Wzrost wynagrodzeń w Polsce a rotacja na rynku pracy

1287

W drugim kwartale 2021 r. gospodarka powoli zaczęła wychodzić z kryzysu, na
potwierdzenie tego mamy zadeklarowany o 10% wzrost wynagrodzeń według
danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Czy nadal będziemy obserwować
pozytywną dynamikę w tej dziedzinie i jak wpływa to na rynek pracy?

Wzrost wynagrodzeń w pierwszej połowie 2021 – cyfry

Wynagrodzenia okazały się odporne na kryzys związany z COVID-19. Przeciętne
wynagrodzenie według GUS w pierwszym kwartału 2021 wyniosło 5681,56 zł brutto.
Co oznacza, że wystąpił zatem wzrost wynagrodzeń o 350 zł brutto rok do roku. ”Tak
wysokiej dynamiki wzrostu wynagrodzeń kwartał do kwartału nie zanotowano od
2000 r. W ostatnich 5 latach wynosiła ona maksymalnie 3,2%” – komentuje
wiceminister Robert Tomanek.

Czy naprawdę mamy polepszenie sytuacji?

Sytuacja na rynku pracy będzie się w kolejnych miesiącach systematycznie
poprawiać. Gospodarka powoli się budzi po kryzysie i zaczyna aktywnie generować
popyt na pracowników – dowiadujemy się o tym w komentarzu do danych GUS o
zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw.

Wzrost płac jest czynnikiem zwiększającym rotację pracowników

Prawie 10% wzrostu wynagrodzeń jest również wynikiem niewystarczającej
podaży pracowników.

Wzrost zatrudnienia obserwujemy od kwietnia 2021 r., niemniej jednak liczba
zatrudnionych nie osiągnęła jeszcze poziomu, jaki mieliśmy przed pandemią.
Opublikowane przez GUS dane pozwalają zrobić prognozę, że w drugim półroczu
tego roku, z uwagi na dobrą sytuację w eksporcie, możemy się spodziewać dalszego
wzrostu zatrudnienia. W całym 2021 roku prognozuje się, że wynagrodzenia w
sektorze przedsiębiorstw wzrosną o około 7%.

Wzrost płac jest czynnikiem zwiększającym rotacje pracowników – dla wielu z nich
wyższa płaca jest istotnym elementem, dla którego warto podjąć starania związane
ze zmianą pracy. To skutek wprowadzenia przez firmy rozwiązań opartych na
technologii i automatyzacji prostych procesów co w swojej kolejności powoduje
spadek podaży pracowników.

Statystyka również mówi, że odsetek osób, które zmieniły pracodawcę w pierwszym
półroczu, zmniejszył się o 3%, a do poziomu 20% wzrósł odsetek osób, które
zmieniły stanowisko u tego samego pracodawcy.

Najczęściej pracę zmieniano w obszarze sprzedaży – na stanowisku sprzedawcy lub
kasjera – 36 %, a najmniejszy stopień rotacji widzimy na takich stanowiskach jak,
kierowcy i najwyższa kadra zarządzająca – około 10%. Rotację wewnątrz firmy
najczęściej obserwujemy dla kadry kierowniczej średniego szczebla oraz mistrzów i
brygadziści – prawie 30%.

Aktualne i sprawdzone oferty pracy znajdziesz tutaj.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments