Ruszają egzaminy ośmioklasisty 2022 – dziś język polski

203

Ponad 500 tysięcy uczniów szkół podstawowych z prawie 12 600 szkół w całym kraju rozpoczęło we wtorek 24 maja o godzinie 9:00 swój pierwszy tak poważny pisemny sprawdzian w życiu. Mowa o trzydniowych egzaminach ósmoklasisty, przeprowadzanych w naszym kraju dopiero po raz czwarty. Uczniowie ósmych klas zdawali go po raz pierwszy w 2019 roku, po tym, jak w wyniku reformy edukacji naukę w szkołach podstawowych wydłużono z sześciu do ośmiu lat.

Tegoroczny maraton egzaminów rozpoczął się dziś od sprawdzianu z języka polskiego. W środę ósmoklasiści będą rozwiązywać zadania matematyczne, a w czwartek napiszą egzamin z języka obcego nowożytnego.

Egzaminy ośmioklasisty – podstawowe informacje Egzamin ośmioklasisty

Egzamin ósmoklasisty rozpoczyna się od zadań związanych z językiem polskim. Arkusz testu przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Egzamin z polskiego składa się z dwóch części i trwa 120 minut.

Na napisanie sprawdzianu z matematyki uczniowie mają 100 minut, z kolei test umiejętności z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut. Uczniowie mieli do wyboru: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski. Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9:00.

Egzamin z języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego składa się on z dwóch części. W pierwszej z nich uczniowie mierzą się z tekstem literackim (liryka, epika, bądź dramat) i nieliterackim (naukowym, popularnonaukowym, albo publicystycznym). Zadania zamieszczone w tej części odwołują się do przytoczonych tekstów – tu liczy się przede wszystkim umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Druga część egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego jest bardziej twórcza i wymaga znajomości lektur. Uczniowie mają tu do napisania wypracowanie – wybierają jeden temat spośród dwóch. To od ucznia zależy, na który z tematów się zdecyduje – jednak co ważne – ten wybór należy dobrze przemyśleć.

„Zemsta” na egzaminie z polskiego 2022

O godzinie 13:00 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. W jednym z zadań, które znalazło się na sprawdzianie, były dwa kadry filmowe z ekranizacji „Zemsty” Aleksandra Fredry w reżyserii Andrzeja Wajdy. W innych zadaniach uczniowie również musieli wykazać się znajomością tego dramatu, który oczywiście znajduje się na liście lektur obowiązkowych w szkole podstawowej.

Jeśli chodzi o wypracowanie, do wyboru były dwa poniższe tematy:

  1. Z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego.
  2. Napisz opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów wybranej lektury obowiązkowej. Wspólna przygoda skłoniła Cię do refleksji, że warto było przenieść się do świata przedstawionego tej lektury. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

Jaki język obcy najchętniej wybierają ośmioklasiści? Egzamin w szkole podstawowej

Jak już zostało wspomniane, jutro ósmoklasiści piszą egzamin pisemny z matematyki, a później z języka obcego nowożytnego. Aż 97,5% uczniów piszących w tym roku egzaminy zadeklarowało przystąpienie do sprawdziany z języka angielskiego.

Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 2,2% uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi zatem łącznie 0,3% ósmoklasistów.

Kiedy uczniowie poznają wyniki?

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną. Uczniowie poznają wyniki egzaminu 1 lipca bieżącego roku. Z kolei pisemne zaświadczenia o wynikach o wynikach szczegółowych, które uwzględnią procentową punktację oraz wynik w skali centylowej dla każdego z przedmiotów, otrzymają tydzień później – 8 lipca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisać w drugim terminie – w dniach 13-15 czerwca.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments