WIGTRACER – jak działa makroekonomiczny barometr koniunktury giełdowej?

GPW

Nie jest żadną tajemnicą, że stopy zwrotu na poszczególnych rynkach akcji zależą od wielu czynników makroekonomicznych. W grę wchodzą tutaj zarówno oczekiwane wyniki finansowe największych spółek jak i tempo wzrostu całej gospodarki danego kraju. Jak zatem skutecznie mierzyć tętno giełdy?

Z pomocą przychodzą tutaj różnego rodzaju zaawansowane wskaźniki makroekonomiczne, uwzględniające wiele zmiennych. W przypadku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie takim narzędziem jest między innymi WIGTRACER. Co kryje się pod tą nazwą i jak działa ten barometr warszawskiej koniunktury giełdowej? Przekonamy się poniżej:

WIGTRACER – co to jest? Warszawskie Indeksy Giełdowe

Makroekonomiczny barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER jest wskaźnikiem złożonym służącym do orientacyjnej oceny sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przewidywania kierunków zmian w horyzoncie średnioterminowym, zgodnym z cyklem koniunkturalnym Kitchina w gospodarce.

WIGTRACER obliczany jest od listopada 2011 roku.

Jak działa WIGTRACER?

WIGTRACER jest zbudowany w oparciu o zestaw odpowiednio dobranych polskich zmiennych makroekonomicznych reprezentujących sferę realną i finansową gospodarki. Selekcja zmiennych do budowy barometru została dokonana w oparciu o analizę synchronizacji (współbieżności) mierników makroekonomicznych względem indeksu WIG.

Budowa barometru WIGTRACER

Do budowy barometru WIGTRACER wykorzystano zmienne spełniające kryterium największego wyprzedzenia względem Warszawskiego Indeksu Giełdowego oraz wykazujące wysoką siłę powiązania z WIG. Zmienne zakwalifikowane do budowy WIGTRACER opisują najważniejsze sfery życia gospodarczego, determinujące zachowanie się koniunktury giełdowej, czyli:

  • Mierniki podaży pieniądza
  • Stopy procentowe NBP
  • Zachowanie się kursu złotego względem innych walut
  • Mierniki inflacji
  • Zmienne opisujące sytuację w sektorze bankowym i produkcyjnym.

Kolejnymi etapami prowadzącymi do uzyskania końcowej postaci barometru są:

  • Analiza synchronizacji szerokiego spektrum wskaźników makroekonomicznych opisujących sferę realną i finansową gospodarki z indeksem giełdowym WIG polegająca na ustaleniu korelacji wzajemnej oraz ustaleniu przesunięć czasowych punktów zwrotnych cyklu wskaźnika względem składnika cyklicznego WIG
  • Selekcja wskaźników wykazujących największe wyprzedzenie względem WIG i największą siłę powiązania z tym indeksem
  • Ustalenie wag – każdej kategorii zmiennych przypisano odpowiednie wagi, które są niezmienne od początku obliczania barometru
  • Normalizacja zmiennych – ma na celu zapewnienie porównywalności WIGTRACER z indeksem WIG, dlatego analizowane szeregi poddano przekształceniom, tak aby uzyskać porównywalne amplitudy wahań
  • Łączenie wskaźników i budowa wskaźnika złożonego – WIGTRACER jest wskaźnikiem o znormalizowanej amplitudzie i został obliczony jako średnia ważona wyselekcjonowanych wskaźników prostych.

Co konkretnie sygnalizuje WIGTRACER? krach na giełdzie

WIGTRACER pomaga ustalić orientacyjnie, czy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mamy długoterminową hossę czy bessę. Z reguły podążanie wskaźnika w dół oznacza, że gospodarka jest w fazie spowolnienia lub nawet recesji. Jak łatwo się domyślić, zazwyczaj takiej sytuacji gospodarczej towarzyszy bessa na rynku akcji.

Z kolei tendencja wzrostowa wskaźnika WIGTRACER oznacza poprawę wskaźników ekonomicznych, a w gospodarce mamy fazę ożywienia gospodarczego lub ekspansji gospodarczej, czemu towarzyszą wzrosty na rynku akcji.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments