Wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn – rząd uchwalił ustawę

Udostępnij

W czwartek 26 stycznia Sejm uchwalił ustawę deregulacyjną, nowelizującą kilkanaście ustaw w tym ustawę o podatku od spadków i darowizn. Posłowie w głosowaniu przyjęli 8 spośród 27 poprawek, jakie zostały zgłoszone do projektu ustawy w trakcie drugiego czytania. Za przyjęciem ustawy było 271 posłów, przeciw głosowało 177, wstrzymało się 2 posłów.

Nowelizacja ta przewiduje w szczególności podniesienie kwot wolnych w podatku od spadków i darowizn od 1 lipca 2023 roku.

Kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn w górę

Limit dla I grupy podatkowej kwota wolna od podatku

W rezultacie przyjętej ustawy deregulacyjnej, od 1 lipca zwolnione będzie z podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie 5 lat kwotę 36 120 złotych od jednej osoby lub 108 360 PLN od kilku osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do pierwszej grupy podatkowej.

Do pierwszej grupy podatkowej zaliczani są: małżonek, rodzeństwo, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), ojczym, macocha, pasierb, wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, teściowie, zięć i synowa.

Limit dla II grupy podatkowej

Z kolei w przypadku nabywcy zaliczonej do drugiej grupy podatkowej, opodatkowaniu podlegać będzie nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości 27 090 złotych od jednej osoby oraz 81 270 PLN w przypadku nabycia od kilku osób.

Do drugiej grupy podatkowej zaliczani są: rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie rodzeństwa, małżonkowie rodzeństwa małżonków, zstępni i małżonkowie pasierbów oraz małżonkowie innych zstępnych.

Limit dla III grupy podatkowej

Jeśli nabywca jest zaliczony do trzeciej grupy podatkowej, wtedy limity wyniosą 18 060 złotych od jednej osoby oraz 54 180 PLN od wielu osób. Do trzeciej grupy zaliczane są wszystkie osoby nieuwzględnione w poprzednich grupach.

Nowe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn będą obowiązywać od 1 lipca

Co istotne, okresy pięcioletnie, które brane będą tutaj pod uwagę, liczone będą od 1 lipca 2023 roku. Ponadto nowelizacja ta zmieniła także zdanie pierwsze art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, które otrzymało następujące brzmienie:

“Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz w pięcioletnim okresie, o którym mowa w ust. 1, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych dotychczas w tym okresie”.

Ustawa trafi teraz do dalszych prac w Senacie.

Obecne kwoty wolne

Warto dodać, że Obecnie, od 13 października 2022 do 30 czerwca 2023, kwoty wolne od podatku wynoszą:

  • 10 434 PLN w pierwszej grupie podatkowej
  • 7878 PLN w drugiej grupie podatkowej
  • 5308 PLN w trzeciej grupie podatkowej
Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również