat.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments