Wyraźnie spada liczba bezrobotnych! Jest najnowszy raport GUS

161

Uśmiechnięta rodzina na zakupachGłówny Urząd Statystyczny opublikował dziś najnowszy raport nt. sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce w kwietniu 2022 roku. Wynika z niego, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w skali roku bardziej niż w poprzednich miesiącach, a wzrost przeciętnych miesięcznych nominalnych wynagrodzeń brutto był najwyższy od ponad piętnastu lat.

W kwietniu br. ubyło osób bezrobotnych

Z raportu GUS wynika, że w końcu kwietnia br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 878,0 tys. bezrobotnych. To spadek o 24,1 tys., tj. o 2,7 proc. w stosunku do marca br. i o aż 175,8 tys., tj. o 16,7 proc. w stosunku do kwietnia 2021 r. Fakt ten sprawił, że stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się do 5,2 proc. z 5,4 proc. raportowanego w marcu br. i 6,3 proc. notowanego przed rokiem.

Oznacza to, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych oraz stopa bezrobocia rejestrowanego nadal kształtują się znacznie poniżej poziomu sprzed roku.

W poszczególnych województwach stopa bezrobocia kształtowała się w granicach od 2,9 proc. w wielkopolskim do 8,3 proc. w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z marcem br. stopa bezrobocia obniżyła się w większości województw (najbardziej w kujawsko-pomorskim, podkarpackim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim – po 0,3 p.proc.), oprócz śląskiego, gdzie nie uległa zmianie.

W porównaniu z sytuacją sprzed roku bezrobocie zmniejszyło się już z kolei we wszystkich województwach, w największym stopniu w warmińsko-mazurskim (o 1,9 p.proc.).

Bezrobocie w Polsce | Źródło: GUS

Pracownicy się cieszą, emeryci i renciści rozpaczają

Równocześnie dowiedzieliśmy się także, że wzrost przeciętnych miesięcznych nominalnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw w skali roku był najwyższy od ponad piętnastu lat.

– Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu br. wyniosło 6626,95 zł, tj. o 14,1% więcej niż przed rokiem (wobec wzrostu o 12,4% w marcu br. i o 9,9% w kwietniu ub. roku) – czytamy w raporcie GUS.

To też sprawiło, że pomimo dalszego przyspieszenia dynamiki wzrostu cen konsumpcyjnych, siła nabywcza płac dalej rosła i to tempie wyższym niż przed miesiącem. Wzrosła ona bowiem w kwietniu o 1,7 proc. w skali roku (wobec wzrostu o 1,4 proc. w marcu br. oraz o 5,2 proc. w kwietniu ub. roku).

Powodów do zadowolenia nie mieli jednak emeryci i renciści. Nominalne emerytury i renty brutto w obu systemach wzrosły bowiem w mniejszym stopniu niż wynagrodzenia, a ich siła nabywcza po raz kolejny spadła.

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w kwietniu br. wyniosła 2884,00 zł i była o 10,2% wyższa niż przed rokiem, zaś przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w kwietniu br. wzrosła o 4,4% w skali roku i ukształtowała się na poziomie 1522,21 zł.

To też sprawiło, że siła nabywcza przeciętnego świadczenia z systemu pozarolniczego była niższa niż rok wcześniej o 2,2 proc., a w przypadku rolników indywidualnych aż o 7,4 proc.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments