Bezrobocie osiągnęło najwyższy poziom od marca 2019 r.

Stopa bezrobocia wzrosła w kwietniu do 5,8%

702

Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś najnowszy raport nt. sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce w kwietniu 2020 roku. Wynika z niego, że wprowadzony z powodu wybuchu pandemii koronawirusa lockdown przyczynił się do niemal skokowego wzrostu bezrobocia w Polsce.

Stopa bezrobocia najwyżej od marca 2019 r.

Obowiązujące od połowy marca ograniczenia istotnie oddziaływały na wyniki notowane w kwietniu br. w podstawowych obszarach działalności. Nastroje przedsiębiorców i konsumentów w maju br. pozostają bardzo negatywne, choć są mniej pesymistyczne niż w poprzednim miesiącu.

Z raportu GUS wynika, że w końcu kwietnia br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 965,8 tys. bezrobotnych. To wzrost o 56,4 tys. (o 6,2%) w stosunku do marca br. oraz o 27,5 tys. (o 2,9%) w stosunku do kwietnia 2019 r. Fakt ten sprawił, że stopa bezrobocia wzrosła w kwietniu do 5,8% wobec 5,4% w marcu br. i 5,6% w kwietniu 2019 r.

W województwach stopa bezrobocia kształtowała się w granicach od 3,3% w wielkopolskim do 10,0% w warmińsko-mazurskim. W skali miesiąca notowano wzrost stopy bezrobocia we wszystkich województwach, w tym największy w warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim (po 0,6 p.proc.), natomiast najmniejszy – w mazowieckim oraz wielkopolskim (po 0,2 p.proc.).

Bezrobocie w Polsce | Źródło: GUS

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w końcu kwietnia br. kobiety stanowiły 54,0%, tj. mniej niż przed miesiącem (o 0,1 p.proc.) i przed rokiem (o 1,5 p.proc.).

Jest źle, a będzie jeszcze gorzej

W urzędach pracy w kwietniu br. zarejestrowano 99,9 tys. nowych bezrobotnych, tj. więcej niż przed miesiącem (o 1,4%), ale mniej niż przed rokiem (o 11,5%). Tak znaczny spadek w ujęciu rocznym powinien przełożyć się niemal skokowy spadek (a nie wzrost) bezrobocia. W praktyce okazało się jednak, że równocześnie z ewidencji bezrobotnych w kwietniu br. skreślono zaledwie 43,6 tys. osób, tj. znacznie mniej niż przed miesiącem (o 60,0%) oraz przed rokiem (o 72,7%).

Wiele wskazuje także na to, że w najbliższym czasie sytuacja na rynku pracy nie ulegnie poprawie. Do urzędów pracy w kwietniu br. zgłoszono bowiem jedynie 58,2 tys. ofert zatrudnienia, tj. o 25,0% mniej niż przed miesiącem i o 51,0% mniej niż przed rokiem.

Jakby tego było mało, aż 341 zakładów zadeklarowało zwolnienie 26,7 tys. pracowników. Dla porównania, w marcu zwolnienia grupowe 18,7 tys. pracowników deklarowały 184 zakłady a przed rokiem było to 135 zakładów, które deklarowały zwolnienie 15,7 tys. pracowników.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments