Dzień Inwestora Indywidualnego

Wzrost minimalnego wynagrodzenia – zobacz ile wyniesie i kto skorzysta

Udostępnij

W 2023 roku płaca minimalna zostanie podniesiona dwa razy. Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z 3010 do 3490 złotych. To wzrost o 15,9%, czyli rekordowa podwyżka płacy minimalnej w naszym kraju. Mało tego, następnie już 1 lipca 2023 roku minimalne wynagrodzenie zostanie podniesione do 3600 PLN.

Rząd szacuje, że dzięki temu wyższe pensje w przyszłym roku otrzyma około 3,05 miliona osób. Mało tego – inni pracownicy także na tej podwyżce skorzystają, ponieważ wzrosną świadczenia powiązane z płacą minimalną, w tym choćby maksymalne odprawy i dodatki za pracę w nocy.

Rekordowa podwyżka płacy minimalnej skutkiem wysokiej inflacji Propozycja podwyżki

Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku wzrośnie dwukrotnie z powodu ekstremalnie wysokiej inflacji. Łącznie w skali roku “najniższa krajowa” wyniesie średnio 3545 złotych brutto miesięcznie.

Z kolei minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2023 roku będzie wynosić 22,80 PLN. To wzrost o 3,10 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 roku, czyli o 15,7%. Od 1 lipca minimalna stawka godzinowa wzrośnie natomiast do 23,50 PLN.

W efekcie, według szacunków rządu gospodarstwa domowe zyskają w ten sposób w przyszłym roku dodatkowe 15,7 miliarda złotych.

Czym jest minimalne wynagrodzenie za pracę?

Wynagrodzenie minimalne to ustalona przepisami prawa najniższa kwota, jaką pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi świadczącemu pracę na podstawie umowy o pracę.

Wynagrodzenie minimalne jest podstawową gwarancją ochrony pracownika przed wyzyskiem ze strony pracodawcy, z drugiej jednak strony stanowi przeszkodę w zwalczaniu bezrobocia.

Bez względu na poglądy na kwestie ekonomiczne w tym zakresie nie należy zapominać, że zarówno w interesie pracownika, jak i pracodawcy, leży terminowe wypłacanie godziwego wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Wynagrodzenie minimalne to również ważny wskaźnik, decydujący nie tylko o zarobkach najniżej uposażonych pracowników, ale również o kwocie wolnej od zajęć, wysokości niektórych dodatków czy zaliczek oraz oczywiście minimalnej stawki godzinowej.

Kto najbardziej skorzysta na wzroście najniższej krajowej? podwyżki w 2022

Proporcjonalnie najwięcej osób zarabiających najniższą pensję jest zatrudnionych w branży zakwaterowania i gastronomii. Stanowią oni aż 41% ogółu pracujących w tym sektorze. Inne istotne sektory gospodarki pod tym względem , to:

 • Budownictwo (33,7%)
 • Inna działalność usługowa (21,6%)
 • Handel i naprawa pojazdów (20,6%)

Wyższe odprawy przy zwolnieniach

Warto jednak zauważyć, że na podwyżce minimalnego wynagrodzenia skorzystają nie tylko osoby zarabiające najniższe stawki, ale również pozostali pracownicy. Z wysokością najniższej pensji są bowiem powiązane także inne świadczenia pracownicze.

Jednym z nich jest odprawa przysługująca w razie zwolnienia grupowego lub przy rozwiązaniu umowy przez firmę zatrudniającą co najmniej 20 pracowników z przyczyn niedotyczących zatrudnionego. Świadczenie takie nie może przekroczyć piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 52 350 złotych w pierwszym półroczu 2023 roku i 54 000 PLN w drugim.

Wyjątek od tej zasady dotyczy firm, które odnotowały spadek obrotów lub wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń w okresie pandemii. W ich przypadku limit odpraw wyniesie odpowiednio 34 900 złotych w pierwszym półroczu 2023 roku i 36 000 PLN w drugim. Wyjątek ten będzie obowiązywać aż do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19.

Wyższe odszkodowania i gwarantowane wynagrodzenia

Wrosną także minimalne wysokości odszkodowania z tytułu dyskryminacji lub mobbingu oraz najniższe gwarantowane wynagrodzenie za czas przestoju, który nie jest spowodowany z winy zatrudnionego.

Te wartości wyniosą 3490 złotych w pierwszym półroczu i 3600 PLN w drugim. Z kolei maksymalne świadczenie szkoleniowe dla osoby zwolnionej z pracy wyniesie odpowiednio 6980 złotych i 7200 PLN.

Wyższe dodatki za nocną zmianę Mężczyzna liczący podwyżkę

Od nowego roku wyższy będzie również dodatek za pracę w nocy. Wynosi on 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

Jego wysokość zmienia się więc w zależności od liczby dni roboczych w danym miesiącu. W 2023 roku wyniesie on za godzinę pracy w nocy:

 • Styczeń – 4,15 PLN
 • Luty – 4,36 PLN
 • Marzec – 3,79 PLN
 • Kwiecień – 4,59 PLN
 • Maj – 4,15 PLN
 • Czerwiec – 4,15 PLN
 • Lipiec – 4,29 PLN
 • Sierpień – 4,09 PLN
 • Wrzesień – 4,29 PLN
 • Październik – 4,09 PLN
 • Listopad – 4,50 PLN
 • Grudzień – 4,74 PLN
Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również