Columbus Energy wyemituje do 28,29 mln nowych akcji

373

Columbus Energy podjął decyzję o rozpoczęciu czynności zmierzających do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz zaoferowania pożyczkodawcom i obligatariuszom do 28,29 mln nowych akcji, a także zrealizowania programu managerskiego, podała spółka.

„W tym celu zarząd podejmie działania zmierzające do ogłoszenia walnego zgromadzenia spółki, którego porządkiem obrad objęte będą uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd przystąpi także do realizacji czynności zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, którego celem będzie wykonanie uchwały wprowadzającej program managerski w spółce” – czytamy w komunikacie.

W wyniku realizacji w/w działań spółka łącznie wyemituje do 28 293 773 akcji nowej emisji, w tym z tytułu realizacji:

a) praw konwersji wynikających z umów pożyczek – spółka łącznie wyemituje do 14 796 417 akcji nowej emisji,

b) praw konwersji wynikających z obligacji – spółka łącznie wyemituje do 3 997 356 akcji nowej emisji,

c) z tytułu realizacji programu managerskiego – spółka łącznie wyemituje 9 500 000 akcji nowej emisji, podano również.

W przypadku objęcia wszystkich wyżej wskazanych akcji nowej emisji i rejestracji podwyższeń kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy – łączna liczba akcji spółki wynosiła będzie 68 773 650, a kapitał zakładowy wyniesie 129 982 198,5 zł, zaznaczono.

„Ponadto w przypadku objęcia wszystkich wyżej wskazanych akcji nowej emisji i rejestracji podwyższeń kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy:

a) zobowiązania spółki ulegną zmniejszeniu o łączną kwotę około 44 055 tys. zł, środki te pozostaną w spółce i będą przeznaczone na dalszy rozwój,

b) nie będą istniały jakiekolwiek umowy/instrumenty, z którymi związane byłyby prawa konwersji na akcje spółki,

c) liczba akcji przysługujących akcjonariuszom będącym stronami umowy Lock-Up (po zarejestrowaniu podwyższeń kapitału zakładowego zrealizowanych w wyniku emisji akcji objętych w wyniku konwersji zobowiązań, o których mowa powyżej) będzie wynosiła 60 379 670 czyli będzie stanowić 87,79% wszystkich akcji w spółce, które będą uprawniać do wykonywania z nich 87,79% głosów na walnym zgromadzeniu” – czytamy dalej.

Zarząd podkreślił, że ostateczna liczba wyemitowanych akcji w ramach konwersji będzie zależna od uchwał walnego zgromadzenia spółki oraz od tego w jakim zakresie inwestorzy ostatecznie zrealizują przysługujące im uprawnienia.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

Poprzedni artykułTelemedycyna – kiedyś, dziś i w przyszłości
Następny artykułConsoleWay planuje debiut na NewConnect do końca 2021 roku
Agencja informacyjna ISBnews od lat dostarcza najistotniejszych informacji o życiu gospodarczym zarówno dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Szeroki przekój depesz ISBnews pozwala każdemu znaleźć interesujący go temat.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments