Co to jest cena akcji i kapitalizacja giełdowa spółki?

1096

Wiele osób, które dopiero zamierzają rozpocząć swoją przygodę z giełdą myśli, że jeśli cena akcji wynosi kilka złotych, to są one niezwykle tanie, przez co ich kurs może wzrosnąć nawet kilkudziesięciokrotnie. Natomiast akcje wycenione po kilka tysięcy złotych należą do absolutnie największych spółek, które są już tak drogie, że ich cena może jedynie spadać.

Jak większość z nas doskonale wie, rynek absolutnie w ten sposób nie działa, a kapitalizacja giełdowa spółki, która ma tutaj kluczowe znaczenie, nie jest proporcjonalna do ceny jej pojedynczego papieru wartościowego. Czym zatem jest cena akcji, a czym kapitalizacja spółki? Przekonamy się poniżej. Zacznijmy jednak od wyjaśnienia jak w ogóle działa spółka akcyjna:

Na jakiej zasadzie działa spółka akcyjna? Akcje spółek dawniej

Na początek warto zaznaczyć, że każda spółka notowana na giełdzie jest spółką akcyjną, czyli kapitałową spółką handlową posiadającą osobowość prawną – taką w której posiadacze akcji są jej współwłaścicielami. Nawet jeśli mamy w swoim portfelu chociażby jedną akcję jakiejś konkretnej spółki, to zaliczamy się do grona jej akcjonariuszy, czyli współudziałowców.

Nowe emisje

Każda spółka akcyjna emituje ściśle określoną liczbę akcji, czyli papierów wartościowych. Oczywiście ta liczba nie jest stała i z góry założona – spółka może przeprowadzić emisję nowych akcji, czyli zwiększyć ich dotychczasową liczbę, szukając chętnych inwestorów, którzy byliby chętni je kupić. Takie działanie wiąże się z tak zwanym rozwodnieniem akcji. Więcej na jego temat przeczytasz tutaj.

Umorzenie akcji

Ponadto liczba akcji może zostać zmniejszona. Taki proces nazywa się umorzeniem akcji i polega na tym, że spółka skupuje swoje akcje wykorzystując do tego kapitał własny, płacąc za nie określoną cenę. Zakupione akcje są potem umarzane, czyli usuwane z łącznej liczby wszystkich akcji. Ten proces nosi również anglojęzyczną nazwę buy-back.

Czym jest cena akcji i kapitalizacja spółki giełdowej?

Jak zostało wyjaśnione powyżej, każda spółka akcyjna dzieli swój kapitał na określoną liczbę akcji, z których każda ma w danym momencie identyczną cenę. Wartość akcji na giełdzie zmienia się pod wpływem szeregu czynników. Na początku akcje dostępne są w tak zwanej cenie emisyjnej, która nie może być niższa niż nominalna wartość akcji.

Jak kształtuje się cena akcji?

Na rynku wtórnym ustala się jednak rzeczywista cena akcji. Jest to cena giełdowa, jaką musimy zapłacić, aby zakupić akcje na giełdzie od innego inwestora. Cena akcji może bardzo szybko i gwałtownie się zmieniać – pod wpływem realizacji zleceń maklerskich, które odzwierciedlają aktualny popyt oraz podaż akcji. Jeżeli więc ilość (wartość) ofert sprzedaży przeważa nad liczbą ofert kupna, kurs obniża się. Gdy propozycje kupna przewyższają ilość oferowanych walorów to kurs rośnie.

Czym jest kapitalizacja giełdowa spółki? Litery tworzące pojęcie "kapitalizacja giełdowa"

Z powyższego również wynika, że jeśli spółka x wyemitowała 10 tysięcy akcji, to jej łączna wartość jest podzielona na 10 tysięcy równych części. Ta suma wszystkich wyemitowanych akcji spółki określana jest jako kapitalizacja. To pojęcie jest równoznaczne z rynkową wartością spółki.

Jak obliczyć kapitalizację giełdową spółki?

Jak obliczyć kapitalizację spółki giełdowej? W bardzo łatwy sposób. Wystarczy znać aktualną cenę pojedynczej akcji danej spółki i pomnożyć ją przez liczbę wszystkich akcji. Ten proces zresztą działa w dwie strony, jak typowe równanie matematyczne – jeśli zatem podzielimy kapitalizację spółki przez liczbę akcji, poznamy cenę pojedynczej akcji.

Jak nietrudno się domyślić, to właśnie na podstawie kapitalizacji spółki giełdowej, a nie po cenie pojedynczej akcji, ocenia się jej wielkość i określa która spółka jest warta na giełdzie więcej, a która mniej.

Jak ustala się kapitalizację giełdową spółki przed jej debiutem na giełdzie?

Kapitalizacja giełdowa spółki jest najpierw ustalana poprzez pierwszą ofertę publiczną (IPO). Natomiast jeszcze przed IPO spółka, która chce wejść na giełdę, korzysta z usług banku inwestycyjnego, stosującego techniki wyceny w celu określenia wartości spółki i ustalenia, ile akcji zostanie zaoferowanych publicznie i po jakiej cenie.

Na przykład, spółka, której wartość oferty publicznej została ustalona przez bank inwestycyjny na 100 milionów złotych, może zdecydować się na emisję 10 milionów akcji po 10 złotych za akcję lub 1 miliona akcji po 100 PLN za akcję, albo nawet 100 milionów akcji po 1 złotym za akcję. We wszystkich trzech przypadkach początkowa kapitalizacja giełdowa wyniesie 100 milionów złotych.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments