Zwrot podatku z PIT – wszystko, co musisz wiedzieć

Udostępnij

Zwrot podatku to świadczenie, którego każdego roku wyczekują tysiące podatników – w szczególności osoby które skorzystały w swoim zeznaniu z ulg. Kiedy zatem nastąpią zwroty nadpłat z rozliczeń podatkowych za ubiegły rok? Czy data złożenia deklaracji podatkowej wpływa na termin zwrotu? Przekonamy się poniżej:

Czym jest zwrot podatku z PIT?

Zwrot podatku z PIT to kwota, którą podatnik może odzyskać od urzędu skarbowego, gdy suma zapłaconego przez niego podatku dochodowego przekroczyła obowiązujący limit.

Oznacza to, że po złożeniu zeznania podatkowego, jeśli okazuje się, że podatnik zapłacił więcej podatku niż był zobowiązany, różnica ta powinna zostać zwrócona przez urząd skarbowy.

Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w jeśli chodzi o podatników rozliczających dochody przy zastosowaniu skali podatkowej, to w rozliczeniach za 2022 rok kwota należnego podatku wyniosła 64,5 miliarda złotych, a nadpłata – 23,9 miliarda PLN.

Kiedy można spodziewać się zwrotu nadpłaty podatku?

Zacznijmy od tego, że zeznania podatkowe za rok 2023 w przypadku PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy trzeba rozliczyć do 30 kwietnia 2024 roku. Dodatkowo, w przypadku PIT-28 termin na złożenie zeznania również upłynie 30 kwietnia.

Osoby, które już złożyły swoją deklarację i oczekują na zwrot podatku muszą jednak uzbroić się w cierpliwość. Okazuje się bowiem, że termin zwrotu podatku jest uzależniony od tego w jakiej formie zostało złożone zeznanie podatkowe oraz tego, czy nie zawierało ono błędów.

Na to kiedy podatnik może liczyć na zwrot podatku, ma wpływ data złożenia deklaracji za 2023 roku oraz forma w jakiej została złożona deklaracja. Co do zasady, im szybciej podatnik się rozliczy, tym szybciej uzyska zwrot nadpłaconego podatku.

Trzy podstawowe terminy

W praktyce, mamy do czynienia z trzema terminami, których musi dotrzymać urząd skarbowy w przypadku zwrotu nadpłaconego podatku. Konkretnie rzecz biorąc:

  • Podatnicy, którzy złożyli deklaracje rok drogą elektroniczną, otrzymają zwrot podatku dochodowego w ciągu maksymalnie 45 dni, licząc od dnia następującego po złożeniu deklaracji
  • Podatnicy rozliczający się poprzez papierowy formularz na zwrot nadpłaty PIT będą czekać maksymalnie 90 dni od dnia następującego po złożeniu deklaracji
  • Podatnicy, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny i złożyli deklaracje drogą elektroniczną, otrzymają zwrot podatku dochodowego w ciągu maksymalnie 30 dni, licząc od dnia następującego po złożeniu deklaracji

Zwroty zostaną dokonane we wskazanym powyżej czasie – pod warunkiem, że złożone zeznanie nie zawierało błędów, a podatnik nie posiadał żadnych zaległości na które mogłaby zostać zaliczona nadpłata podatku. W przypadku korekty zeznania terminy wskazane powyżej biegną na nowo.

Natomiast, w przypadku posiadania zaległości w urzędzie skarbowym w zakresie innych podatków, mandatów czy zajęć komorniczych, nadpłata podatku w pierwszej kolejności zaliczana jest na istniejące zobowiązania.

Jak urząd skarbowy dokonuje zwrotu podatku z PIT?

W przypadku zwrotu podatku, aby go otrzymać jak najszybciej warto wskazać urzędowi skarbowemu numer rachunku bankowego, na który powinien dokonać zwrotu nadpłaty podatku.

W przypadku braku numeru rachunku bankowego zwrot podatku zostanie wysłany przekazem pocztowym, a urząd skarbowy potrąci jego koszt. Koszt wysłania przekazu to 1% przekazywanej kwoty powiększony o opłatę manipulacyjną w wysokości 5,20 PLN.

Co istotne, Poczta Polska też ma określony termin na przekazanie przekazu pocztowego, co znacząco może wydłużyć czas kiedy zwrot podatku trafi do podatnika. W przypadku zwrotu podatku przekazem pocztowym, pieniądze dostarczane są na adres zamieszkania zgłoszony przez podatnika w informacji NIP-7, CEiDG-1 lub ZAP-3.

W przypadku zmiany adresu podatnik ma obowiązek dokonać zgłoszenia aktualizującego. Zatem, jeżeli zależy nam na czasie, by zwrot podatku trafił do nas jak najszybciej najprościej wskazać numer rachunku bankowego, na który powinien być dokonany zwrot.

W przypadku, kiedy podatnik chce aby środki z urzędu skarbowego trafiły na jego rachunek powinien wskazać numer konta bankowego na odpowiednim druku: CEiDG-1, ZAP-3 lub NIP-7 albo w deklaracji rocznej PIT-37. Podanie numeru rachunku w deklaracji podatkowej będzie jednoznaczne ze złożeniem wniosku o zwrot nadpłaty na taki rachunek.

Co ważne, druku z numerem rachunku lub danych rachunku w deklaracji PIT nie trzeba składać co roku. Podatnik powinien je wskazać ponownie wyłącznie w przypadku, gdy uległy one zmianie lub chce aby urząd skarbowy dokonał zwrotu nadpłaty podatku na inne konto.

Zwrot nadpłaty podatku w kasie urzędu skarbowego – czy to możliwe?

Co ciekawe, nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym – czyli nie przekracza 32 PLN – jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega zwrotowi w kasie. W w tym celu podatnik musi samodzielnie wystąpić o zwrot w trakcie wizyty w urzędzie skarbowym.

Jak sprawdzić, czy fiskus dokonał już zwrotu podatku?

Warto wiedzieć, że jeśli podatnik spodziewa się zwrotu podatku, status złożonej deklaracji można łatwo sprawdzić przez Internet.

W tym celu wystarczy zalogować się do rządowej usługi Twój e-PIT, wejść w zakładkę “ZŁOŻONE DOKUMENTY”, a następnie kliknąć w przycisk “STATUS ZWROTU”. Tam powinna znaleźć się informacja o tym, czy urząd skarbowy wysłał już przelew.

Co więcej, okazuje się, że zwroty do kwoty 5000 złotych są wypłacane automatycznie – tym samym nadpłata do tej kwoty może sprawić, iż zwrot podatku będzie przyspieszony. Wszystko zależy od tego, jaka będzie liczba wniosków, które wpłyną do urzędu skarbowego.

Co, gdy urząd skarbowy nie dokona zwrotu podatku w terminie?

Zwrot nadpłaty podatku po terminie oznaczać będzie, że od dnia złożenia wniosku (deklaracji z kwotą nadpłaconą) przysługiwać będą odsetki za zwłokę.

Innymi słowy, w przypadku gdy urząd skarbowy nie dotrzyma obowiązującego go terminu na zwrot podatku, musi wypłacić podatnikowi nadpłacony podatek powiększony o odsetki za zwłokę. Przedłużenie terminu rodzi zatem pozytywne konsekwencje dla podatnika.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również