Wnioski elektroniczne w Prawie budowlanym

378

W dniu 11 grudnia 2020 r. do podpisu Prezydenta została skierowana ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa („Ustawa”), która po raz kolejny nowelizuje ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Tym razem zmiany te mają na celu przede wszystkim umożliwienie inwestorom oraz innym uczestnikom procesu budowalnego składania wniosków, w tym także wniosków o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, elektronicznie. Ponadto, w ramach cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego zakłada się wprowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy, utworzenie nowego elektronicznego centralnego rejestru osób, które mają uprawnienia budowlane (e-CRUB), jak również utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Czekamy na publikację w Dzienniku Ustaw, ale już teraz wiadomo, że po wejściu w życie Ustawy, pojawi się możliwość składania wielu różnych wniosków lub zgłoszeń, w tym oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, nie tylko w formie papierowej (jak dotychczas), ale też elektronicznej. Dokumenty będzie można złożyć przy wykorzystaniu podpisu zaufanego lub też wykorzystując kwalifikowany podpis elektroniczny. 

W ustawie Prawo budowlane zostanie wprowadzona możliwość złożenia wniosku:

 • o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
 • o pozwolenie na rozbiórkę;
 • o pozwolenie na budowę wraz z załączeniem projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w postaci elektronicznej;
 • o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego;
 • o zmianę pozwolenia na budowę;
 • o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego;
 • o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia;
 • o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych;
 • o wydanie decyzji wyłączającej stosowanie niektórych obowiązków w stosunku do kierownika budowy;
 • o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
 • o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego;
 • o pozwolenie na użytkowanie.
 • Co więcej będzie można dokonać:
 • zgłoszenia robót budowlanych (niewymagających dołączenia projektów);
 • zgłoszenia rozbiórki;
 • zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
 • zawiadomienia o zakończeniu budowy;
 • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Na uwagę zasługują także przepisy przejściowe. W tym zakresie wskazujemy, że większość wniosków będzie mogła być składana elektronicznie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia Ustawy. Jednakże część wniosków (np. o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym w formie elektroniczne, o jego zmianę czy też o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego) dopiero po upływie 6 miesięcy: Oznacza to, że w praktyce cyfryzacja w budownictwie rozpocznie się najwcześniej końcem stycznia 2021 roku. 

Już teraz wzory niektóre z wniosków, zgłoszeń i zawiadomień, można wypełnić online na portalu e-budownictwo.gunb.gov.pl. W dalszym ciągu jednak wypełniony dokument trzeba wydrukować i przesłać do urzędu pocztą tradycyjną. Co istotne, strona e-budownictwo i jej funkcjonalności są nadal w budowie. W dniu 14 grudnia 2020 r. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego rozpoczął szerokie konsultacje dotyczące cyfryzacji procedur budowlanych i inwestorzy, projektanci i urzędnicy mogą wypełnić ankietę dotyczącą funkcjonalności nowej strony e-budownictwo,  w tym prototypu nowej aplikacji zintegrowanej z mapą.

Podsumowując, cyfryzacja procesu budowlanego jest bardzo ważnym, jeżeli nie niezbędnym elementem usprawnienia procesu inwestycyjno-budowlanego. Wejście w życie omawianych przepisów, da inwestorom wybór, czy chcą składać wnioski elektronicznie czy tradycyjnie pocztą. W efekcie cyfryzacji mają powstać rozwiązania umożliwiające przeprowadzenie wielu czynności określonych w Prawie budowlanym za pośrednictwem internetu. W konsekwencji cały proces budowlany ma potencjał do sprawniejszego niż dotychczas przebiegu. W szczególności, gdy weźmiemy też pod uwagę zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawie geodezyjnym i kartograficznym.  

Stan na 15.12.2020 r.

Autor: dr Joanna Barzykowska – adwokat, wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k.

Poprzedni artykułKredyt frankowy, nie taki groźny jak go malują

Następny artykułPodatek cukrowy, czyli wyższe ceny słodzonych napoi
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments