Ile zarabiają polscy politycy?

1500

zarobki politykówRozpoczął się nowy rok, a wraz z nim jak zwykle coraz głośniej mówi się o nowych opłatach, podatkach czy rozmaitych podwyżkach lub ich braku. A jak z kolei wygląda sytuacja w grupie osób, która nami rządzi? Wiemy, że politycy nie są skłonni do podnoszenia pensji pracownikom z sektora publicznego, natomiast sami ile zarabiają? Czy mogą liczyć na rozmaite diety, dodatki i inne przywileje? Jak wypadają zarobki polityków w porównaniu do średniej krajowej w Polsce oraz pensji rządzących w innych krajach? Na te wszystkie pytania odpowiedzi zostaną udzielone poniżej.

Z czego składają się zarobki polityków + podstawa prawna

Zacznijmy od tego, że politycy, którzy rozpoczynają pracę w Sejmie, Senacie czy danym ministerstwie w nowej kadencji rezygnują ze swojego dotychczasowego zatrudnienia i za to przysługuje im “rekompensata” w postaci zarobków. Ich pensja nie jest jednak wyłącznie wynagrodzeniem zasadniczym, składają się na nią także dodatkowe profity. Oprócz standardowego uposażenia posłowie i senatorzy otrzymują także dietę parlamentarną, a co więcej, przysługuje im ryczałt na prowadzenie biura w terenie. To jednak nie koniec. Mogą oni liczyć jeszcze na inne przywileje, takie jak:

  • Prawo do bezpłatnego przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego
  • Prawo do bezpłatnych przelotów w krajowym przewozie lotniczym
  • Bezpłatne przejazdy środkami publicznej komunikacji miejskiej
  • Kwota wolna od podatku w wysokości ponad 30 tysięcy złotych

Dodatkowo mogą oni jeszcze otrzymać kolejne 15% pensji za pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego komisji stałej lub 10% pensji za pełnienie funkcji przewodniczącego podkomisji stałej.

Podstawą prawną jeśli chodzi o zarobki polityków jest ustawa z 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (uposażenie – art. 25, dieta – art. 42).

Ile zarabia polityk w Polsce?

Ile w takim razie wynoszą realne zarobki polityków w Polsce? Zacznijmy od tematu, o którym było naprawdę głośno w połowie sierpnia 2020 roku. Otóż rząd stwierdził wtedy, że politycy zarabiają za mało i należą im się podwyżki, a fakt, iż znajdujemy się w środku pandemii koronawirusa, wielu przedsiębiorców nie może prowadzić swoich biznesów, nie otrzymuje wsparcia i grozi nam widmo recesji, nie miał żadnego znaczenia. Sejm przyjął bez większego zastanowienia projekt ustawy przewidującej wzrost wynagrodzeń dla parlamentarzystów i samorządowców, która miała wynieść od 50 do 100% na każde stanowisko (wyłączając wojewodów i wicewojewodów, w ich przypadku wzrost pensji miał być znacznie niższy).

Wtedy na rząd wylała się fala krytyki ze strony obywateli, praktycznie niezależna od ich poglądów i sympatii politycznych. W konsekwencji z powodu presji ze strony obywateli, senatorzy już 3 dni później przegłosowali odrzucenie tej ustawy w całości. Od tego czasu temat podwyżek dla polityków ucichł. Jednak patrząc w pełni realistycznie można być niemal pewien, że w niedalekiej przyszłości on powróci i rząd znów będzie próbował podnieść swoje pensje.

Ile więc wynoszą obecnie zarobki polskich polityków? Zacznijmy od tych podstawowych.

Zarobki posłów, senatorów i wiceministrów

Wysokość uposażenia poselskiego odpowiada 80% wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat i wynosi obecnie 8016,70 złotych brutto miesięcznie. Tyle samo wynosi podstawowe wynagrodzenie senatorów. Warto tutaj dodać, że w 2018 roku nastąpiła obniżka ich pensji – wcześniej zarabiali oni 100% wynagrodzenia podsekretarza stanu. To jednak oczywiście nie wszystko.

Posłom i senatorom przysługuje także dieta parlamentarna. Są to środki finansowe przysługujące posłom i senatorom na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju. Dieta parlamentarna wynosi 2505,20 złotych brutto miesięcznie. Dużo? To wciąż jednak nie koniec. Posłowie i senatorowie otrzymują także ryczałt na prowadzenie biura w terenie. Wynosi on obecnie aż 15 200 miesięcznie. Jak zostało wspomniane wcześniej, niektórzy posłowie mogą także liczyć na kolejne 15% pensji za pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego komisji stałej lub 10% pensji za pełnienie funkcji przewodniczącego podkomisji stałej. Identycznie wygląda kwestia zasadniczego wynagrodzenia wiceministrów.

Zarobki ministrów

Przejdźmy więc do ministrów. Ich pensje wyliczane są na podstawie kwoty bazowej obowiązującej w danym roku, którą się mnoży określonym dla danego stanowiska mnożnikiem. Obecna kwota bazowa to 1800 złotych, a mnożnik dla ministrów to 5,6. Wynika z tego, że ministrowie zarabiają podstawowo po 10 100 złotych brutto miesięcznie. Do tego dochodzi dodatek funkcyjny w wysokości 2700 PLN brutto, a także dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe, przy czym dodatek stażowy przysługuje po co najmniej 20 latach przepracowanych w zawodzie i wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego. Wyjątkiem jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który z racji łączenia tego stanowiska z funkcją prokuratora generalnego zarabia aż około 19 tysięcy zł netto miesięcznie.

Zarobki wicewojewodów i wojewodów

Wicewojewodowie zarabiają obecnie 11 tysięcy złotych brutto miesięcznie, a wojewodowie 12 tysięcy PLN.

Zarobki wicepremierów i premierów

Wicepremierzy podstawowo zarabiają po 10 200 PLN brutto miesięcznie, ale do tego dochodzi dodatek funkcyjny w wysokości 2800 PLN brutto, a także dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe, przy czym dodatek stażowy przysługuje po co najmniej 20 latach przepracowanych w zawodzie i wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Premier zarabia podstawowo 11 100 złotych brutto miesięczne, lecz jemu również przysługuje dodatek funkcyjny, w wysokości 3600 PLN brutto, a także dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe, przy czym dodatek stażowy przysługuje po co najmniej 20 latach przepracowanych w zawodzie i wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Zarobki wicemarszałków i marszałków Sejmu i Senatu

Wicemarszałkowie Sejmu i Senatu zarabiają około 12 200 złotych brutto miesięcznie, biorąc pod uwagę wynagrodzenie zasadnicze i dodatek. Im także przysługują dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe, przy czym dodatek stażowy przysługuje po co najmniej 20 latach przepracowanych w zawodzie i wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Z kolei marszałkowie Sejmu i Senatu zarabiają podstawowo 11 tysięcy złotych brutto miesięcznie, ale im również przysługuje dodatek funkcyjny, w wysokości 3600 PLN brutto, a także dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe, przy czym dodatek stażowy przysługuje po co najmniej 20 latach przepracowanych w zawodzie i wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Zarobki prezydenta RP

Pozostały więc zarobki prezydenta RP. Tu mnożnik kwoty bazowej jest największy – wynosi 7. Stąd zasadnicza pensja prezydenta RP to 12 600 złotych brutto miesięcznie. Najwyższy też jest dodatek funkcyjny, wynosi 5300 złotych. Do tego dochodzi oczywiście wyżej opisywany dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Gigantyczne zarobki europosłów

Na koniec zarobki europosłów. Wydaje się więc, że wynagrodzenie eurodeputowanych to zupełnie inna kategoria, kwoty są wprost astronomiczne. Otrzymują oni około 6 800 euro netto miesięcznie. To jednak nie wszystko. Za każdy dzień pracy w Brukseli lub Strasburgu przysługuje im 320 euro na zakwaterowanie (pod warunkiem uczestnictwa w posiedzeniach) oraz 4500 euro miesięcznie tytułem diet na pokrycie wydatków związanych z pełnieniem mandatu. Co więcej, europosłowie otrzymują pełny zwrot kosztów biletów samolotowych i kolejowych w drodze na posiedzenia parlamentu, 24 500 euro miesięcznie na wynagrodzenia dla zatrudnionych w swoim biurze, 160 euro dziennie diety w przypadku podróży służbowych poza Unię Europejską oraz odprawę na zakończenie kadencji w wysokości miesięcznego wynagrodzenia.

Jak więc widzimy zarobki wszystkich polityków znacznie przewyższają przeciętne wynagrodzenie w Polsce, potocznie nazywane średnią krajową, które podczas ostatniej publikacji wynosiło 5484 złote brutto miesięcznie. Sprawia to, że w ogromnym stopniu pensje polityków obciążają budżet państwa, a mimo to zamierzali oni w sierpniu zeszłego roku przyznać sobie ogromne podwyżki. Jak z kolei wyglądają zarobki polityków w innych krajach Europy?

Zarobki polityków w Europie i na świecie

Teoretycznie najniższe wynagrodzenie zasadnicze polityków w Europie ma miejsce w Szwajcarii. Tamtejsi posłowie otrzymują roczny dochód w wysokości 26 000 franków rocznie, czyli około 23 886 euro rocznie. Po przeliczeniu na stawkę miesięczną wychodzi niespełna 2 000 euro. Jednak szwajcarscy politycy nie są tak naprawdę najniżej opłacani w Europie, ale mają jedynie najniższą pensję podstawową. Jej uzupełnieniem jest dzienny dodatek za udział w radach i komitetach. Członkowie Rady otrzymują w ten sposób za każdy dzień pracy 440 franków. Członkowie Rady przewodniczący komisji, delegacji, podkomitetu lub grupy roboczej otrzymują dwukrotność takiego dodatku. Dodatkowo szwajcarscy parlamentarzyści otrzymują 33 000 franków rocznie na pokrycie kosztów personelu i wydatków materialnych związanych z wykonywaniem mandatu parlamentarnego. Otrzymują również zakwaterowanie, wyżywienie i zwrot kosztów podróży.

Zarobki polityków na Węgrzech po niedawnej podwyżce wynoszą milion forintów, czyli około 2800 euro.

Parlamentarzyści w Hiszpanii otrzymują miesięczne wynagrodzenie podstawowe w wysokości 2 972,94 euro brutto. Jednak to także tylko wynagrodzenie podstawowe, do którego dochodzą liczne dodatki, w tym na utrzymanie w Madrycie biura. Co więcej otrzymują oni co roku dodatkową, premię w formie czternastej pensji.

Co ciekawe, nawet w takim kraju, jak Grecja zarobki polityków są absolutnie astronomiczne. Wynoszą aż 5130 euro miesięcznie.

Parlamentarzyści w Finlandii także nie mogą narzekać. Ich zarobki w bieżącej kadencji wynoszą 6614 euro miesięcznie. Co więcej ta suma wzrasta do 6945 € po 4 latach pracy i do 7408 euro po 12 latach pracy.

Jednymi z najlepiej opłacanych polityków w Europie są parlamentarzyści z Włoch. Ich podstawowa pensja wynosi 5 tysięcy euro, lecz wraz z licznymi dietami i dodatkami wzrasta do około 10 tysięcy EUR. Z tych licznych bonusów zagwarantowanych włoskim politykom wspomnieć warto choćby o rocznym dodatku w wysokości ponad 3 tysięcy euro na… telefon komórkowy. Członkowie parlamentu mają także darmowe przejazdy autostradami, koleją i samolotem na terytorium kraju.

Najwyższe w Europie zarobki polityków od 1 lipca 2019 roku obowiązują jednak w Niemczech. Posłowie otrzymują tam miesięczne wynagrodzenie w wysokości 10 083,47 euro. Co więcej, jest ono uzupełnione zwolnionym z podatku zwrotem kosztów związanych z wykonywaniem mandatu parlamentarnego. Suma ta jest indeksowana i korygowana co roku. Obecnie wynosi 4 339,97 euro miesięcznie.

Jak z kolei wygląda sytuacja parlamentarzystów w USA. Tam zasiadający w obydwu izbach reprezentanci narodu (pomijając spikerów czy przewodniczących, którzy oczywiście zarabiają więcej) otrzymują wynagrodzenie w wysokości 174 tysięcy dolarów rocznie, czyli 14 500 tysięcy USD miesięcznie.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments