Czy uchwała rewitalizacyjna utrudnia zakup nieruchomości?

1007

Kawa z Agentem to nowy cykl emitowany na kanale Portfel Polaka poświęcony tematyce rynku nieruchomości. Jeśli jesteś inwestorem lub po prostu ciekawi Cię rynek nieruchomości, a nie masz czasu przeglądać kilkunastu portali, aby być na bieżąco – to program właśnie dla Ciebie!

W siódmym odcinku Amanda Postolska – założycielka i CEO RS Estate omawia uchwałę rewitalizacyjną, która 17 lutego weszła w życie w Warszawie.

Kawa z agentem #7

Prawo pierwokupu w Warszawie – uchwała

W czwartek 17 lutego 2022, Rada miasta stołecznego Warszawy podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Warszawie. Uchwała pod koniec ubiegłego roku była szeroko konsultowana. To pierwszy etap prac nad gminnym programem rewitalizacji, którego przygotowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy ustawy o rewitalizacji z 19 października 2015.

W uchwale określone zostały granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, a także wprowadzone zostało prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji na rzecz miasta stołecznego Warszawy. Innym rozwiązaniem wskazanym w uchwale jest zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy na obszarze rewitalizacji.

Granice obszaru rewitalizacji

Mowa tutaj o obszarze obejmującym takie lokalizacje jak Grochów, Kamionek, Szmulowizna, Stara Praga, Nowa Praga, Targówek Fabryczny, Targówek Mieszkaniowy, Pelcowizna.

Granice obszaru zdegradowanego

Obszar zdegradowany został poszerzony o Wrzeciono, Bródno, Kawęczyn-Wygoda, Plac Wojska Polskiego, Sielce, Służew.

Czym jest rewitalizacja?

Działania rewitalizacyjne prowadzone są w Polsce od dawna. Jest to koordynowany przez lokalną administrację zespół działań, których celem jest korzystne przekształcenie wyodrębnionego obszaru gminy będącego w stanie kryzysu. O ile jest ona korzystna dla mieszkańców, to dla inwestorów może się ona wiązać z pewnymi trudnościami.

W uchwale wyznaczającej obszar rewitalizacji Rada gminy może ustanowić prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. Wiąże się to z koniecznością zawarcia, jeszcze przed umową sprzedaży nieruchomości, umowy pod warunkiem niewykonania prawa pierwokupu przez gminę. Sprzedaż może nastąpić dopiero, gdy wójt/burmistrz/prezydent prawa pierwokupu nie wykona. Nabycie nieruchomości z pominięciem prawa pierwokupu prowadzi do nieważności sprzedaży.

W uchwale o wyznaczeniu obszaru rewitalizacji Rada gminy może ustanowić zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla określonych zmian sposobu zagospodarowania terenu, obiektu budowlanego lub jego części. Dotyczy to sytuacji, w których brak takiego zakazu może prowadzić do niekorzystnych zmian w zagospodarowaniu obszaru rewitalizacji.

Uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji

W gminnym programie rewitalizacji wskazuje się też czy dla obszaru rewitalizacji konieczne jest uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji, szczególnej formy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Można w nim określić zakazy dotyczące działalności handlowej lub usługowej oraz maksymalną powierzchnię sprzedaży obiektów handlowych. W razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na skutek tych ograniczeń, na żądanie poszkodowanego starosta ustala wysokość wypłacanego przez gminę odszkodowania.

Nowa stawka podatku od nieruchomości na tym obszarze

Na mocy ustawy wprowadzono również nową stawkę podatku od nieruchomości. Wynosi ona maksymalnie 3 złote od 1 metra kwadratowego dla nieruchomości niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę mieszkaniową, handlową lub usługową. Stawka ta może obowiązywać, jeżeli od wejścia w życie planu upłynęły 4 lata, a budowy nie ukończono.

Opłata adiacencka

W przypadku wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej, wójt, burmistrz lub prezydent może ustalić opłatę adiacencką. Jej wysokość procentową ustala Rada gminy w drodze uchwały

Zapraszam do samodzielnego zapoznania się z całą rozmową, znajduje się ona poniżej.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments