Uważaj, gdy przyjdą skontrolować Twój piec

669

Jak doskonale wiadomo, w całej Polsce w sezonie grzewczym nasila się problem smogu. Aby z nim walczyć, gminy mogą przeprowadzić kontrolę pieca w domach i mieszkaniach. Strażnicy miejscy lub uprawnieni urzędnicy sprawdzają jakość paliwa grzewczego oraz kontrolują rodzaj wykorzystywanego opału do ogrzania nieruchomości.

Jak wygląda kontrola pieca w sezonie grzewczym i kto może się jej spodziewać? Jakie są uprawnienia kontrolerów pieców? Na co należy uważać? Jakie kary grożą za łamanie przepisów dotyczących ogrzewania? Odpowiedzi na te pytania zostaną przedstawione poniżej:

Kogo może spotkać kontrola pieca? Kocioł gazowy

Kontrola pieca ma na celu sprawdzenie, czy w danym domu lub mieszkaniu nie są naruszane przepisy dotyczące ochrony środowiska. To element działań służących walce ze smogiem, który powstaje także na skutek emisji zanieczyszczeń z domowych kominów. Kontrole pieców mają na celu ochronę nie tylko przyrody, ale i ludzkiego zdrowia, któremu smog poważnie zagraża.

W kwestii kontroli pieca podstawę prawną stanowi art. 379 i kolejne Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Na jej podstawie kontrola pieca może spotkać absolutnie każdego. Kontrolerzy mają bowiem prawo wstępu na prywatne posesje. Mogą oni odwiedzać zatem zarówno budynki mieszkalne, jak i zakłady przemysłowe, punkty usługowe czy wszelkie inne obiekty.

Kontrola może być rutynowa lub nastąpić w związku z otrzymanym zgłoszeniem. Ta sama posesja może zostać skontrolowana wielokrotnie, jeśli zgłoszenia się powtarzają.

Kim są kontrolerzy?

Organy odpowiedzialne za nadzór nad realizacją polityki antysmogowej to:

 • Marszałek województwa
 • Starosta
 • Wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Osoby te mogą upoważnić swoich podwładnych do przeprowadzania kontroli pieców. Do kontroli upoważnieni są zatem strażnicy miejscy (gminni) oraz urzędnicy gminy, miasta, powiatu i urzędu marszałkowskiego. Co ważne, prawo do kontroli mają tylko konkretni urzędnicy, których do tego upoważniono, a nie automatycznie wszyscy.

Uprawnienia kontrolerów

Uprawnienia kontrolerów określa art. 379 ustawy o ochronie środowiska. Są one następujące:

 • Prawo wstępu przez całą dobę (wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem) na teren posesji lub obiektu, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza
 • Prawo wstępu w godzinach od 6.00 do 22.00 (wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem) na teren innych posesji lub obiektów, w tym prywatnych nieruchomości
 • Prawo do przeprowadzenia niezbędnych czynności kontrolnych i badań
 • Prawo do żądania informacji ustnie lub na piśmie
 • Prawo do wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego
 • Prawo do żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych związanych z przeprowadzaną kontrolą.

Jak zatem widzimy, urzędnika lub strażnika miejskiego upoważnionego do przeprowadzania kontroli trzeba wpuścić na posesję, a także – jeśli tego zażąda – do domu.

Co grozi za odmowę wpuszczenia kontrolera do domu?

Niewpuszczenie do kontroli pieca stanowi złamanie prawa. W takiej sytuacji kontrolerzy mogą wezwać policję i wejść na posesję w jej asyście. Za utrudnianie lub udaremnienie kontroli art. 225 Kodeksu karnego przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3.

Przebieg kontroli

Kontrola pieca w sezonie grzewczym może przebiegać różnie, jednak jej celem jest zawsze ustalenie, czy doszło do naruszenia przepisów. Kontrolerzy rozmawiają z zastanymi osobami, pytając o stosowany typ ogrzewania, spalany opał i inne powiązane kwestie. Mogą także zażądać przedstawienia dokumentów związanych z zakupem opału lub potwierdzających, że z posesji są prawidłowo odbierane śmieci.

Osoby przeprowadzające kontrolę mogą także zejść do kotłowni i zajrzeć do pieca, żeby sprawdzić, czym palimy. Urzędnicy mają prawo robić zdjęcia, zbadać wnętrze pieca specjalnymi narzędziami, a także pobierać próbki popiołu (do badań na miejscu lub później w laboratorium). Kontrolerzy przyjrzą się również składowanemu opałowi.

Kontroler może również sprawdzić samo źródło ciepła. Urzędnik lub strażnik miejski obejrzy piec, sprawdzając, czy jest zgodny z normami i przepisami obowiązującymi w danym regionie. Na tym etapie właściciel może zostać zobowiązany do przedstawienia dokumentów dotyczących pieca i jego sprawności.

Po zakończeniu kontroli zostaje sporządzony protokół, który osoba kontrolowana otrzymuje do podpisu (urzędnik także musi się podpisać) i uzyskuje w jednym egzemplarzu.

Jakie mamy prawa podczas kontroli?

Osoba kontrolowana ma przede wszystkim prawo do uczestniczenia w kontroli. Nie wolno jednak przeszkadzać urzędnikom czy zatajać informacji. Nie może także żądać opuszczenia posesji w godzinach od 6.00 do 22.00.

Po zakończeniu kontroli i spisaniu protokołu osoba skontrolowana może zgłaszać do niego zastrzeżenia i uwagi. Może również zdecydować, że nie podpisze protokołu. W takiej sytuacji kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, staroście lub marszałkowi województwa.

Czym można palić w piecu? Para siedząca przy kominku

W Polsce obowiązuje od kilku lat ustawa antysmogowa, która pozwala karać mieszkańców za nieprzestrzeganie lokalnych uchwał antysmogowych. Od 1 września 2019 roku w Krakowie obowiązują takie przepisy, w efekcie czego w stolicy Małopolski nie można palić w piecach ani węglem, ani drewnem.

W wielu miejscach w Polsce palenie węglem nie jest jednak zakazane – w przeciwieństwie do śmieci wszelkiego rodzaju. W piecach przeznaczonych na opał stały praktycznie wszędzie można natomiast palić:

 • Ekogroszkiem
 • Pelletem
 • Brykietem drzewnym
 • Brykietem ze słomy, zbożem, odpadami roślinnymi wszelkiego rodzaju.

Czym nie można palić?

Okazuje się, że czasowe odstąpienie od stosowania norm jakościowych węgla nie znosi zakazu sprzedaży dla gospodarstw domowych paliw stałych takich, jak:

 • Muły węglowe
 • Flotokoncentraty
 • Węgiel brunatny.

Całkowicie zabronione jest oczywiście także spalanie w domowych piecach lakierowanego, impregnowanego czy malowanego drewna, odpadów, śmieci oraz wszelkich chemikaliów.

Dodatkowo, w niektórych gminach w południowej Polsce, gdzie obowiązują uchwały antysmogowe, istnieje także zakaz spalania miału węglowego z dużą zawartością ziarna do 3 milimetrów oraz niesezonowanego drewna.

Co grozi za złamanie przepisów?

To, z jaką karą w związku z kontrolą pieca musi się liczyć osoba łamiąca prawo, zależy od tego, kto przeprowadził kontrolę. Jeśli była to straż miejska, strażnik może: Piec gazowy

 • Pouczyć
 • Ukarać mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych
 • Skierować do sądu wniosek o nałożenie grzywny do 5 tysięcy PLN.

Odmowa przyjęcia mandatu skutkuje skierowaniem sprawy do sądu. Z kolei, jeśli kontrolę przeprowadził urzędnik, to nie ma on prawa do wystawiania mandatów. Może on jednak skierować do sądu wniosek o karę grzywny – identyczną jak przedstawiona wyżej.

Ponadto, zarówno strażnik miejski, jak i urzędnik mogą też wnioskować w sądzie o ukaranie osoby łamiącej prawo karą ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karą aresztu od 5 do 30 dni.

Poprzedni artykułFunt szósty dzień lepszy od złotego. Marazm pary EUR/PLN.
Następny artykułŚwięto Dziękczynienia pomogło dolarowi
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments