Efekt stycznia w portfelach Polaków. Średnie wynagrodzenie spadło o 7,3 proc.

Udostępnij

Styczeń 2020 r. przyniósł nieznaczny spadek przeciętnego zatrudnienia oraz zauważalnie większy spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw (w podmiotach, w których liczba pracujących przekracza 9 osób) zmalała w porównaniu do grudnia ub.r. o 0,2 proc., zaś przeciętne miesięczne wynagrodzenie zmalało aż o 7,3 proc.

Efekt stycznia w portfelach Polaków

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i jej wpływem na rynek pracy, od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia miesiąc do miesiąca, natomiast w kolejnych miesiącach zaczęto obserwować jego wzrost, który był kontynuowany aż do grudnia 2020 r. Tak wyraźne zmiany przeciętnego zatrudnienia w trakcie roku nie występowały w ubiegłych latach.

W styczniu 2021 r. odnotowano jednak niewielki spadek przeciętnego zatrudnienia o ok. 14,5 tys. etatów (0,2 proc.). Agnieszka Zgierska z Departamentu Rynku Pracy Głównego Urzędu Statystycznego odpowiedzialna za opracowanie merytoryczne przyznaje, że zwykle w styczniu w relacji do grudnia poprzedniego roku był obserwowany wzrost. Dla porównania, w styczniu 2020 r. w stosunku do grudnia 2019 odnotowano wzrost o ok. 45 tys. etatów.

Styczeń przyniósł ze robią także spadek płac. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw spadło bowiem aż o 7,3 proc. i wyniosło 5 536,80 zł brutto, co przy umówię o pracę daje netto (na rękę) 3 991,72 zł, czyli o 308,09 zł mniej niż w grudniu 2020 r. W tym przypadku jest to jednak zjawisko cykliczne, powtarzające się rokrocznie miedzy grudniem a styczniem.

– Spowodowane było to wypłatami w grudniu 2020 r. premii kwartalnych, nagród rocznych, jubileuszowych i uznaniowych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń) – wskazuje Agnieszka Zgierska, przypominając, iż zjawisko to jest obserwowane co roku w tym okresie.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | Źródło: GUS

Polacy zarabiają coraz więcej

W skali roku a więc w stosunku do stycznia 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło natomiast już o 4,8 proc. Oznacza to, że osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę zarobiły w minionym miesiącu średnio o 178,46 zł więcej niż w styczniu 2020 r. Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż tempo wzrostu było słabsze niż obserwowane w poprzednich miesiącach.

– Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w styczniu 2021 r. wzrosło prawie we wszystkich sekcjach PKD od 0,9% w sekcji „Pozostała działalność usługowa” do 9,5% w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”. Spadek o 3,1% odnotowano w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” oraz o 2,0% w sekcji „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją” – podano w raporcie.

Arkadiusz Jóźwiak
Arkadiusz Jóźwiak
Autor licznych felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii, a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Prelegent wielu konferencji inwestycyjnych oraz szkoleń online. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019 oraz zdobyciem statuetki NEXUS w kategorii Analityk Roku 2019.

Najnowsze

Zobacz również