Dezercje w rosyjskiej armii — co za nią grozi i gdzie uciekają Rosjanie?

Udostępnij

Wojna na Ukrainie trwa tak naprawdę od 2014 roku, jednak eskalacja konfliktu miała miejsce wraz z wkroczeniem rosyjskich wojsk na teren Ukrainy 24 lutego 2022 roku. Początkowo wiele osób wątpiło, że Ukraińcy będą w stanie odeprzeć rosyjską inwazję. Okazało się jednak, że Ukraina jest naprawdę dobrze przygotowana, a to rosyjska armia ma problemy. Po ogłoszeniu przez Władimira Putina we wrześniu mobilizacji wojskowej wielu obywateli zaczęło uciekać z kraju.

Jak wygląda ustrój w Rosji i służba wojskowa?

Rosja jest federacyjnym państwem prezydenckim, w którym prezydent jest głową państwa i rządu. Należy jednak zaznaczyć, że uprawnienia prezydenta są ogromne. Między innymi może on zawetować ustawy, mianować i odwoływać ministrów, a także mianować sędziów do sądów federalnych. Wedle prawa panującego w Rosji prezydent jest wybierany na sześcioletnią kadencję w wyborach powszechnych. Obecnie prezydentem Rosji jest Władimir Putin.

Rosja składa się z 85 federalnych jednostek terytorialnych, z których każda ma pewien zakres autonomii i ma własne władze lokalne. W skład Rosji wchodzą także autonomiczne republiki, okręgi i obwody, a także miasta federalne, takie jak Moskwa i Sankt Petersburg. Parlamentem Rosji jest Federalna Rada, składająca się z dwóch izb: Izby Reprezentantów i Izby Federacji. Sądownictwo w Rosji jest trójstopniowe i składa się z sądów federalnych, sądów okręgowych i sądów miejskich i rejonowych. Najwyższym sądem jest Sąd Konstytucyjny, który orzeka w sprawach dotyczących konstytucji i ma uprawnienia do interpretowania jej postanowień. A jak właściwie wygląda służba wojskowa w Rosji?

wojna na UkrainieSłużba wojskowa w Rosji jest obowiązkowa dla mężczyzn w wieku od 18 lat do 27 lat. Możliwe jest odbycie służby zastępczej, jednak wymaga to specjalnego zezwolenia. Okres służby wojskowej wynosi 12 miesięcy. Rosyjskie Siły Zbrojne składają się z Armii, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych i Sił Zbrojnych Obrony Cywilnej. Armia jest głównym składnikiem Sił Zbrojnych. Każdy z tych składowych ma swoje własne dowództwo i strukturę organizacyjną.

W wyniku sytuacji na Ukrainie w Rosji coraz więcej osób zaczęto powoływać do wojska. Władimir Putin poinformował w czasie orędzia we wrześniu, że na wojnę będą mobilizowani tylko rezerwiści i ludzie, którzy odbyli służbę w wojsku, jednak obywatele nie wierzą w zapewnienia prezydenta. Wielu Rosjan postanowiło wyjechać z kraju. Jednak za niestawienie się po otrzymaniu wezwania obywatelom grozi odpowiedzialność karna, podobnie jak za dezercję. W Rosji dezercja jest przestępstwem kryminalnym i podlega karze pozbawienia wolności do 10 lat. Natomiast za dezercję uznawane jest:

  • Dezercja — nieuprawnione opuszczenie jednostki lub miejsca służby w celu uniknięcia służby wojskowej. W tym przypadku rosyjskim żołnierzom grozi kara do 7 lat więzienia.
  • Dezercja z bronią powierzoną służbie, jak również dezercja popełniona przez grupę osób za uprzednim porozumieniem — w takiej sytuacji rosyjskim żołnierzom grozi kara do 10 lat więzienia.

Wojna na Ukrainie tak naprawdę zaczęła się już w 2014 roku, jednak to w lutym 2022 roku Rosja zdecydowała się na eskalację konfliktu. Niektórym obywatelom Rosji nie podobają się działania władzy, a część żołnierzy decyduje się na dezercję mimo grożących im kar.

Wojna na Ukrainie i dezercja żołnierzy rosyjskich

Wojna na Ukrainie zaczęła się w 2014 roku, po tym, jak Rosja anektowała Krym i zaczęła wspierać separatystów prorosyjskich na wschodzie Ukrainy. To zaostrzenie napięć między Rosją a Ukrainą nastąpiło po rewolucji przemysłowej na Ukrainie w 2014 roku, która doprowadziła do obalenia prorosyjskiego prezydenta Janukowycza i do wyboru prozachodniego rządu. Rosja uważała tę rewolucję za nielegalną i starała się blokować ukraińskie przystąpienie do Unii Europejskiej i NATO, co doprowadziło do eskalacji konfliktu.

wojna na Ukrainie Rosja uważała, że ma prawo do interwencji na Ukrainie ze względu na swoje historyczne związki z tym krajem oraz na fakt, że wiele ważnych rosyjskich instalacji gazociągowych znajduje się na terytorium Ukrainy. Rosja obawiała się również, że przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO oznaczałoby zagrożenie dla jej bezpieczeństwa narodowego. W rezultacie Rosja zdecydowała się na aneksję Krymu i wsparcie separatystów prorosyjskich na wschodzie Ukrainy, co doprowadziło do wybuchu wojny. Niektórzy eksperci twierdzą również, że Rosja chciała za pomocą wojny odwrócić uwagę od wewnętrznych problemów i uzyskać więcej wpływów na arenie międzynarodowej.

Napięcie między Rosją i Ukrainą narastało od 2014 roku. 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się inwazja rosyjskich wojsk na Ukrainę, która nadal trwa. Ukraińscy żołnierze skutecznie odpierają kolejne ataki, a wielu rosyjskich żołnierzy decyduje się na dezercję.

W związku ze znacznymi stratami żołnierzy w obwodzie ługańskim odnotowano wzrost przypadków dezercji wśród rosyjskich żołnierzy i porzucania zajmowanych pozycji bojowych” – powiadomił Sztab Sił Zbrojnych Ukrainy.

wojna na Ukrainie Ponadto coraz więcej Rosjan decyduje się na ucieczkę w wyniku masowych powołań. Osoby, które uciekają przed powołaniem do wojska, najczęściej kierują się do Turcji, Gruzji i Armenii. Niestety zwykle nie są to osoby, które sprzeciwiają się wojnie na Ukrainie, a jedynie nie chcą w niej ginąć. Dezerterzy pytają się o prawo do mówienia po rosyjsku, a także domagając się przywrócenia imperialnego dyskursu. Między innymi to sprawia, że europejskie państwa zamykają swoje granice dla rosyjskich dezerterów.

Rosjanie nie chcą walczyć

Służba wojskowa w Rosji jest obowiązkowa dla mężczyzn między 18 a 27 rokiem życia. Czas służby wojskowej wynosi od 12 do 18 miesięcy, w zależności od rodzaju jednostki, do której zostanie przydzielony żołnierz. Rezerwiści są zobowiązani do odbywania ćwiczeń wojskowych po zakończeniu służby wojskowej. Dezercja, czyli ucieczka z wojska lub złamanie przysięgi wojskowej, jest w Rosji traktowana bardzo poważnie i jest karana surowo. W przypadku dezercji lub nielegalnego opuszczenia służby wojskowej grozi kara do lat 5 pozbawienia wolności. W przypadku dezercji w czasie wojny grozi kara do lat 10 pozbawienia wolności.

Wojna na Ukrainie wybuchła w 2014 roku, a jej eskalacja miała miejsce w lutym 2022 roku, kiedy rozpoczęła się inwazja rosyjskich wojsk. Jednak sporym problemem w armii rosyjskiej jest dezercja. Przede wszystkim wielu Rosjan zaczęło uciekać z kraju po ogłoszeniu mobilizacji Wojskowej przez Władimira Putina we wrześniu. Obywatele Rosji uciekali przede wszystkim do Armenii, Turcji i Gruzji. W wielu przypadkach uciekali rosyjscy patrioci, którzy wcale nie sprzeciwiali się wojnie, a jedynie nie chcieli walczyć i narażać swojego życia.

Patrycja Grzebyk
Patrycja Grzebyk
Redaktorka Portfelu Polaka. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Śląskim. Specjalizuje się w tematyce społecznej, finansowej i prawnej.

Najnowsze

Zobacz również