Czym jest Mała Instytucja Płatnicza i jakie korzyści daje przedsiębiorstwom?

Udostępnij

Jaka jest definicja małej instytucji płatniczej? Jakie firmy mogą zostać takimi instytucjami? Wreszcie, jakie korzyści daje taka forma działalności? Dowiesz się czym jest MIP z naszego artykułu!Mała Instytucja Płatnicza

Definicja Małej Instytucji Płatniczej

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, mała instytucja płatnicza to instytucja płatnicza, która spełnia określone wymagania, m.in.:

  • Świadczy usługi płatnicze na rzecz odbiorców końcowych.
  • Posiada zezwolenie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na prowadzenie działalności jako instytucja pieniądza elektronicznego.
  • Ma roczny obrót nieprzekraczający równowartości 3 mln euro.

Małe instytucje płatnicze oferują usługi w zakresie świadczenia usług płatniczych, takie jak przekazy pieniężne, obsługę płatności kartą, wydawanie pieniądza elektronicznego, itp. W odróżnieniu od tradycyjnych banków, małe instytucje płatnicze skupiają się na innowacyjnych, tanich i wygodnych rozwiązaniach dla swoich klientów, szczególnie w zakresie płatności online.

Jakie firmy mogą zostać takimi instytucjami?

W Polsce każda firma, która spełnia określone wymagania, może złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako mała instytucja płatnicza. Wymagania te określa ustawa o usługach płatniczych i m.in. obejmują:

  • Posiadanie siedziby na terytorium Polski.
  • Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego odpowiedniego rejestru.
  • Spełnienie wymogów kapitałowych.
  • Zapewnienie niezbędnych systemów i procedur zapewniających bezpieczeństwo świadczonych usług płatniczych oraz ochronę danych osobowych.
  • Zatrudnienie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
  • Złożenie stosownych dokumentów do urzędu nadzoru (w tym m.in. wniosku o wydanie zezwolenia).

W praktyce zezwolenie na prowadzenie działalności jako mała instytucja płatnicza najczęściej uzyskują startupy, nowoczesne firmy technologiczne, platformy e-commerce czy też firmy świadczące usługi finansowe. Jednakże każda firma, która spełnia wymagania, może złożyć odpowiedni wniosek i starać się o uzyskanie zezwolenia.

Więcej na temat MIP przeczytasz w artykule: https://praca.studentnews.pl/s/2578/64882-Praca-newsy/5592846-Mala-Instytucja-Platnicza-jako-forma-prowadzenia-dzialalnosci-Wszystko-co-musisz-wiedziec.htm

Jakie korzyści daje taka forma działalności?

Założenie i prowadzenie działalności jako mała instytucja płatnicza wiąże się z kilkoma korzyściami:

Możliwość oferowania różnych form płatności online – MIP umożliwia obsługę płatności kartowych, przelewów oraz e-portfeli.

Łatwość i szybkość realizacji transakcji. Dzięki własnym systemom płatniczym małe instytucje płatnicze mogą oferować szybsze, bardziej intuicyjne i przyjazne użytkownikowi rozwiązania, co przekłada się na wyższy poziom obsługi klienta.

Ograniczenie kosztów. Dla wielu firm korzystanie z usług małych instytucji płatniczych jest tańsze niż korzystanie z tradycyjnych rozwiązań oferowanych przez banki.

Większa kontrola nad płatnościami. Małe instytucje płatnicze mają więcej możliwości kontroli płatności niż w przypadku korzystania z zewnętrznych dostawców płatności.

Rozwój firmy. Możliwość oferowania wygodnych i bezpiecznych rozwiązań płatniczych może przyczynić się do rozwoju firmy i zwiększenia jej konkurencyjności na rynku.

Należy jednak pamiętać, że prowadzenie działalności jako mała instytucja płatnicza wiąże się także z pewnymi obowiązkami, takimi jak uzyskanie odpowiedniego zezwolenia, spełnienie wymogów kapitałowych, stosowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa czy raportowanie danych do organów nadzorczych.

Najnowsze

Zobacz również