Bank PBS czasowo zawieszony!

314

Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął właśnie przymusową restrukturyzację Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (PBS) w Sanoku. Cierpią na tym klienci. Zablokowane są bankomaty, nie funkcjonują też karty debetowe, jakie wydawał bank. Placówki wstrzymały też przyjmowanie klientów. Przerwa w dostępie do usług ma potrwać aż do najbliższego wtorku.

Skutki dla klientów

Wszystko ma miejsce w związku z procesem przeniesienia struktur i środków PBS do Banku Nowego BFG S.A. Trafią tam kredyty i depozyty klientów PBS. Warto dodać, że klienci detaliczni (indywidualni), w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i mikrofirmy, zachowują swoje środki w całości. Wyjątkiem są te nieskapitalizowane, czyli naliczone ale jeszcze niezaksięgowane na koncie odsetki od kwot przekraczających limit gwarancji BFG (chodzi o równowartość 100 tys. euro w złotych). Do nowego banku przenoszone są także kredyty.

Od wtorku klienci banku będą obsługiwani tak jak do tej pory.

Powody

Skąd jednak taka decyzja? Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) 15 stycznia 2020 r. wydał decyzję o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (PBS) z siedzibą w Sanoku. Powód? Zła sytuację kapitałowa PBS.

Przeprowadzamy ten niełatwy proces, aby zapewnić kontynuację obsługi klientów i chronić depozyty jednostek samorządu terytorialnego (JST). W przypadku upadłości nie są one w żaden sposób chronione. Przygotowane przez niezależną firmę oszacowanie aktywów i pasywów PBS wykazało ujemną wartość kapitałów własnych banku. Dlatego nieprzeniesiona do Banku Nowego BFG S.A. część depozytów JST, a także dużych firm, zostanie finalnie utracona. Pokrycie straty kosztem właścicieli i niektórych wierzycieli jest warunkiem zaangażowania środków BFG i przeprowadzenia restrukturyzacji. Stosując przymusową restrukturyzację chronimy istotną część depozytów JSTtłumaczy Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Mirosław Panek.

Alternatywą dla przymusowej restrukturyzacji była upadłość PBS. Wtedy JST straciłyby całość środków, gdyż nie są one objęte gwarancjami BFG. Z kolei depozyty klientów indywidualnych czy małych firm byłyby chronione, ale tylko do wysokości gwarancji BFG.

Należy zaznaczyć, że jednostkowy przypadek PBS w Sanoku nie wpływa na ogólną pozytywną ocenę kondycji sektora banków spółdzielczych w Polsce, a środki klientów banku są niezmiennie gwarantowane przez BFG – podkreśla Mirosław Panek.

Skutki dla PBS

Warto dodać, że z chwilą doręczenia decyzji o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji zarząd Banku uległ rozwiązaniu. Kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone. Bankiem kieruje teraz Pan Paweł Małolepszy jako administrator z ramienia BFG.

„W przypadku przymusowej restrukturyzacji udziały członkowskie w PBS oraz jego obligacje zostają umorzone. Część depozytów jednostek samorządu terytorialnego, dużych firm i innych podmiotów nieobjętych gwarancjami zostaje w banku w restrukturyzacji w celu pokrycia strat i zostanie finalnie utracona. Pokrycie strat jest niezbędne, aby możliwe było zaangażowanie środków Funduszu. Natomiast depozyty do wysokości równowartości 100 tys. euro są niezmiennie gwarantowane przez BFG”

– tłumaczą dziennikarze lokalnego portalu.

PBS zostanie teraz podzielony. Większość jego majątku i zobowiązań, ale także klienci i pracownicy, będzie przeniesiona do Banku Nowego BFG S.A.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments