Czym jest strefa buforowa ONZ na granicy? 

ONZ

Strefa buforowa jest to nic innego, jak pewien wydzielony obszar danego terytorium, mający na celu oddzielenie i odseparowanie od siebie dwóch dotąd graniczących ze sobą terenów, regionów lub państw. Natomiast strefa buforowa Organizacji Narodów Zjednoczonych jest to pas ziemi wzięty pod kontrolę przez wojsko ONZ celem rozdzielenia od siebie dwóch zwaśnionych stron konfliktu. Oczywiście taka strefa może powstać zasadniczo w prawie każdym miejscu na ziemi, gdyż ONZOrganizacja Narodów Zjednoczonych jest działalnością globalną zrzeszającą prawie 200 państw z całego świata. Powstała ona w 1945 roku, jako następczyni Ligi Narodów, która nie poradziła sobie z wyzwaniem jakim były nazistowskie Niemcy Adolfa Hitlera oraz z innymi reżimami totalitarnym i autorytarnymi świata. ONZ powołano w Stanach Zjednoczonych Ameryki w mieście Nowy York, gdzie podpisało się pod nią 50 państw założycielskich, w tym Polska. Organizacja kieruje się przede wszystkim zasadą suwerenności i równości narodów wobec siebie. Jej głównym celem jest oczywiście rozwiązywanie problemów drogą pokojową, o ile jest to możliwe poprzez wszystkie dostępne środki.

Misje prowadzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych

ONZ już kilka lat po swoim powstaniu musiał rozpocząć aktywne działania na rzecz utrzymania światowego pokoju. Niestety często konieczne było wysłanie specjalnych sił pokojowych mających na celu rozdzielenie skłóconych stron, celem zakończenia rozlewu krwi i strat wśród cywili.

Podzielona Korea

Pierwszym poważnym wyzwaniem, jakie stanęło przed organizacją była wojna w Korei w latach 1950 — 1953, gdzie głównym celem miało być powstrzymanie agresji Północnej Korei na południe kraju. Przede wszystkim udział brały tutaj wojska amerykańskie pod szyldem ONZ, które skutecznie dokonały desantu i rozpoczęły wypieranie wojsk komunistycznej Korei Północnej. W pewnym momencie wojska ONZ uzyskały również kontrolę nad prawie całymi obiema Koreami, jednak włączenie się wojsk chińskich niestety odwróciło los konfliktu. Walki toczone były jeszcze długo, aż ustabilizowały się na obecnie istniejącym 38 równoleżniku, będący również współczesną granicą między państwami.

Kryzys w Kongo

KongoKiedy zakończył się czas kolonialnego zwierzchnictwa Belgii nad Kongiem, rozpoczął się w kraju proces przejmowania władzy przez rdzennych mieszkańców tego regionu. W 1960 roku premier Lumumba rywalizujący z prezydentem Kasavubu rozpoczęli walkę o kształt przyszłego kraju. Jednak ledwie miesiąc po ogłoszeniu niepodległości przez Kongo, swoją niepodległość zadeklarowała również Katanga. W tej trudnej sytuacji doszło do walk, które wojska ONZ miały opanować. Ostatecznie doszło do przewrotu wojskowego, wobec premiera który mimo ucieczki ze swoimi zwolennikami został ostatecznie zabity i pokonany. Do roku 1963 udało się spacyfikować siły rebeliantów z Katangi dzięki wsparciu.

Cypr

Na tej pięknej wyspie od wielu lat żyli ze sobą zarówno Turcy, jak i Grecy, jednak w 1964 roku po inwazji tureckiej mającej na celu przejęcie kontroli nad wyspą konieczne było wysłanie sił pokojowych ONZ. Mających na celu stworzenie strefy buforowej między stronami oraz rozpoczęcie pertraktacji pokojowych. Siły tam stacjonujące do dzisiaj nazywają się United Nations Peacekeeping Force in Cyprus, czyli Siły Pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych na Cyprze. Granica przepoławiająca wyspę niestety cały czas wymaga nadzoru, czego efektem jest ciągle stacjonujący tam oddział ONZ.

Izrael i Palestyna

Izrael, PalestynaW 1967 roku w wyniku walk między Palestyńczykami popieranymi przez państwa arabskie i Izraelem konieczne było umieszczenie kontyngentu wojskowego w regionie strefy Gazy i wzgórz Golan mającego dbać o obserwację całego konfliktu.

Kuwejt

Podczas walk na terenie Zatoki Perskiej wojska ONZ zostały wysłane, celem wsparcia napadniętego przez Irak, Kuwejtu. Operacja ta odbyła się w latach 1990 — 1991 pod nazwą Pustynna Burza. Był to również bardzo silny cios wymierzony w iracki reżim oraz początek końca upadku irackiego dyktatora Saddama Husajna.

Somalia

Konflikt w tym kraju prowadzony między klanami, zwrócił uwagę ONZ, czego efektem było wysłanie operacji specjalnej na teren tego kraju. Miała ona rozbroić walczące klany, zapewnić pomoc humanitarną oraz pozwolić na przeprowadzenie rozmów pokojowych. Niestety operacja na terenie Mogadiszu, będącego jednym z większych miast regionu zakończyła się totalną porażką i śmiercią kilkunastu żołnierzy sił pokojowych oraz około 1 000 mieszkańców.

Kambodża

KambodżaW tym orientalnym kraju, gdzie władzę przejęli Czerwoni Khmerzy, rozpoczął się terror na niespotykaną dotąd skalę. Liczne mordy ludności cywilnej, klęski głodu i choroby pochłonęły około 2 500 000 ludzkich istnień. Kres rządom Pol Poła dowodzącego tym ugrupowaniem położyły siły Wietnamu. Jednak późniejsze zawirowania oraz liczne konflikty wewnętrzne zostały dopiero opanowane dzięki interwencji ONZ, będącej jednocześnie największą operacją pokojową tego typu. Zdecydowanym sukcesem okazała się ówczesna demokratyzacja tego kraju.

Jugosławia

Państwo rządzone przez marszałka Tito było tworem złożonym z państw bałkańskich zespolonych w jedno. Jednak po śmierci wodza oraz latach rosnących napięć rozpoczął się proces rozpadu Jugosławii. Efektem tego jest obecnie istniejąca Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Czarnogóra i od niedawna Kosowo. Jednak od 1992, kiedy rozkład dopiero się rozpoczynał, siły ONZ miały nadzorować przebieg tego procesu. Niestety poniosły one porażkę i zostały zastąpione przez wojska NATO.

Rwanda

W latach 1993 — 1996 siły ONZ monitorującego negocjacje pokojowe między plemionami Hutu i Tutsi odniosły wielką porażkę. Misja zakończyła się wielkim ludobójstwem na masową skalę sięgającą nawet 1000 000 ofiar śmiertelnych po stronie plemienia Tutsi. Następstwem tego była również ucieczka z kraju około 2 000 000 ludzi pochodzenia Hutu, ze względu na strach przed odwetem ze strony swoich niedawnych ofiar.

Kwestia Ukrainy

wojna w UkrainieObecnie trwający konflikt za naszą wschodnią granicą toczący się między siłami Federacji Rosyjskiej, a Ukrainą stał się wielką tragedią na światową skalę. Liczne mordy, gwałty oraz kradzieże jakich dopuszcza się strona rosyjska zdecydowanie wykraczają poza wszelkie konwencje wojenne. Ponadto problemem dla świata, może okazać się brak dostaw zboża pochodzącego z Ukrainy, przez co nad wieloma krajami może roztoczyć się widmo klęski głodu. Problematyczne podczas tego konfliktu jest również zagrożenie wynikające z działań zbrojnych na terenach elektrowni atomowych, które mogą skutkować wielką katastrofą dla całej ludzkości. Niestety ONZ jest obecnie dopiero na etapie drogi dyplomatycznej.

Zgromadzenie poprzez zwołanie nadzwyczajnej sesji, przesłało do Rosji rezolucję żądającą bezzwłocznego zaprzestania działań wojskowych na terenie państwa ukraińskiego. Problemem dla tego konfliktu dodatkowo jest fakt, że Rosja jest jako bezpośredni dziedzic Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Efektem tego jest fakt, że nie można Rosji usunąć z piastowania tego stanowiska. Poza Rosją stałymi członkami są: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Chińska Republika Ludowo Demokratyczna i Francja.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments