Czy warto studiować przedmioty humanistyczne?

Udostępnij

Studia humanistyczne, takie jak polonistyka, historia, filozofia czy sztuka, często są kojarzone w dość stereotypowy sposób. Wielu ludzi uważa je za mniej praktyczne i mniej opłacalne, jeśli chodzi o przyszłe zarobki. Sugeruje się, że lepiej postawić np. na studia techniczne czy marketingowe. Istnieje jednak wiele argumentów przemawiających za tym, że warto podjąć też studia z przedmiotów humanistycznych. Dlaczego?

Umiejętność krytycznego myślenia

Po pierwsze, studia humanistyczne rozwijają umiejętności krytycznego myślenia i analitycznego podejścia. Studenci tych kierunków uczą się interpretować teksty, analizować zjawiska społeczne i historyczne, oraz formułować własne argumenty. Te umiejętności są niezwykle cenne w wielu dziedzinach życia, niezależnie od tego, czy ktoś decydujemy się pracować w zawodach związanych bezpośrednio z humanistyką czy nie. Krytyczne myślenie i umiejętność analizy danych są potrzebne w biznesie, polityce, mediach i wielu innych dziedzinach.

Warto dodać, że takie umiejętności mogą przydać się np. w dobie coraz bardziej szerzących się fake newsów. Możliwe, że przyszłe media i social media będą opierać się właśnie na ludziach, którzy będą weryfikować informacje, jakie będą chcieli przekazać społeczeństwu dziennikarze pracujący z AI.

Empatia

Do tego studia humanistyczne rozwijają również empatię i rozumienie innych ludzi. W jaki sposób? Np. poprzez studiowanie literatury, historii czy sztuki. Studenci humanistyki mają możliwość zagłębienia się w różnorodne doświadczenia i perspektywy. Poznanie innych kultur i epok historycznych pomaga w budowaniu więzi między ludźmi i wzajemnym zrozumieniu. W dzisiejszym globalnym świecie, umiejętność komunikacji i współpracy z różnorodnymi grupami społecznymi i kulturowymi jest niezwykle istotna.

Rozwój osobisty

Przedmioty humanistyczne przyczyniają się także do budowania tożsamości i kształtowania osobowości. Studenci mają okazję zgłębiać pytania dotyczące sensu życia, moralności, wartości czy sprawiedliwości. Filozofia i etyka pomagają w refleksji nad własnymi przekonaniami i wyborami. Literatura i sztuka inspirują do twórczego myślenia i wyrażania siebie. Te doświadczenia mają znaczenie nie tylko dla rozwoju osobistego, ale również dla budowania społeczeństwa, które docenia sztukę, kulturę i wartości humanistyczne.

W tym punkcie także widzimy potencjał na powstanie nowych zawodów i to humanistycznych. Możliwe, że w przyszłości, gdy wiele osób będzie zagrożonych utratą pracy przez rozwój AI, humaniści będą potrzebni właśnie jako coachowie, którzy będą pomagać pracownikom w przekwalifikowaniu się na nowe zawody.

Podsumowanie

Warto również wspomnieć, że ukończenie studiów humanistycznych nie oznacza pewnego braku sukcesu zawodowego. Absolwenci tych kierunków znajdują już dziś zatrudnienie w różnych sektorach, takich jak edukacja, dziennikarstwo, public relations czy kultura. Umiejętność pisania, analizy danych i zrozumienia kontekstu społecznego i kulturowego jest ceniona przez pracodawców. Ponadto, zdobyte podczas studiów umiejętności krytycznego myślenia i komunikacji są niezwykle cenne w każdym zawodzie.

Podsumowując, studia humanistyczne niosą za sobą wiele wartości i mają spore znaczenie w dzisiejszym świecie. Rozwijają umiejętności analityczne, krytyczne myślenie i empatię. Pomagają budować tożsamość i rozwijać osobowość. Przyczyniają się do zachowania dziedzictwa kulturowego i wspierają zrozumienie współczesnych wyzwań. Studiowanie przedmiotów humanistycznych przynosi korzyści zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym. Dlatego też, warto doceniać i promować wartość tych dziedzin nauki.

Jacek Walewski
Jacek Walewski
Redaktor naczelny serwisu PortfelPolaka.pl. Pasjonat gospodarki i przemian, jakie w niej zachodzą. Publicysta oraz promotor walut cyfrowych i technologii blockchain.

Najnowsze

Zobacz również