Getin Noble Bank miał 69,77 mln zł straty netto, 48,17 mld zł aktywów w III kw.

245

Getin NobleGetin Noble Bank odnotował 69,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 100,62 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 255,25 mln zł wobec 263,44 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 14,66 mln zł wobec 19,73 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 48,17 mld zł na koniec III kw. 2020 r. wobec 52,83 mld zł na koniec 2019 r.

W I-III kw. 2020 r. bank miał 426,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 346,9 mln zł straty rok wcześniej.

„Miniony kwartał to okres odbudowy dochodów banku z działalności biznesowej, które wyniosły 250,9 mln zł, co oznacza 3,9% wzrost w ujęciu kwartalnym. Od początku 2020 roku suma wyniku odsetkowego oraz prowizyjnego wraz z pozostałymi dochodami osiągnęły poziom 823 mln zł, co oznacza ponad 17% wzrost r/r. W tym samym okresie koszty działania (bez kosztów regulacyjnych) spadły o 12,9%. Od początku bieżącego roku bank notował konsekwentny spadek kosztów odsetkowych, które zmniejszyły się w ujęciu r/r o ponad 50%. Związane jest to m.in. z obserwowanym w całym sektorze ograniczaniem oprocentowania bazy depozytowej oraz trwającą w banku optymalizacją jej struktury. Na koniec września br. wskaźnik płynności LCR był znacząco powyżej norm regulacyjnych i wynosił 142%” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Na koniec III kwartału 2020 roku Getin Noble Bank osiągnął stabilny, blisko 60% poziom pokrycia kredytów niepracujących odpisami, podano także.

„W III kwartale br. bank podjął decyzję o utworzeniu dodatkowego odpisu aktualizującego w wysokości 38 mln zł w związku z oczekiwanym wzrostem ryzyka kredytowego wynikającego ze skutków pandemii COVID-19. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami obecnej sytuacji gospodarczej dla jakości portfela kredytowego, bank aktywnie wprowadzał zmiany w strategiach i politykach ryzyka kredytowego dla poszczególnych produktów, jak i całego portfela. Umożliwiło to, mimo trwającej pandemii, obniżenie kosztu ryzyka w III kwartale br. o 0,3 pkt proc. w ujęciu kwartalnym. Na koniec września 2020 roku wyniósł on 1,9%. Obecnie bank obserwuje również wysoką dyscyplinę płatniczą wśród Klientów, którzy skorzystali z ułatwień kredytowych w pierwszych miesiącach pandemii, a obecnie powrócili do normalnego trybu spłat. Na koniec września bieżącego roku skonsolidowany współczynnik CAR wynosił 8,6%, a CET1/T1 7,2%” – czytamy dalej.

W ostatnich miesiącach bank kontynuował kompleksowy projekt transformacji digital, którego celem jest m.in. wsparcie procesów sprzedażowych – w tym rozbudowa oferty kredytowej online.

„Wśród planowanych inicjatyw można wymienić wdrożenie zaawansowanych narzędzi CRM w celu personalizacji działań banku w czasie rzeczywistym, rozwój narzędzi front-end, rozbudowę rozwiązań samoobsługowych w kanałach cyfrowych, uzupełnienie oferty walutowej poprzez wprowadzenie platformy FX oraz większe wykorzystanie możliwości jakie daje otwarta bankowość. Dodatkowo, bank kontynuuje proces rozwoju systemów zapewniających bezpieczeństwo klientów w świecie cyfrowym wdrażając m.in. zaawansowane systemy i procedury antyfraudowe” – napisano też w materiale.

„Obecnie naszym priorytetem jest kontynuacja wielowątkowego projektu transformacji digital, którego celem jest wzmocnienie zdolności banku do akwizycji i aktywizacji lientów kanałami cyfrowymi. Zależy nam, aby zmianom tym towarzyszył nieustanny wzrost jakości obsługi oraz coraz lepsze dostosowanie naszej oferty do oczekiwań obecnych i nowych klientów” – skomentował prezes Artur Klimczak, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 427,26 mln zł wobec 344,4 mln zł straty rok wcześniej.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments