Wynagrodzenia wyraźnie spadają, a inflacja rośnie! Polaków stać na coraz mniej

Udostępnij

zarobki politykówWe wtorek, 20 września 2022 roku Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport, z którego wynika, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w sierpniu 2022 r. w porównaniu z sierpniem 2021 r. o 12,7 proc. i wyniosło 6583,03 zł (brutto), zaś względem lipca 2022 r. zmalało ono o 2,9 proc.

Przeciętny Polak zarobił w sierpniu 6583,03 zł brutto

W sierpniu 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw spadło się w stosunku do lipca 2022 r. o 2,9 proc., a w porównaniu z sierpniem 2021 r. wzrosło „zaledwie” o 12,7 proc. do 6583,03 zł brutto.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw | Źródło: GUS

Spadek przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto odnotowano prawie we wszystkich sekcjach PKD 2007, z czego największy w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” (o 33,6 proc.), gdzie wynagrodzenia wyniosły 9944,69 zł (miesiąc wcześniej 14975,43 zł), w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” (o 30,8 proc.) i płacą w wysokości 8241,87 zł (miesiąc wcześniej 11910,56 zł) oraz w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” (o 17,1 proc.), gdzie wynagrodzenia zmniejszyły się do 9138,90 zł (miesiąc wcześniej wyniosły 11020,26 zł).

Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że zmniejszenie się przeciętnych wynagrodzeń w sierpniu 2022 r. względem lipca 2022 r. spowodowane było wypłatami w poprzednim miesiącu m.in. premii kwartalnych, półrocznych, motywacyjnych, jubileuszowych, nagród z okazji Dnia Leśnika i Dnia Energetyka, a także podwyżki wynagrodzeń wraz z ich wyrównaniem, wypłaty premii z powodu inflacji, dodatkowych nagród jednorazowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń).

Przeciętny Polak zarobił w sierpniu 4 730,25 zł netto

Należy tu jednak podkreślić, że kwoty podawane przez GUS są kwotami brutto. Netto, czyli „na rękę” przeciętny Polak zarobił bowiem w sierpniu 2022 r. nie 6583,03 zł, a 4730,25 zł.

642,50 zł z kwoty brutto potrącone zostało bowiem na składkę emerytalną, 98,75 zł na składkę rentową, 161,28 zł na ubezpieczenie chorobowe a 511,25 zł na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto, pobrano także 439 zł na zaliczki z tytułu podatku dochodowego.

Warto tu także wspomnieć, iż jeżeli pracownik zarabia 6583,03 zł brutto, jego pracodawcę kosztuje to aż 7931,23 zł.

Polaków stać na coraz mniej

Mimo, że w skali roku, a więc w sierpniu 2022 r. w porównaniu z sierpniem 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 12,7 proc., to jednak Polaków zarabiających średnią pensję stać dziś na wyraźnie mniej niż jeszcze 12 miesięcy temu.

By zdać sobie bowiem sprawę z tego, czy dzięki wzrostowi wynagrodzeń Polaków faktycznie stać na coraz więcej, najnowsze dane zestawić należy z raportem o inflacji. Wynika z niego, że ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły w sierpniu br. w stosunku do sierpnia 2021 r. aż o 16,1 proc. (przy wzroście cen towarów – o 17,5 proc. i usług – o 11,8 proc.). Na uwagę zasługuje fakt, iż ostatni raz inflację na wyższym poziomie w skali roku widzieliśmy w marcu 1997 roku. Ceny rosły wówczas o 16,6 proc.

Fakt ten sprawia, że mimo wzrostu wynagrodzeń o 12,7 proc., Polaków realnie stać na coraz mniej.

Warto tu jednak podkreślić, iż dane te odnoszące się jedynie do sektora przedsiębiorstw i dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 2007, a liczba pracujących przekracza 9 osób. Sektor przedsiębiorstw stanowi zaś jedynie część gospodarki narodowej, co znaczy, że dane dotyczą tylko i wyłącznie wybranych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Arkadiusz Jóźwiak
Arkadiusz Jóźwiak
Autor licznych felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii, a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Prelegent wielu konferencji inwestycyjnych oraz szkoleń online. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019 oraz zdobyciem statuetki NEXUS w kategorii Analityk Roku 2019.

Najnowsze

Zobacz również