Dzień Inwestora Indywidualnego

Warning: Array to string conversion in /home/u216582/domains/portfelpolaka.pl/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 433

Zyski w zgodzie z planetą: Dlaczego ekologia jest kluczowa dla biznesu?

Array

Udostępnij

W najnowszym wywiadzie opublikowanym na kanale Portfel Polaka Krzysztof Kamiński, redaktor Telewizji Biznesowej porozmawiał z Barbarą Skułą-Dąbek, Dyrektorką działu Partnerstw Strategicznych WWF, o kluczowych kwestiach związanych z bioróżnorodnością i biznesem.

Ekspertka wyjaśniła dlaczego bioróżnorodność jest ważna dla biznesu oraz jak firmy mogą integrować cele ESG w swoje strategie biznesowe. Oto, czego się dowiedzieliśmy:

Czym jest bioróżnorodność?

Bioróżnorodność, inaczej różnorodność biologiczna, to całość życia na Ziemi – czyli różnorodność gatunków, systemów i siedlisk, które mamy na naszej planecie.

Kryzys bioróżnorodności – dlaczego ma znaczenie dla biznesu?

W biznesie długo istniało przekonanie, że bioróżnorodność go nie dotyczy. Ostatnie badania pokazują jednak, że ryzyka dotyczące różnorodności biologicznej już w ciągu najbliższych kilku lat zaczną dotykać również biznes. Okazuje się, że według niektórych badań ponad połowa światowego produktu krajowego brutto zależy od przyrody.

Warto między innymi zauważyć również, że aż 70% leków przeciwnowotworowych bazuje na dziko żyjących roślinach. Jeżeli zaburzymy ekosystem, w którym one żyją, zabraknie leków przeciwnowotworowych, co natomiast doprowadzi do upadku biznesu farmaceutycznego.

Co gorsza, okazuje się, że od lat siedemdziesiątych do dziś straciliśmy już 70% populacji dziko żyjących zwierząt i roślin na Ziemi.

Od czego zależy produkcja żywności?

Wbrew pozorom produkcja żywności zależy nie od pszczół miodnych, ale od dzikich zapylaczy. W efekcie, zanik populacji motyli czy żuków wywoła konieczność ponoszenia jeszcze wyższych kosztów związanych z produkcją żywności, gdyż trzeba będzie rośliny zapylać w inny sposób.

Jakie narzędzia i metody proponuje WWF w celu pomiaru czynników wpływających na ekologię i bioróżnorodność?

WWF bazuje na danych naukowych i od wielu lat sprawdza gdzie korelacje między biznesem a bioróżnorodnością istnieją oraz jak się pojawiają. WWF realizuje również projekty, które mają za zadanie ochronić konkretne źródło wody lub nawet ekosystem w danej lokalizacji.

Ponadto, WWF współpracując z biznesami, forsuje na nich podejście polegające na mierzenie ich wpływu na bioróżnorodność, stosując przy tym takie autorskie narzędzia, jak Risk Filter Suite.

W jaki sposób WWF Risk Filter Suite może wspierać biznesy w prowadzeniu działań na rzecz przyrody?

Risk Filter Suite to narzędzie przygotowane przez WWF razem z biznesem w oparciu o dane naukowe z całego świata.

Polega ono na tym, że firma może zmierzyć kwestie wpływu i zależności na różnorodność biologiczną i czystą wodę na świecie. Risk Filter Suite to obecnie jedyne narzędzie, którym firmy mogą realnie, miarodajnie sprawdzić swój wpływ na te czynniki.

Czy firmy nieprawidłowo interpretują swoje oddziaływanie na środowisko?

Rzeczywiście firmy bardzo często podejmują obecnie działania, które kompletnie nie są związane z analizą swojego wpływu na przyrodę. Takie podejście opiera się na działaniach z zakresu PR i na pewno nie zminimalizuje ono kryzysu klimatycznego, ani bioróżnorodnościowego.

Jakie działania edukacyjne proponuje WWF, aby zwiększyć świadomość firm i ich pracowników na temat ochrony bioróżnorodności?

Osoby podejmujące strategiczne decyzje w biznesie powinny być edukowane, jak działania z zakresu ekologii potrafią pozytywnie wpłynąć na biznes pod kątem ekonomicznym. WWF przeprowadza debaty i dyskusje na ten temat z liderami biznesów.

Ponadto, WWF przeprowadza w firmach warsztaty edukacyjne, na których uczestnicy mają wypracować rozwiązania mające na celu ochronę danego gatunku. Tego typu warsztaty skutecznie zwiększają świadomość na temat ochrony bioróżnorodności.

Jakie główne wyzwania napotykają firmy przy próbie wdrażania praktyk wspierających bioróżnorodność?

Obecnie na rynku brakuje przede wszystkim osób posiadających wiedzę i świadomość z obszaru bioróżnorodności. Największym wyzwaniem dla firm jest więc uzupełnienie tej wiedzy.

Czy są jakieś udane przypadki współpracy między WWF a sektorem biznesowym, które mogą służyć za przykład dla innych organizacji?

WWF współpracuje z biznesem globalnie, koncentrując się przy tym na współpracy z największymi firmami – po to, aby ich negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze minimalizować.

Współpraca WWF z firmą IKEA

WWF z firmą IKEA współpracuje już od wielu lat. Współpraca zaczęła się od tematów związanych z zarządzaniem surowcami u tego producenta mebli.

W efekcie, IKEA zmieniła cały swój łańcuch pozyskiwania drewna – dziś jest ono w 100% pozyskiwane w wyniku odpowiedzialnego gospodarowania. Dodatkowo IKEA, współpracując z WWF, chroni lasy, które nie mają przeznaczenia gospodarczego. W efekcie, IKEA wyeliminowała swój negatywny wpływ na środowisko w tym zakresie.

Współpraca WWF z firmą Reckitt Benckiser

WWF już przez wiele lat współpracuje również z firmą Reckitt Benckiser. Najpierw, przez kilkanaście lat firma ta analizowała swój wpływ na bioróżnorodność.

Następnie, przedsiębiorstwo zaczęło obniżać ten wpływ i zredukowało emisję dwutlenku węgla oraz zużycie wody. Ponadto, Reckitt Benckiser zdecydowało się również na całkowite odejście od niecertyfikowanych surowców. Następnie firma ta zaczęła realizować z WWF projekty przyrodnicze.

W efekcie, Reckitt Benckiser podjęło decyzję, że jego marka Air Wick chroni w Polsce mokradła i bagna, edukując przy tym klientów jakie gatunki żyją na tych obszarach.

Jak WWF widzi przyszłość bioróżnorodności w kontekście globalnych trendów biznesowych i ekologicznych?

Jeśli wielkie firmy nie zaczną podejmować ambitnych działań mających na celu minimalizację kryzysu bioróżnorodności, przyszłość będzie jawić się jedynie w ciemnych barwach.

Dyrektorka działu Partnerstw Strategicznych WWF podkreśla, że w takim scenariuszu będziemy tracić przyrodę w jeszcze szybszym tempie niż teraz, gdyż zmiany klimatyczne również negatywnie wpływają na różnorodność biologiczną. To wszystko finalnie poskutkuje do upadku naszej planety.

Obecnie mamy co prawda globalną zgodę do podejmowania działań mających na przeprowadzanie zmian na lepsze, lecz czasu na nie zaczyna brakować – mamy tylko kilka lat na podjęcie kluczowych i konkretnych decyzji z zakresu, ile będziemy inwestować na ochronę przyrody.

Przepływ dużych środków finansowych na zabezpieczenie ekosystemów, w których żyjemy w najbliższych latach po prostu musi zaistnieć, gdyż inaczej do 2050 roku dojdzie do całkowitego upadku człowieka, biznesu i środowiska.

Czy globalny biznes będzie nadal rozwijać się, jeśli ograniczymy konsumpcję?

Ograniczenie konsumpcji jest nie tylko konieczne, ale i opłacalne pod kątem ekonomicznym.

Okazuje się bowiem, że według danych Światowego Forum Ekonomicznego, jeżeli inwestycje będą szły w kierunku zrównoważonym, to do 2030 roku jesteśmy w stanie zarobić 10 trylionów dolarów i stworzyć 395 milionów “zielonych” miejsc pracy.

Zapraszam do samodzielnego zapoznania się z całym wywiadem, nagranie znajduje się poniżej:

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również