Żegluga śródlądowa stanie się kluczowa do ograniczenia emisji CO2

Udostępnij

Chociaż Unia Europejska jest trzecim największym na świecie emitentem dwutlenku węgla, to właśnie ta wspólnota może się poszczycić najambitniejszą polityką ekologiczną i celami klimatycznymi. Przede wszystkim UE zamierza ograniczyć emisje CO2 o 55% do 2030 roku i osiągnąć zerową emisję netto do 2050 roku.

W tym celu Unia Europejska musi doprowadzić do zastąpienia jak największej części wysokoemisyjnego transportu drogowego przewozem towarów koleją i przez żeglugę śródlądową. To właśnie ostatni z tych rodzajów transportu może okazać się kluczowy dla powodzenia wspomnianych celów klimatycznych, o czym przekonamy się poniżej:

Żegluga śródlądowa – niskoemisyjny transport Największe porty morskie na świecie

Żegluga śródlądowa jest jednym z najbardziej efektywnych pod względem emisji CO2 środków transportu. W przeliczeniu na tonę przewożonych towarów zużywa zaledwie 17% energii potrzebnej transportowi drogowemu i dwukrotnie mniej niż transport kolejowy.

Pomimo wsparcia ze strony Unii Europejskiej potencjał tego sposobu przewożenia towarów wciąż jednak pozostaje w znacznym stopniu niewykorzystany. Udział żeglugi śródlądowej w całym sektorze transportu UE od dawna utrzymuje się na mniej więcej stabilnym poziomie 6%.

Gdzie żegluga śródlądowa jest najlepiej rozwinięta?

Sieć śródlądowych dróg wodnych w Unii Europejskiej ma długość aż około 41 tysięcy kilometrów i łączy 25 państw członkowskich UE, setki miast europejskich oraz ważne regiony przemysłowe. Około 15 tysięcy kilometrów śródlądowych dróg wodnych wchodzi w skład transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

Ponadto, 13 krajów Unii Europejskiej ma wspólną sieć dróg wodnych. Jest ona stosunkowo najlepiej rozwinięta w Niemczech, Holandii oraz Francji, a największe europejskie porty morskie, Rotterdam i Antwerpia są dobrze skomunikowane z portami śródlądowymi.

Przewozy ogółem żeglugi śródlądowej w Unii Europejskiej wyniosły w 2020 roku 131,7 miliarda ton na kilometr – głównie w takich segmentach rynku jak stal, rolnictwo, żywność i chemikalia. Udział tego sektora w unijnym rynku transportowym jest najwyższy w Holandii (aż 43%.), a następnie w Bułgarii (31%) i Rumunii (28%). W Polsce wynosi on natomiast zaledwie 0,7%.

Przed UE wiele pracy

Aby osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla netto do 2050 roku, sektor transportu Unii Europejskiej musi zredukować emisje aż o 90%. To zaś oznacza, że 75% śródlądowego transportu drogowego powinno zostać przeniesione na żeglugę śródlądową i kolej.

W efekcie, obie ostatnie strategie Komisji – Europejski Zielony Ład oraz Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności – określają kroki niezbędne do osiągnięcia zwiększonego wykorzystania żeglugi śródlądowej oraz żeglugi bliskiego zasięgu.

Jak spełnić wymogi Europejskiego Zielonego Ładu? Port

W Strategii zrównoważonej i inteligentnej mobilności, Komisja Europejska przedstawia planowaną transformację systemu transportowego UE, w tym właśnie zwiększenie wykorzystania żeglugi śródlądowej i żeglugi morskiej bliskiego zasięgu o 25% do 2030 roku i 50% do 2050.

Aby osiągnąć ten cel, potrzebne są połączenia międzysystemowe oraz nowocześniejsza infrastruktura nawigacyjna zapewniająca całoroczną żeglowność. Sektor żeglugi śródlądowej musi więc ulec procesowi cyfryzacji, musi również stać się jeszcze bardziej ekologiczny i odporny.

Będzie to wymagało znacznych, wielomiliardowych dodatkowych inwestycji w nowoczesną infrastrukturę, technologie cyfrowe i bardziej ekologiczne paliwa, statki oraz instalacje do ich tankowania, a także wykwalifikowaną siłę roboczą.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również