Dzień Inwestora Indywidualnego

X-Trade Brokers chce pozyskać min. 120 tys. klientów, start w ZEA w I poł. br.

Udostępnij

X-Trade BrokersX-Trade Brokers chce pozyskać co najmniej 120 tys. nowych klientów w tym roku. Intencją zarządu jest rozpoczęcie działalności operacyjnej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jeszcze w I półroczu 2021 roku, poinformował prezes XTB Omar Arnaout.

„Mamy jasną wizję rozwoju w 2021 roku. Chcemy pozyskać przynajmniej 120 tysięcy nowych klientów, otwieramy nowe biuro w Dubaju i intensyfikujemy działania na rynkach, na których już jesteśmy obecni” – powiedział Arnaout, cytowany w komunikacie.

„Mocno postawimy również na najwyższą jakość obsługi naszych klientów oraz na technologię i to nie tylko w kontekście naszej platformy xStation oraz xStation Mobile, ale także w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i stabilności. Nawet ostatnie dni udowodniły nam, jak ważna dla klientów jest możliwość inwestowania w interesujące ich instrumenty wtedy, kiedy zechcą. Zrobimy wszystko, by XTB było miejscem, które takie możliwości zapewni; dzisiaj i w przyszłości” – powiedział także prezes.

W ubiegłym roku XTB pozyskało także rekordową liczbę 112 tys. nowych klientów (wzrost o 206,5% r/r).

„W 2020 r. grupa odnotowała kolejny rekord w tym obszarze pozyskując 112 025 nowych klientów, który oznacza nie tylko wzrost o 206,5% w ujęciu rocznym (w 2019 roku XTB pozyskała 36 555 klientów), ale wartość ta odpowiada sumarycznej liczbie klientów pozyskanych w ciągu sześciu ostatnich lat (w latach 2014-2019 Grupa XTB pozyskała 112 825 klientów). Łącznie z usług polskiego brokera skorzystało ponad 261 tys. klientów” – czytamy dalej.

Wraz ze wzrostem ogólnej bazy klienckiej, rośnie także liczba klientów, którzy aktywnie korzystają z możliwości inwestycyjnych oferowanych przez XTB. Liczba aktywnych klientów (takich, którzy przeprowadzili co najmniej jedną transakcję ciągu 12 miesięcy) sięgnęła w 2020 roku 107 287, wobec 45 837 klientów w 2019 roku. Podwoiła się także średnia liczba aktywnych klientów (obejmuje klientów, którzy przeprowadzili co najmniej jedną transakcję w okresie 3 miesięcy) – z 26 582 w 2019 do 58 069 w 2020 roku, podano także.

„Wzrost liczby aktywnych klientów jest i nadal będzie dla nas jednym z największych priorytetów. Pomimo, że wzrosty, które osiągnęliśmy w 2020 roku były bardzo solidne, to celujemy w dalsze zwiększenie naszej bazy zarówno pozyskanych, jak i aktywnych klientów. Zamierzamy jak najlepiej wykorzystać fakt, że coraz większa liczba osób interesuje się inwestowaniem. Myślę tu nie tylko o doświadczonych inwestorach, którzy często już nas znają i inwestują w XTB, ale również o osobach, które dzięki sytuacji, którą obserwujemy na rynkach, dopiero zaczęły się tym tematem interesować”- podkreślił prezes.

Dynamiczny wzrost bazy klientów współgrał z dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną w liczbie zawartych kontraktów w lotach. W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi wyniósł 3 175,2 tys. lotów (2019: 1 597,2 tys. lotów) a rentowność na lota w ujęciu rocznym wzrosła do 251 zł (2019: 150 zł), podano także.

Jak wskazano, aktualnie wysiłki zarządu skupiają się na rozpoczęciu działalności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w RPA.

Pod koniec listopada 2020 r. XTB otrzymało wstępną zgodę regulatora DFSA na prowadzenie działalności maklerskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest to zgoda typu „in principal” czyli wymagająca spełnienia warunków (głównie natury operacyjnej) przed faktycznym rozpoczęciem działalności. Jednym z nich było założenie spółki XTB MENA Limited w DIFC (ang. Dubai International Financial Centre) co nastąpiło dnia 9 stycznia 2021 r.

„Obecnie trwają prace nad spełnieniem pozostałych warunków. Intencją zarządu jest rozpoczęcie działalności operacyjnej w ZEA jeszcze w I półroczu 2021 r. W zakresie RPA, ze względu na złożone lokalne uwarunkowania formalno-prawne, zarząd na chwilę obecną nie jest w stanie wskazać przewidywanej daty rozpoczęcia działalności na tym rynku. Spółka zależna XTB Africa (PTY) Ltd. jest w trakcie procesu licencyjnego od lutego 2019 r.” – czytamy w raporcie.

Jak wskazano, rozwój XTB możliwy jest także poprzez fuzje i przejęcia, zwłaszcza z podmiotami które pozwoliłby osiągnąć grupie synergię geograficzną (rynki wzajemnie się uzupełniające). Tego typu transakcje zarząd realizować zamierza jedynie w przypadku gdy wiązać się będą z wymiernymi korzyściami dla spółki i jej akcjonariuszy.

„Aktualnie XTB nie bierze udziału w żadnym procesie akwizycyjnym” – czytamy dalej.

Według wstępnych danych, w 2020 roku XTB wypracowało najwyższe w historii firmy przychody operacyjne – 797,7 mln zł (wzrost o 233,4 % r/r), skonsolidowany zysk netto – 402,4 mln zł (wzrost o 597,4% r/r) oraz EBIT – 516,3 mln zł (wzrost o 689,3% r/r).

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 281,7 mln zł i były o 107,8 mln zł wyższe r/r. Jak wyjaśniono, wzrost ten był związany przede wszystkim ze zwiększonymi kosztami marketingowymi związanymi z wyższymi nakładami na kampanie online oraz rosnącymi kosztami wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, a także wzrostem zatrudnienia.

„W związku z dynamicznym rozwojem grupy zarząd ocenia, że w 2021 r. łączne koszty działalności operacyjnej mogą kształtować się na poziomie wyższym o około kilkanaście procent do tego, jaki zaobserwowaliśmy w 2020 r. Priorytetem zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej oraz budowanie marki globalnej. W konsekwencji realizowanych działań nakłady na marketing mogą wzrosnąć o ponad 20% w stosunku do roku ubiegłego” – czytamy dalej.

XTB wskazało, że do osiągnięcia bardzo dobrych rocznych wyników finansowych, oprócz obecnej na rynkach przez cały 2020 rok wysokiej zmienności na rynkach finansowych i towarowych, przyczyniły się także cięcia stóp procentowych, które sprawiły, że handel na instrumentach finansowych stał się mocno atrakcyjny dla wielu inwestorów.

„2020 rok był bardzo dobrym rokiem dla XTB. Osiągnięcie trzycyfrowych wzrostów przychodów i zysków nie byłoby jednak możliwe bez kilku wcześniejszych lat wytężonej pracy nad naszym produktem, technologią i doskonaleniem obsługi. Dzięki nim, wykorzystaliśmy szansę na rozwój i wzrost którą dostarczyła ponadprzeciętna zmienność na rynkach. Ten rok udowodnił stabilność fundamentów, na których oparty jest nasz biznes. Chcemy być firmą inwestycyjną pierwszego wyboru, nie tylko dla klientów w Polsce czy Europie, ale na całym świecie” – dodał Arnaout.

W IV kw. ub. roku Grupa XTB odnotowała 140,1 mln zł przychodów z działalności operacyjnej (wobec 89,6 mln zł rok wcześniej) oraz 40,5 mln zł zysku netto (wobec 37 mln zł rok wcześniej).

XTB podało, że równolegle do działalności detalicznej stanowiącej większość przychodów Grupy, XTB rozwija działalność instytucjonalną pod marką X Open Hub (XOH), w ramach której dostarcza płynność i technologię innym instytucjom finansowym, w tym domom maklerskim. W tym obszarze w 2020 roku spółka odnotowała również pięciokrotny wzrost przychodów do 104,9 mln zł, wobec 20,8 mln w 2019 roku.

Zarząd XTB podtrzymał zamiar rekomendowania walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy zgodnie z polityką dywidendową tj. w kwocie na poziomie od 50% do 100% jednostkowego zysku netto spółki za dany rok obrotowy. Jednostkowy zysk netto za rok 2020 wyniósł 418,7 mln zł.

Spółka otrzymała grudnia ub. roku ocenę nadzorczą (BION) wynoszącą 2 [2,46]. W konsekwencji uwzględniając osiągnięte przez spółkę na koniec każdego kwartału 2020 r. łączne współczynniki kapitałowe, jak i otrzymaną ocenę nadzorczą BION, możliwa jest w 2021 r. wypłata dywidendy w wysokości do 75% jednostkowego zysku netto Spółki za rok 2020 w zgodzie z zaleceniami KNF, podano.

„Zarząd planuje przedstawić swoją rekomendację dotyczącą podziału zysku (poziomu dywidendy) w marcu br. po publikacji raportu rocznego” – czytamy także.

Klienci XTB mają dostęp łącznie do 4 500 instrumentów finansowych obejmujących m.in. ponad 2000 prawdziwych akcji z 16 największych światowych giełd oraz fundusze ETF, w tym na towary, nieruchomości i obligacje, a także dostęp do rynku forex i kryptowalut.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

ISBnews
ISBnews
Agencja informacyjna ISBnews od lat dostarcza najistotniejszych informacji o życiu gospodarczym zarówno dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Szeroki przekój depesz ISBnews pozwala każdemu znaleźć interesujący go temat.

Najnowsze

Zobacz również