Domy jednorodzinne powyżej 70 mkw. bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę – czy to możliwe?

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano w poniedziałek, 3 października projekt nowelizacji Prawa budowlanego. Zgodnie z projektem, budowa domu jednorodzinnego powyżej 70 metrów kwadratowych będzie możliwa na podstawie uproszczonej procedury, czyli na podstawie zgłoszenia, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę – tak jak ma to obecnie miejsce w przypadku domów do 70 metrów kwadratowych.

Planujący budowę będą jednak musieli spełnić pewne warunki. Szczegóły wyjaśniamy poniżej:

Procedura budowy domu bez pozwolenia mieszkanie dom

Budowa domu jednorodzinnego powyżej 70 metrów kwadratowych według nowych przepisów przewiduje jedynie zgłoszenie na podstawie projektu, ale z obowiązkowym kierownikiem budowy i z bardzo uproszczoną procedurą odbioru. Ma ona polegać na tym, że to wyłącznie kierownik budowy potwierdzi możliwość oddania budynku do użytku i zamieszkania.

Nowe przepisy mają wejść w życie już od 1 stycznia 2023 roku. Co bardzo istotne, konieczności uzyskania pozwolenia na budowę według projektu nowelizacji Prawa Budowlanego, nie będzie trzeba uzyskać w przypadku budynków o nie więcej niż dwóch kondygnacjach, wybudowanych na własne potrzeby.

W odniesieniu do budynków powyżej 70 metrów kwadratowych pozostanie natomiast obowiązek ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Jakie inne konstrukcje nie będą wymagać pozwolenia na budowę?

Na podstawie zgłoszenia, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, mają być stawiane także kioski i pawilony sprzedaży ulicznej o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 metrów kwadratowych oraz jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty związane z produkcją rolną o powierzchni zabudowy do 300 metrów kwadratowych, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 metrów i wysokości nie większej niż 6 metrów, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ma być też zwolniona budowa masztów flagowych o wysokości od 3 do 7 metrów posadowionych na gruncie oraz przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych.

Do katalogu obiektów zwolnionych z pozwolenia na budowę, lecz wymagających zgłoszenia ma być dodana także budowa bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 5 metrów kwadratowych i nie większej niż 15 metrów kwadratowych, przy czym budowa zbiorników do 5 metrów kwadratowych nie będzie wymagała nawet zgłoszenia.

Jakie obiekty nie będą wymagać ani pozwolenia, ani zgłoszenia?

Ani pozwolenia, ani zgłoszenia nie będzie wymagała budowa drobnych obiektów budowanych przy boiskach, kortach i bieżniach (szatni, niewielkich trybun, zadaszeń ławek, w tym ławek rezerwowych), przy czym liczba tych obiektów będzie ograniczona względem powierzchni działki.

Ograniczenie pozwoleń na użytkowanie Wnętrze domu w budowie

Co ważne, w świetle nowych przepisów ograniczony ma być także wymóg uzyskania pozwolenia na użytkowanie, tak aby było ono wymagane jedynie wówczas, gdy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych oraz gdy sam inwestor dobrowolnie o pozwolenie występuje. W pozostałych przypadkach wymagane byłoby zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Utworzenie Bazy Projektów Budowlanych

Zaproponowane zmiany przewidują też utworzenie Bazy Projektów Budowlanych prowadzonej w portalu e-Budownictwo. W bazie będą gromadzone projekty budowlane, w tym projekty zagospodarowania działki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane i projekty techniczne, sporządzone w postaci elektronicznej.

O zamieszczeniu projektu budowlanego w bazie będzie decydował użytkownik konta na portalu e-Budownictwo – czyli inwestor lub projektant. Projekt budowlany, który zostanie zamieszczony w Bazie Projektów Budowlanych, otrzyma indywidualny numer, który inwestor będzie mógł podać we wszelkiego rodzaju wnioskach, zgłoszeniach czy zawiadomieniach składanych w organach administracji architektoniczno-budowlanej oraz organach nadzoru budowlanego.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments