Dom Development miał 57,56 mln zł zysku netto, 73,89 mln zł zysku EBIT w III kw.

Dom Development logo

Dom Development logoDom Development odnotował 57,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 55,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

„III kwartał to kolejny okres, w którym pokazaliśmy efektywność działania grupy mimo trwającej epidemii. Pomimo mniejszego wolumenu przekazań – wynikającego z harmonogramu projektów – wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe i wzrost zyskowności, co jest efektem wzrostu wartości przekazanych lokali i zwiększenia marż. W strukturze bieżącej sprzedaży także dominują droższe mieszkania – 28% stanowią te o wartości przekraczającej 650 tys. zł. W odpowiedzi na silny popyt w III kwartale, pomimo trudności administracyjnych, skokowo zwiększyliśmy liczbę nowych projektów, rozpoczynając budowę 1 780 lokali na 17 projektach. W ofercie widoczny jest znaczący wzrost udziału Trójmiasta i Wrocławia. Wysoki, stabilny popyt utrzymuje się we wszystkich segmentach rynku, a ograniczenie podaży na rynku wynika głównie z trudności z pozyskiwaniem pozwoleń na budowę i deficytem atrakcyjnych gruntów. Jednocześnie osiągane ceny transakcyjne kształtują się co najmniej na poziomie sprzed pandemii” – powiedział prezes Jarosław Szanajca, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 73,89 mln zł wobec 68,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 363,19 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 387,65 mln zł rok wcześniej.

Wzrost wartości przekazanych mieszkań oraz marży brutto do poziomu 32% w III kw. 2020 roku umożliwił grupie poprawę wyniku netto do 57,6 mln zł (+5% r/r). W III kwartale przekazane zostały 692 lokale (-18% r/r). Jednocześnie grupa odnotowała wysoką sprzedaż przy utrzymaniu satysfakcjonujących marż – w III kwartale sprzedano 995 lokali (+22% kw/kw i +6% r/r), podano także.

W okresie I-III kw. 2020 r. spółka miała 175,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 170,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 135,35 mln zł w porównaniu z 1 154,49 mln zł rok wcześniej.

W ciągu 9 miesięcy grupa przekazała 1 933 lokale, odnotowując jednocześnie 27-proc. wzrost średniej wartości przekazanego lokalu i marżę brutto na poziomie 31,3% (+2,4 pkt proc. r/r). Grupa w tym okresie utrzymała także bieżącą sprzedaż na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku i sprzedała łącznie 2 626 lokale, przypomniano.

Grupa na koniec września 2020 miała gotówkę netto na poziomie 83 mln zł, stanowiącą nadwyżkę nad wartością kredytów i obligacji grupy. Duży i wysokiej jakości bank ziemi (o potencjale budowy 13,3 tys. lokali) pozwala Dom Development na płynne uzupełnianie oferty. Na koniec września oferta grupy liczyła 2 377 lokali. Na koniec III kwartału grupa posiadała 5 115 lokali w budowie w 62 projektach, z czego w III kwartale rozpoczęto budowę 1 780 lokali (w 17 projektach). Wszystkie budowy przebiegają zgodnie z planem, podkreślono w materiale.

Grupa, pomimo systematycznego uzupełniania banku ziemi na wszystkich rynkach działalności, utrzymuje – jak wskazano – „wyjątkowo silny bilans”. Zadłużenie odsetkowe netto do kapitałów własnych (gearing) na koniec trzeciego kwartału kształtowało się na poziomie -8%, co oznacza nadwyżkę gotówki (wynoszącą 83 mln zł) nad zobowiązaniami z tytułu obligacji i kredytów. Na koniec września 2020 saldo środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynosiło 466 mln zł, pomimo wypłaty rekordowej dywidendy w wysokości 240 mln zł. Dom Development wg stanu na 30 września 2020 ma także dostępne niewykorzystane linie kredytowe w wysokości 362 mln zł.

Według stanu na 30 września 2020 roku bank ziemi grupy wynosił 13 252 lokali (grunty kupione i kontrolowane), co oznacza wzrost o 9% r/r i 10% kw/kw. Bank ziemi wzrósł na wszystkich trzech rynkach działalności, wskazano także.

„Nowe inwestycje, które wprowadziliśmy do oferty spotykają się z dużym zainteresowaniem klientów. Mamy silny bank ziemi (pozwalający na budowę ok. 13,3 tys. lokali) i potencjał oraz możliwości finansowe do zwiększania go. Bardzo silny bilans i brak zadłużenia netto dają nam przewagę w zmiennym otoczeniu rynkowym. Własne generalne wykonawstwo dodatkowo zwiększa naszą elastyczność w działaniu. Obserwujemy zmiany rynkowe, jesteśmy przygotowani na różne scenariusze i na wykorzystanie potencjału rynkowego” – zakończył Szanajca.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 168,14 mln zł wobec 243,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Dom Development – jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce – jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2019 r. sprzedał 3 661 lokali.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments