Zapisy w IPO Pepco Group ruszą 6 maja, wartość oferty to ok. 4,72 mld zł

0
GPW

Pepco Group w ramach publicznej emisji akcji przeprowadzi zapisy w transzy inwestorów indywidualnych od 6 do 13 maja, a w transzy inwestorów instytucjonalnych od 14 do 18 maja, podała spółka. Zakładane wpływy brutto będą wynosiły 4,725 mld zł, a w przypadku sprzedaży wszystkich akcji oferowanych (w tym w ramach opcji dodatkowego przydziału), łączne wpływy brutto z oferty mogą wynieść od ok. 4,488 mld zł (1 mld euro) do ok. 5,433 mld zł (1,2 mld euro).

„Przedmiotem oferty publicznej jest nie więcej niż 102 718 447 akcji spółki (akcje oferowane), stanowiących 17,9% kapitału zakładowego spółki w chwili dopuszczenia do obrotu. Akcje są oferowane po cenie w przedziale od 38 zł do 46 zł, co przekłada się na implikowaną wartość spółki (ang. equity value) na poziomie od 21,85 mld zł do 26,45 mld zł (4,8 – 5,8 mld euro)” – czytamy w komunikacie.

Sprzedaż dotyczy akcji istniejących sprzedawanych przez akcjonariuszy sprzedających, do których należą członkowie kadry zarządzającej Pepco Group (mniejszościowi akcjonariusze sprzedający) i Pepco Holdco Limited (główny akcjonariusz sprzedający) tj. podmiot kontrolowany przez koncern detaliczny z Republiki Południowej Afryki Steinhoff, podano także.

Liczba akcji oferowanych może zostać zwiększona w ramach opcji dodatkowego przydziału do maksymalnie 118 126 214 akcji (opcja dodatkowego przydziału). Dodatkowego przydziału udostępnia główny akcjonariusz sprzedający. Spółka nie wyemituje żadnych nowych akcji, podkreślono.

Zgodnie z harmonogramem oferty, budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych potrwa od 5 do 13 maja.

„Zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych przyjmowane będą po cenie maksymalnej ustalonej na 46 zł za akcję oferowaną w dniach od 6 do 13 maja 2021, w punktach obsługi klientów konsorcjum detalicznego. Ostateczna cena akcji oferowanych i liczba akcji oferowanych zostaną ustalone na podstawie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (budowanie księgi popytu), w dniu 14 maja. Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych planowany jest od 5 do 13 maja, a zapisy w tej kategorii inwestorów będą przyjmowane od 14 do 18 maja 2021 r.” – czytamy także.

Przewidywany dzień rozpoczęcia notowań na GPW to 26 maja.

Według spółki, prospekt ma być zatwierdzony jeszcze dziś przez holenderski Urząd Rynków Finansowych (AFM).

„Publikacja naszego prospektu to kolejny ważny krok w kierunku wprowadzenia Pepco Group na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Działamy w bardzo atrakcyjnym sektorze dyskontów detalicznych i jesteśmy pewni, że wszystkie nasze marki, tak bardzo lubiane przez klientów, mają przed sobą znaczący potencjał wzrostu. Grupa ma jasno przyjętą strategię, zakładającą zwiększenie w perspektywie długoterminowej liczby sklepów Pepco i Dealz w całej Europie o ponad 8000” – powiedział dyrektor generalny (CEO) Pepco Group Andy Bond, cytowany w komunikacie.

Spółka i główny akcjonariusz sprzedający zobowiązali się do nieemitowania lub niesprzedawania kolejnych akcji spółki (ang. lock-up) przez okres 180 dni od dnia rozpoczęcia notowań, podano także.

Funkcję globalnych współkoordynatorów pełnią: Goldman Sachs Bank Europe SE i J.P. Morgan A.G. Współprowadzący księgę popytu prowadzą: Barclays Bank Ireland PLC, PKO Bank Polski, oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie i Santander Bank Polska i Santander Biuro Maklerskie przy wsparciu: Pekao Investment Banking, Bank Pekao – Biuro Maklerskie Pekao, a ING Bank N.V. i Trigon Dom Maklerski występują jako współmenedżerowie oferty.

Grupa prowadzi działalność w dwóch segmentach rynkowych: poprzez Pepco (wiodącą w Europie Środkowo-Wschodniej sieć wielobranżowych sklepów dyskontowych; wg stanu na 31 marca 2021 r., Pepco prowadziło 2 229 sklepów w 13 krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz we Włoszech) oraz Poundland/Dealz (sieć sklepów działających w modelu zakupów impulsowych artykułów spożywczych, ogólnego przeznaczenia, sezonowych i artykułów pierwszej potrzeby sprzedawanych w formule cen jednorodnych. Sieć działa od 1990 r. w Wielkiej Brytanii pod marką Poundland, prowadząc 818 sklepów, wg stanu na 31 marca 2021 r.) W ramach międzynarodowej ekspansji Poundland, w 2011 r. wprowadzona została marka Dealz, która wg stanu na 31 marca 2021 r. prowadziła 199 sklepów w Irlandii, Hiszpanii i Polsce. Większe sklepy Poundland oferują produkty pierwszej potrzeby, ubrania i inne artykuły detaliczne, podczas gdy sklepy Dealz i mniejsze sklepy Poundland sprzedają artykuły szybkozbywalne, ogólnego przeznaczenia i artykuły pierwszej potrzeby).

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments