CCC ma umowę wspólnych warunków finans. z bankami na kredyt do max. 250 mln zł

309

Grupa CCCCCC zawarło z Bankiem Handlowym, Bankiem Millennium, BNP Paribas Bank Polska, Bankiem Pekao, mBankiem, PKO Bankiem Polskim oraz Santander Bank Polska umowę wspólnych warunków finansowania, podała spółka. Umowa ta dotyczy udzielenia spółce dwuletnich kredytów odnawialnych przez kredytodawców do łącznej sumy 250 mln zł w uzgodnionych proporcjach.

„Kredyty będą zabezpieczone m.in. poręczeniami do łącznej sumy 200 000 000 zł (80% zaangażowania kredytodawców) udzielonymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zabezpieczenie kredytów stanowić będzie również zastaw i hipoteki na wybranych aktywach oraz poręczenie następujących podmiotów z Grupy CCC: CCC.eu sp. z o.o., Gino Rossi S.A., CCC Factory Sp. z o.o., CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. Kredyt zostanie udostępniony na podstawie umowy wspólnych warunków finansowania oraz bilateralnych umów z kredytodawcami o udzielenie poszczególnych części finansowania” – czytamy w komunikacie.

Umowa stanowi element realizowanego przez CCC planu stabilizacji finansowania grupy, związanego z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa, który jest częścią konsekwentnie realizowanej i komunikowanej przez spółkę strategii w tym zakresie, podkreślono.

„Kredyt na kwotę 250 mln zł gwarantowany przez BGK jest kolejnym elementem realizacji planu działań podjętych przez Grupę CCC w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Plan ten konsekwentnie egzekwujemy od marca. Obecnie sytuacja finansowa spółki jest stabilna, między innymi przez udaną emisję akcji, renegocjacje czynszów, program efektywności kosztowej w zakresie sponsoringu sportowego, administracji czy marketingu. Jednocześnie, jak wskazywaliśmy wcześniej, naszą ambicją jest również zapewnienie spółce finansowych poduszek bezpieczeństwa na wypadek realizacji wszystkich, w tym najtrudniejszych dla biznesu, scenariuszy rozwoju pandemii i związanych z nią potencjalnych obostrzeń, czego przykładem jest chociażby ogłoszony wczoraj ponowny lockdown. Jesteśmy dziś nieporównywalnie lepiej przygotowani do czasowego zamknięcia kanału stacjonarnego niż wiosną” – powiedział prezes CCC Marcin Czyczerski, cytowany w komunikacie.

„Rośnie nasz e-commerce – jego dynamiki w ostatnich dniach października sięgały 100%+, a teraz, w pierwszym tygodniu listopada, są jeszcze wyższe. Jesteśmy silni w tym kanale – stanowi on już blisko 50% obrotów, a łącznie mamy 66 cyfrowych punktów styku z klientem i cały czas uruchamiamy kolejne. Finansowanie gwarantowane przez BGK ma pełnić rolę dodatkowego buforu bezpieczeństwa i pozwolić nam dalej działać w sposób elastyczny” – dodał prezes.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments