Dzień Inwestora Indywidualnego

Branża OZE w świetle prawa – jakie zmiany w przepisach weszły w tym roku?

Udostępnij

Rok 2023 przyniósł znaczące zmiany w przepisach prawa energetycznego, które mają kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju sektora OZE oraz dla kształtowania przyszłości energetycznej naszego kraju. Stanowiły one odpowiedź na rosnące wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi oraz koniecznością dokonania transformacji energetycznej. Dziś branża OZE staje przed nowymi możliwościami, ale również wyzwaniami. Wprowadzone w tym roku nowelizacje miały na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej oraz konkurencyjności rynku. Co warto o nich wiedzieć?

Energetyka odnawialna i jej przyszłość – co się zmieniło w tym roku?

Nowe przepisy i regulacje stanowią ważny krok w kierunku zielonej transformacji Polski. Ze względu na to, że niektóre zmiany mogą być niejasne, osoby zainteresowane powinny skorzystać z pomocy kancelarii specjalizującej się w prawie energetycznym. Jest to wskazane, zwłaszcza jeśli zamierzamy inwestować w sektor odnawialnych źródeł energii. Co zmieniła tegoroczna nowelizacja?

  • Jedną z ważniejszych zmian jest wprowadzenie pojęcia “linii bezpośredniej”. Oznacza to możliwość łączenia wytwórców energii elektrycznej z konsumentami, bez konieczności korzystania z sieci dystrybucyjnej. Na tym rozwiązaniu bardzo skorzysta branża OZE, bowiem lokalne źródła energii mogą być w większym stopniu wykorzystywane przez odbiorców przemysłowych. To z kolei może przyczynić się do obniżenia kosztów energii. Jeszcze jedną ważną korzyścią jest wspieranie dekarbonizacji gospodarki.
  • Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest wprowadzenie elektronicznej porównywarki ofert sprzedawców energii elektrycznej. Ustawa, która weszła w życie 7 września 2023 roku przewiduje powstanie takiej porównywarki dla odbiorców w gospodarstwach domowych i mikroprzedsiębiorców. Jest to narzędzie, które w dużym stopniu ułatwi wgląd do informacji o dostępnych ofertach. Poza tym, jeśli pojawi się taka potrzeba, konsument będzie mógł szybko i łatwo podjąć decyzję o zmianie sprzedawcy.
  • Prawo energetyczne zakłada także, że od sierpnia 2024 roku w Polsce będą mogły funkcjonować Obywatelskie Społeczności Energetyczne. Mają to być podmioty zdolne do wytwarzania, dystrybucji, sprzedaży, zużywania, agregacji lub magazynowania energii. Celem ich powstania ma być zapewnienie przystępnej cenowo energii elektrycznej oraz zwiększenie efektywności energetycznej na poziomie gospodarstw domowych.

branża OZE

Jak będzie wyglądać branża OZE w 2024 roku?

Od sierpnia 2024 roku zaczną obowiązywać także tak zwane taryfy dynamiczne. Oznacza to, że odbiorcy będą mieli możliwość zawierania umów z cenami odzwierciedlającymi wahania na rynkach energii elektrycznej. To rozwiązanie ma na celu zwiększenie elastyczności rynku i umożliwienie odbiorcom korzystania z niższych cen w okresach nadwyżki energii. Należy dodać, że ta możliwość dotyczy tylko odbiorców, którzy mają zainstalowane czujniki zdalnego odczytu. Energetyka odnawialna może sporo zyskać na tej zmianie, jednak odbiorcy muszą zrozumieć, jak działa rynek i od czego zależą ceny energii.

Nowelizacja wprowadziła także szereg innych, ważnych regulacji. Jedną z opcji jest możliwość zmiany sprzedawcy energii w czasie nieprzekraczającym 24 godzin. Celem tego rozwiązania jest zwiększenie mobilności konsumentów na rynku. Poza tym uproszczono procedurę uruchamiania sprzedaży rezerwowej energii i wprowadzono obowiązek umów kompleksowych z odbiorcami paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. W ciągu kolejnych lat można spodziewać się dalszych nowelizacji, bowiem prawo energetyczne wciąż się rozwija.

Najnowsze

Zobacz również