Faktoring – czym jest i dla kogo

ma za zadanie wesprzeć firmy w uzyskaniu płynności finansowej w sytuacji, gdy nie mogą lub nie chcą brać kredytu

145

Pojęcie faktoringu z roku na rok mocno zyskuje na popularności. Wcześniej były nim zainteresowane głównie biura dużych korporacji, jednak obecnie coraz częściej mówią o nim właściciele małych firm i mikroprzedsiębiorstw. Stanowi więc konkurencję dla tradycyjnych metod finansowania działalności gospodarczej, której nie można lekceważyć. Co dokładnie ten termin oznacza oraz dla kogo faktoring jest świetnym rozwiązaniem, zostanie wyjaśnione poniżej.

Idea faktoringu

Faktoring powstał, aby pomóc firmom, które posiadają kontrahentów nieterminowo opłacających faktury. Ma za zadanie wesprzeć firmy w uzyskaniu płynności finansowej w sytuacji, gdy nie mogą lub nie chcą brać kredytu. Doskonale sprawdza się więc on w obecnych warunkach gospodarczych, kiedy przedłużone terminy płatności stały się często spotykanym zjawiskiem.

Istotą faktoringu jest więc krótkoterminowe finansowanie przez faktora, czyli specjalistyczną firmę lub bank, kredytu kupieckiego udzielanego przez przedsiębiorstwo (faktoranta) jego odbiorcom (kontrahentom). W faktoringu uczestniczy w takim razie zawsze trzech partnerów. Faktor i faktorant zawsze grają aktywną rolę, z kolei odbiorca jest stroną pasywną. Inicjatorem transakcji jest przedsiębiorca, który udziela swoim odbiorcom kredytu handlowego. Faktor chce finansować ten kredyt przejmując od faktoranta wierzytelności.

Usługi faktoringowe możemy podzielić na:

 • Faktoring pełny – faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta objętego umową
 • Faktoring niepełny – faktor finansuje faktury bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców. Najpopularniejsza forma faktoringu
 • Faktoring mieszany – kompilacja dwóch opisanych powyżej usług. Rzadko spotykany

Oraz na:

  • Faktoring cichy – odbiorca nie zostaje poinformowany o rozpoczęciu usługi faktoringu
  • Faktoring jawny – dłużnik jest informowany o sprzedaży wierzytelności faktorowi
  • Faktoring półotwarty – dłużnik zostaje poinformowany w momencie otrzymania zawiadomienia przez faktora do spłaty wierzytelności

Dzieli się on jeszcze na:

   • Faktoring dyskontowy – faktor pozyskuje wierzytelność w momencie zawarcia umowy faktoringowej, data jej zapłaty nie ma znaczenia
   • Faktoring zaliczkowy – wstępnie faktor wypłaca faktorantowi tylko określoną część środków. Resztę otrzymuje dopiero w momencie uregulowania należności przez dłużnika
   • Faktoring wymagalnościowy – faktor pozyskuje wierzytelności dopiero w momencie otrzymania rzeczywistej zapłaty przez dłużnika

Historia faktoringu

Co ciekawe faktoring znany jest ludziom od wieków. Już w starożytności faktor jako pośrednik był dobrze znany Babilończykom, Fenicjanom, Grekom i Rzymianom. Wielu zamożnych obywateli korzystało z tego typu usług, aby w ich imieniu sprzedawano towary umówionym wcześniej kupcom. Niejednokrotnie pośrednicy wypłacali wcześniej część spodziewanej kwoty z transakcji sprzedaży swoim zleceniodawcom w formie zaliczki. Znaczącą rolę odgrywał on również w średniowieczu, a jeszcze większą podczas kolonizacji Indii w XVIII wieku. Brytyjczycy korzystali z faktorów jako pośredników handlu towarami pomiędzy tymi dwoma państwami.

Pierwsze udokumentowane zastosowanie faktoringu na szeroką skalę miało jednak miejsce w Ameryce Północnej, w czasach kolonizacji. Właśnie wtedy bawełna, futra zwierząt, tytoń oraz drewno, były wysyłane na kontynent europejski. Banki w Londynie oraz innych miastach wypłacały zaliczki za te towary, zanim jeszcze dotarły one do Europy. Pozwalało to kolonizatorom nie przerywać zbiorów w oczekiwaniu na zapłatę.

Pierwsze oficjalne instytucje faktoringowe zaczęły pojawiać się w Europie Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych po II Wojnie Światowej. Powstały też pierwsze związki faktoringowe, które przyczyniły się do szybkiego uregulowania prawnego tej dziedziny finansów. Natomiast w Polsce pierwsze spółki faktoringowe zostały założone w drugiej połowie lat 90-tych.

Zalety faktoringu

Niewątpliwymi plusami tego rozwiązania są:

 • Poprawa bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • Poprawa elastyczności poprzez możliwość korzystania ze stałego kapitału obrotowego
 • Niezależność od terminów płatności
 • Fakt, że jest on dostępny dla mniejszych firm, które nie mają szans na pozyskanie kredytu na korzystnych warunkach
 • Szybki dostęp do środków pieniężnych w porównaniu do kredytu
 • Zmniejszenie zagrożenia utraty środków na prowadzoną działalność poprzez możliwość przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora
 • Możliwość wydłużenia terminu płatności do 90 dni, co jest opłacalne zarówno dla dłużnika, jak i faktoranta (zwiększa jego konkurencyjność)
 • Mniejszy nakład pracy administracyjnej
 • Dokładna weryfikacja kontrahenta przez faktora

Wady faktoringu

Oczywiście każde rozwiązanie ma jakieś mankamenty. W przypadku faktoringu to:

 • Dość wysoki koszt usługi w porównaniu do innych źródeł finansowania
 • Faktoring nie może finansować sprzedaży detalicznej, gotówkowej i komisowej
 • Obowiązek zwrotu zaliczki otrzymanej wcześniej od faktora w przypadku braku dotrzymania terminów spłaty faktury przez kontrahenta, co może mieć miejsce w faktoringu niepełnym
 • Możliwość utraty dobrej reputacji w oczach klienta

Jak faktoring może pomóc Twojej firmie?

Jeśli Twoja firma stosuje kredyty kupieckie, czyli odracza termin płatności swoim klientom, faktoring świetnie w tym przypadku się sprawdzi. Tak jak zostało opisane powyżej, pozwala on sfinansować działalność Twojego przedsiębiorstwa przy zachowaniu pełnej płynności. Jeśli Twoja działalność funkcjonuje w oparciu o możliwość kolejnych inwestycji w nowe zlecenia realizowane dla pozyskiwanych klientów, pomoc faktoringu może okazać się nieoceniona i z pewnością pozwoli na jej szybszy rozwój. Dodatkowo, jeśli nie chcesz lub nie możesz zaciągać kredytu na Twoją firmę wydaje się on w pełni optymalnym rozwiązaniem. Dodatkowo takie przeniesienie spraw związanych z zarządzaniem należnościami zapewnia sporą oszczędność czasu, a Ty dzięki temu możesz w pełni się skupić na praktycznym prowadzeniu swojego biznesu.

Czy w takim razie faktoring się opłaca?

Zdecydowanie tak. Potrafi on ułatwić życie wielu firmom, zwłaszcza tym, które funkcjonują w opisywany powyżej sposób, usprawnia ich działanie i przyspiesza rozwój. Szczególnie w obecnych trudnych czasach epidemii, ogromna ilość przedsiębiorstw ma problemy z płynnością finansową i takie rozwiązanie może być dla nich ratunkiem. Nic dziwnego więc, że wciąż zyskuje on na popularności, zwłaszcza wśród małych biznesów. Największą wadą takiego rozwiązania jest niestety jego koszt. Po przeanalizowaniu wszystkich zmiennych z tego powodu czasem zdarza się, że przedsiębiorca dochodzi do wniosku, że po prostu faktoring okazuje się dla niego niekorzystny, ponieważ zabiera zbyt dużo zysków. Jednak to stosunkowo rzadkie przypadki, przeważnie jest on świetnym sposobem i najlepszą alternatywą dla brania kredytu na własny biznes, jeśli opiera się on na odraczaniu płatności klientom.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments