Bank Handlowy nie widzi potrzeby dotwarzania rezerw na ryzyko w IV kw.

277

City HandlowyBank Handlowy nie planuje tworzenia dodatkowych rezerw związanych z drugą falą pandemii w czwartym kwartale, gdyż w oparciu o analizy makroekonomiczne utworzył już odpowiednie rezerwy w drugim kwartale tego roku, poinformował prezes Sławomir S. Sikora.

„W oparciu o nasze publikowane prognozy makro stworzyliśmy wysokie rezerwy w drugim kwartale i pomimo lepszych perspektyw w trzecim kwartale, nie rozwiązaliśmy ich. Dlatego uważamy, że ten lockdown, którego się spodziewaliśmy – był u podstawy naszej decyzji. […] Dokonaliśmy decyzji menedżerskiej, a nie tylko modelowej, bo z modelowej wynikałoby, że ta rezerwa makroekonomiczna powinna być rozwiązana częściowo w trzecim kwartale. Podjęliśmy decyzję, żeby tego nie robić, bo uznaliśmy, że czwarty kwartał, druga fala – trudno przewidzieć, co będzie” – powiedział Sikora podczas wideokonferencji.

„Nie widzimy w tej chwili potrzeby zmiany podejścia, dotwarzania rezerw właśnie dzięki temu” – zaznaczył.

Wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe wyniósł 25,32 mln zł w III kw. (pozytywny wpływ) wobec -91,2 mln zł w III kwartale 2019 roku. W II kw. wynik ten wyniósł minus 110,03 mln zł, a w całym półroczu minus 203,5 mln zł.

„Rezerwy makroekonomiczne pozostały na takim poziomie, jakie stworzyliśmy w II kw., pomimo poprawy perspektyw. Natomiast zmiana, jaka nastąpiła to jest obserwacja tego, co się stało z klientami, co do których mieliśmy obawy na początku pandemii, w I kwartale. W tej chwili nastąpiła poprawa. Po wakacjach kredytowych jakość portfela oceniamy dużo lepiej – nastąpiło przesunięcie z koszyka 2 do koszyka 1. Tu mamy do czynienia zarówno z trendem ogólnym poprawy jakości portfela, jak i zdarzeniem jednorazowym” – podkreślił.

Sikora poinformował, że w III kw. bank rozwiązał rezerwę na zobowiązania jednego z dużych klientów, zawiązaną rok wcześniej, gdyż sytuacja tego klienta ustabilizowała się.

„To zdarzenie jednorazowe związane jest z redukcją należności w koszyku 3, które spadły o 20 mln zł kw/kw. Jednocześnie nastąpiła poprawa – w stosunku po końcówki pierwszego, drugiego kwartału – jakości obsługi po wakacjach kredytowych” – powiedział prezes.

Dodał, że pewnym odzwierciedleniem tej sytuacji jest spadek wskaźnik NPL, który jest na poziomie 4,2%, podczas gdy w sektorze bankowym na koniec sierpnia był na poziomie 8,8%.

„Wskaźnik pokrycia rezerw jest w naszym banku na poziomie 70%, podczas gdy w sektorze na koniec sierpnia wynosi 54%. Mamy lepszą niż w sektorze jakość portfela – mówię o segmencie bankowości instytucjonalnej, która szczególnie wpłynęła na poziom rezerw w III kw. – i mamy większy poziom wyrezerwowania, co w naturalny sposób powoduje, że w tej chwili nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych rezerw na II falę [pandemii], bo ona był już uwzględniona wcześniej” – powiedział Sikora.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 51,98 mld zł na koniec 2019 r.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments