Dzień Inwestora Indywidualnego

BNP Paribas BP: Trend inflacyjny będzie pozostawać w okolicach 5-6% r/r w 2024 r.

Udostępnij

Trend inflacyjny będzie pozostawać w okolicach 5-6 % r/r w br., prognozują ekonomiści BNP Paribas Bank Polska.

„Jednocześnie – naszym zdaniem – ożywienie gospodarcze i silny wzrost konsumpcji oznaczać będą niższą barierę popytu dla przedsiębiorstw, a tym samym będą oddziaływać w kierunku wyższej presji na wzrost cen, poprzez chęć utrzymania (bądź w przypadku niektórych branż – dalszego zwiększania) marż. Może to ograniczać przełożenie się niższych cen surowców i materiałów na ceny płacone przez nabywców końcowych. Czynnikiem pro-inflacyjnym wciąż pozostają koszty pracy. Dynamika płac pozostaje dwucyfrowa i mimo, że przewidujemy pewne wyhamowanie tempa wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw to sądzimy, że pozostanie ona spójna z inflacją wyraźnie przekraczającą wynoszący 2,5% +/-1pp cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego. W naszej ocenie, trend inflacji wynikającej z krajowej koniunktury będzie w tym roku pozostawać w okolicach 5-6 % r/r.” – czytamy w raporcie „Polska gospodarka wraca na ścieżkę wzrostu – perspektywy makroekonomiczne na 2024 rok”.

Ekonomiści banku prognozują, że inflacja konsumencka „w marcu może oscylować nawet w okolicach 3% r/r”, a w dłuższym horyzoncie dynamika cen ponownie przyspieszy ze względu na podwyżkę stawki VAT na żywność i wzrost cen energii.

Według ich prognoz, w br. CPI średniorocznie wyniesie 5%, w przyszłym roku CPI średniorocznie wyniesie 4,3%.

Średnioroczną inflację bazową szacują na poziomie 5,3% w br. i 4,3% w 2025 r.

„Utrzymujemy naszą dotychczasową prognozę, zakładającą że RPP zdecyduje się na obniżkę stóp proc. o 50 pb dopiero pod koniec bieżącego roku. Uważamy, że to trwałość presji inflacyjnej skłoni Radę do wstrzymania się z ponownym cięciem stóp procentowych do czwartego kwartału” – czytamy dalej.

BNP Paribas BP oczekuje, że w IV ub.r. polska gospodarka urosła o ok. 2% r/r, a w tym roku PKB wzrośnie o 4% wobec 0,5% r/r w ub.r. Ekonomiści banku szacują, że dynamika PKB w 2024 r. powinna być napędzana przede wszystkim przez szybko rosnące wydatki konsumpcyjne, zaś w 2025 r. PKB spowolni do 3,5% r/r.

ISBnews
ISBnews
Agencja informacyjna ISBnews od lat dostarcza najistotniejszych informacji o życiu gospodarczym zarówno dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Szeroki przekój depesz ISBnews pozwala każdemu znaleźć interesujący go temat.

Najnowsze

Zobacz również