2loop Tech S.A. zgłoszony do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Udostępnij

2loop

Urząd Patentowy RP zgłosił spółkę technologiczno–badawczą 2loop Tech S.A., właściciela bezodpadowej technologii recyklingu paneli PV, do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. To jedyna firma zgłoszona przez Urząd.

2loop TechNagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz do roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, której celem jest wspieranie i wyróżnianie najlepszych polskich przedsiębiorców. W uzasadnieniu, Prezes Urzędu Patentowego RP Edyta Pani Demby-Siwek napisała m.in.: „UPRP nominuje firmę 2loop Tech S.A. z kilku, istotnych względów. Podmiot stanowi znakomity przykład polskiego kapitału, zorientowanego na rozwijanie dorobku krajowych naukowców i procesy komercjalizacyjne w oparciu o chronioną własność intelektualną. Firma opracowała przełomową technologię, w wysoce konkurencyjnej i topowej branży na poziomie globalnym.”

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasze osiągnięcia zostały docenione przez kluczowy urząd w zapewnianiu ochrony własności intelektualnej jakim jest Urząd Patentowy RP – mówi Marcin Karbowniczek, Prezes Zarządu 2loop Tech S.A.

Jesteśmy spółką technologiczną, która rozwija innowacje we własnym zakresie w ramach naszego centrum badawczo-rozwojowego, a także w partnerstwie z polską nauką, co zostało docenione – dodaje Karbowniczek.

Technologia opracowana przez 2loop Tech S.A. dotyczy bezodpadowego recyklingu paneli PV i jest pierwszą tego typu technologią przygotowaną w Europie. Zakłada odzyskiwanie prawie 100% materiałów użytych do produkcji paneli, w tym rzadkich i cennych surowców, jak np. czysty krzem, i ponowne wykorzystywanie ich w różnych sektorach gospodarki. Technologia ta jest również neutralna środowiskowo i efektywna ekonomicznie. W sierpniu br. spółka 2loop Tech S.A. złożyła w Urzędzie Patentowym RP wniosek patentowy dotyczący tej technologii.

Urząd Patentowy RP docenił Spółkę również za świadomość konieczności dbania o ochronę własności intelektualnej. W dalszej części uzasadnienia, Prezes Urzędu napisała: „Firma jest podmiotem o stosunkowo młodym stażu, ale zarazem o znaczącym dorobku. (…) Firma analizuje potencjał technologiczny konkurencji na poziomie europejskim i światowym, stawiając sobie wyzwania technologiczne i eksportowe na najwyższym poziomie. 2loop.tech posiada profesjonalną świadomość ochrony własności intelektualnej, na której opiera swój rozwój i wpisane jest to w kulturę organizacyjną firmy.”

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP jest wręczana w trakcie największych polskich targów przemysłowych, a w ostatnich latach w trakcie Kongresu 590.

Więcej informacji udziela:
Marcin Karbowniczek
Prezes Zarządu 2loop Tech
tel.: 513 628 888
mail:

O 2loop Tech S.A.

2loop Tech to spółka technologiczno-badawcza, zajmująca się opracowaniem, rozwojem i wdrożeniem innowacyjnych systemów recyklingu urządzeń wykorzystywanych w sektorze odnawialnych źródeł energii. Dzięki badaniom własnym oraz zawiązanemu konsorcjum badawczo-wdrożeniowemu z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, spółka wprowadza na globalny rynek innowacyjne, ekologiczne i efektywne kosztowo rozwiązania w obszarze recyklingu instalacji energetycznych wykorzystywanych w energetyce odnawialnej. 2loop Tech to międzynarodowy zespół renomowanych naukowców, dzięki którym opracowana technologia stanie się jednym z najbardziej innowacyjnych i wydajnych sposobów odzyskiwania surowców oraz redukcji odpadów z urządzeń wykorzystywanych w energetyce.

Spis treści

Najnowsze

Zobacz również