Bank Pekao: inflacja będzie rosnąć

123

„Inflacja będzie dalej rosnąć” – oceniają analitycy Banku Pekao. To fatalne wieści dla… wszystkich.

Inflacja nadal będzie rosnąć

W marcu ceny produkcji sprzedanej przemysłu były aż o 20% wyższe niż przed rokiem – podał GUS. To najwięcej od 1995 r. W lutym wskaźnik ten wyniósł 15,9%.

„Spora część wzrostów cen w przemyśle w marcu wynikała z wyższych cen nośników energii i samej energii” – podają analitycy Banku Pekao. W kategorii „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” ceny były o 37,3% wyższe niż w marcu 2021 r. i o 9% wyższe niż w lutym 2022 r. To efekt wzrostu cen surowców energetycznych, co z kolei dzieje się w wyniku wojny rosyjsko-ukraińskiej.

„Ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie wzrosły – o 24,2%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 31,4%, a w górnictwie rud metali – o 21,6%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe podwyższono o 17,5%, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 89,4%)” – podaje GUS.

„Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji, m.in.: metali (o 33,5%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 27,3%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 23,0%), papieru i wyrobów z papieru (o 21,0%), artykułów spożywczych (o 16,5%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 13,4%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 13,2%), wyrobów z metali (o 12,7%), mebli (o 8,8%), urządzeń elektrycznych (o 7,7%), wyrobów tytoniowych (o 6,4%), skór i wyrobów skórzanych (o 5,8%), napojów (o 5,7%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 4,5%), pozostałego sprzętu transportowego (o 3,4%), wyrobów tekstylnych (o 2,7%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 2,2%), maszyn i urządzeń (o 1,8%), wyrobów farmaceutycznych (o 1,2%) oraz poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,3%). Spadły natomiast ceny produkcji odzieży (o 2,4%)” – dodaje.

To oznacza skok inflacji

„Relacja PPI-CPI jest całkiem użyteczna jako wskaźnik wyprzedzający dla inflacji. Chcielibyśmy widzieć PPI przebijające w dół CPI jako zapowiedź dezinflacji. Niczego takiego na razie nie obserwujemy, ergo: inflacja będzie dalej rosnąć” – komentują dane analitycy Banku Pekao.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments