Windykacja przedsiębiorstw – na czym polega i jak przebiega?

Udostępnij

Gdy kontrahent nie zapłaci faktury, wierzyciel jak najszybciej powinien poinformować go o zadłużeniu i monitorować sytuację, by nie dopuścić do tego, że dług urośnie do dużych rozmiarów, bo tym trudniej będzie go odzyskać.

windykacja payhelpTelefoniczne przypomnienie i wezwanie do zapłaty to pierwsze kroki. Jeśli nie przyniosą rezultatu, wierzyciel musi zadecydować, czy będzie prowadził windykację długu samodzielnie czy też powierzy ją firmie windykacyjnej.

Trudności z odzyskaniem należności od kontrahenta to codzienność wielu przedsiębiorców. Niemożność zapłacenia faktury może wynikać z tego, że kontrahent celowo unika obowiązku, ale równie dobrze może to być od niego niezawinione, tzn. sam nie może wyegzekwować swoich wierzytelności, w efekcie czego nie jest w stanie realizować swoich zobowiązań. W tym drugim wariancie tworzy się niebezpieczny efekt kuli śniegowej, w którym problemy jednej firmy przyczyniają się do powstania kłopotów innej.

Dla przedsiębiorców, którzy prawidłowo wykonali usługę lub dostarczyli towar, najważniejszy jest jednak nie powód zaległości, ale to, kiedy nabywca dokona spłaty długu. Namnażające się faktury bez pokrycia mogą postawić ich w trudnej sytuacji, w których sami utracą płynność finansową.

To scenariusz, któremu trzeba zapobiec. Już w chwili wystąpienia opóźnienia wierzyciel powinien podjąć, w swoim najlepszym interesie, działania, by nie dopuścić do tego, by wysokość zobowiązań od opóźniającego się kontrahenta rosła (w sytuacji, gdy na jego rzecz wykonał wiele usług lub dostarczył większe ilości towaru) lub stała się nieegzekwowalna.

Krok pierwszy – wezwanie do zapłaty

Wierzyciel powinien przypominać dłużnikowi o przekroczonej dacie płatności. Na potrzeby dalszych działań należy skierować też jedno formalne wezwanie do zapłaty. Nie jest to pismo procesowe, jego treścią nie rządzą rygory. Nie ma konieczności przedstawiania całego stanu faktycznego sprawy, ale ważne jest określenie podstawy żądania zapłaty (np. faktura sprzedaży numer … z dnia …) i jej wartości.

W braku reakcji wierzyciel powinien wystosować drugie wezwanie, tym razem zatytułowane jako przedsądowe wezwanie do zapłaty. Z jego treści wynikać ma, że w braku spełnienia świadczenia przed upływem wyznaczonego terminu sprawa zostanie skierowana do sądu, a kosztami postępowania obciążony zostanie dłużnik.

W wezwaniu do zapłaty można dłużnika poinformować o odsetkach, które naliczane są za każdy dzień zwłoki.

Przeczytaj również jak napisać wezwanie do zapłaty: https://payhelp.pl/blog/jak-napisac-skuteczne-wezwanie-do-zaplaty/

Gdy pojawią się długi, warto rozmawiać

Równocześnie ze skierowaniem wezwania do zapłaty wierzyciel może zastosować inne środki dyscyplinujące, np. poinformować dłużnika, że jeśli nie ureguluje należności, zostanie w przyszłości pozbawiony rabatów, udziału w programie lojalnościowym albo w ogóle wykluczony będzie z grona kontrahentów. Jeśli narastanie długu jest wynikiem złej woli kontrahenta, to świadomość tego, że może zostać pozbawiony profitów, może przekonać go do wykonania zobowiązania.

Jeśli należność nie jest duża, a kontrahent do tej pory dał się poznać z dobrej strony, wierzyciel może wyciągnąć do niego pomocną dłoń – wszak w każdym biznesie są lepsze i gorsze okresy. Zamiast od razu stawiać sprawę „na ostrzu noża” i grozić sądem, może zaproponować dłużnikowi rozłożenie płatności na raty lub wydłużenie terminu spłaty. Już to może wystarczyć, by powrócił on do terminowych spłat.

Samodzielnie czy z udziałem firmy windykacyjnej?

Wierzyciel może prowadzić działania windykacyjne, czyli zmierzające do odzyskania długu, samodzielnie lub zaangażować do tego firmę windykacyjną. W tym drugim przypadku firma weźmie na siebie wszystkie formalności związane z odzyskaniem należności, a o podejmowanych krokach będzie informowała klienta.

Na rynku działają dziesiątki firm windykacyjnych. Dokonując wyboru, należy wziąć pod uwagę opinie na temat ich skuteczności. Argumentem za nawiązaniem współpracy może być też sposób rozliczeń. Niektóre firmy pobierają wynagrodzenie dopiero po skutecznym wyegzekwowaniu wierzytelności (np. Payhelp).

Dochodzenie roszczeń w sądzie

Jeśli działania przedsądowe nie przyniosą rezultatu, pozostaje skierowanie sprawy do sądu. W zależności od podstaw roszczenia postępowanie może być:

  • nakazowe,
  • upominawcze lub
  • w trybie zwyczajnym.

Tryby upominawczy i nakazowy nie wymagają stawiennictwa stron. Sąd wystawia nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym i dopiero gdy dłużnik zakwestionuje go (wniesie sprzeciw lub zarzuty – w zależności od trybu postępowania), dojdzie do wyznaczenia rozprawy.

Koszty związane z procesem ponosi dłużnik, więc wierzyciel nie musi obawiać się, że postępowanie pogorszy jego sytuację finansową.

Najnowsze

Zobacz również