Drożyzna zostanie z nami na dłużej! Inflacja wyniesie wkrótce niemal 19% – ostrzega NBP

337

Adam GlapińskiDwucyfrowy poziom inflacji utrzyma się także w 2023 r. – ocenia Narodowy Bank Polski (NBP) w opublikowanym we wtorek raporcie o inflacji. Jednym z kluczowych czynników determinujących tak wysokie odczyty inflacji ma być fakt, iż procesy cenotwórcze wciąż znajdują się pod wpływem silnego negatywnego szoku podażowego wzmocnionego przez skutki zbrojnej agresji Rosji przeciw Ukrainie.

NBP podnosi prognozy inflacji

Informacje i dane, które napłynęły po zamknięciu projekcji marcowej przyczyniły się do podwyższenia prognozy inflacji CPI w latach 2022- 2023, nie zmieniając jednocześnie istotnie przewidywań dla ostatniego roku projekcji.

– Przy założeniu utrzymania stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie (w tym przy stopie referencyjnej równej 6,0%) inflacja CPI prawie w całym horyzoncie projekcji nie powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP określonego jako 2,5% +/- 1 pkt proc. – czytamy w Raporcie o inflacji.

W ocenie Narodowego Banku Polskiego, inflacja osiągnie górną granicę tego przedziału dopiero w IV kw. 2024 r.

Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada, że inflacja konsumencka wyniesie w 2022 r. 14,2 proc., w 2023 r. – 12,3 proc., a w 2024 r. – 4,1 proc.

Najnowsza prognoza wzrostu cen w Polsce jest więc wyraźnie wyższa od zaprezentowanej  w marcu br., kiedy to NBP szacował, że inflacja wyniesie odpowiednio 10,8 proc. w 2022 r. oraz 9,0 proc. w 2023 r.

Warto w tym miejscu przypomnieć także, że jeszcze w listopadzie 2021 r., NBP szacował, że inflacja wyniesie odpowiednio 5,8 proc. w 2022 r. oraz 4,6 proc. w 2023 r.

Szczyt inflacji przypada na I kw. 2023 r.

Najwyższy poziom inflacji na poziomie aż 18,8 proc. oczekiwany jest w I kw. 2023 r. Warto w tym miejscu przypomnieć, że wg. projekcji marcowej, szczyt inflacji miał wypaść w III kw. 2022 r., kiedy to ceny miały rosnąć w tempie 12,1 proc. Obecnie szacuje się zaś, że inflacja w III kw. bieżącego roku wyniesie 15,7 proc., a w IV kw. wzrośnie do 17,9 proc.

Po osiągnięciu szczytu na poziomie 18,8 proc. w I kw. 2023 r. dynamika wzrostu cen konsumpcyjnych ma jednak powoli spowalniać do poziomów:

  • 13,5 proc. w II kw. 2023 r.
  • 10,6 proc. w III kw. 2023 r.
  • 6,7 proc. w IV kw. 2023 r.
  • 4,6 proc. w I kw. 2024 r.
  • 4,5 proc. w II kw. 2024 r.
  • 4,1 proc. w III kw. 2024 r.
  • 3,5 proc. w IV kw. 2024 r.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments