NAJWIĘKSZY KONGRES
INWESTYCYJNY W EUROPIE 
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
27-28 Marca 2020